AMPLY

1,599,000 đ

Amply Nanomax Pro-007

 • Công suất: 700W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
1,890,000 đ

Amply Nanomax Pro-100ib

 • Công suất: 760W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
1,939,000 đ

Amply Nanomax SA-333XB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
1,989,000 đ

Amply Nanomax DH-2012A

 • Công suất: 900 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50/60Hz
2,089,000 đ

Amply Nanomax Pro-368EB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy:89dB/1M/1W
2,299,000 đ

Amply Nanomax Pro-200ib

 • Công suất: 1020W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,439,000 đ

Amply Nanomax DH-1207A

 • Công suất: 850W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,499,000 đ

Amply Nanomax Pro-1600Max

 • Công suất: 1600W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: ± 89/1W/1M
2,599,000 đ

Amply Nanomax Pro-300ib

 • Công suất: 1200 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,799,000 đ

Amply Nanomax DH-1209A

 • Công suất: 1100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,899,000 đ

Amply Nanomax SH-8803A

 • Công suất: 790W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
4,850,000 đ

Amply Sumico HS 8200B

 • Công suất: 180 W + 180 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
5,190,000 đ

Amply Karaoke Boston Acoustics BA100

 • Công suất: 100W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
6,299,000 đ

Amply Paramax SA-999 Air Max Limited

 • Công suất: 250W - 350W x 2CH
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz

Amply Nanomax Pro-007

 • Công suất: 700W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
Lượt xem:

798

1,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-100ib

 • Công suất: 760W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

689

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax SA-333XB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
Lượt xem:

740

1,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-2012A

 • Công suất: 900 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50/60Hz
Lượt xem:

743

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-368EB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy:89dB/1M/1W
Lượt xem:

701

2,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-200ib

 • Công suất: 1020W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

699

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-1207A

 • Công suất: 850W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

676

2,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-1600Max

 • Công suất: 1600W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: ± 89/1W/1M
Lượt xem:

703

2,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-300ib

 • Công suất: 1200 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

667

2,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-1209A

 • Công suất: 1100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

715

2,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax SH-8803A

 • Công suất: 790W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

787

2,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Sumico HS 8200B

 • Công suất: 180 W + 180 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

30,965

4,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Karaoke Boston Acoustics BA100

 • Công suất: 100W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

31,111

5,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax SA-999 Air Max Limited

 • Công suất: 250W 350W x 2CH
 • Trở kháng: 4 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
Lượt xem:

30,533

6,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 209 sản phẩm