AMPLY

1,599,000 đ

Amply Nanomax Pro-007

 • Công suất: 700W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
1,890,000 đ

Amply Nanomax Pro-100ib

 • Công suất: 760W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
1,939,000 đ

Amply Nanomax SA-333XB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
1,989,000 đ

Amply Nanomax DH-2012A

 • Công suất: 900 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50/60Hz
2,089,000 đ

Amply Nanomax Pro-368EB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy:89dB/1M/1W
2,299,000 đ

Amply Nanomax Pro-200ib

 • Công suất: 1020W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,439,000 đ

Amply Nanomax DH-1207A

 • Công suất: 850W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,490,000 đ

Amply JBL CST 2120

 • ông suất: 120W/Ch
 • Số kênh: 2 CH
 • Dải tần: +/-1 dB
 • Outputs: 70V/100V
 • Insertion Loss: Less than 1dB
 • Max Input Voltage: 32Vrms
2,499,000 đ

Amply Nanomax Pro-1600Max

 • Công suất: 1600W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: ± 89/1W/1M
2,599,000 đ

Amply Nanomax Pro-300ib

 • Công suất: 1200 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,699,000 đ

Amply Nanomax Pro-900ib

 • Công suất: 1200W/MAX
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,799,000 đ

Amply Nanomax DH-1209A

 • Công suất: 1100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,899,000 đ

Amply Nanomax SH-8803A

 • Công suất: 790W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
4,850,000 đ

Amply Sumico HS 8200B

 • Công suất: 180 W + 180 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
5,099,000 đ

Amply CA Sound KA-350

 • Công suất:300 - 500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:20Hz – 20KHz
 • Kết nối đầu vào và link:Dây AV, Bluetooth
 • S/N Ratio:>100dBA
5,149,000 đ

Amply Boston Audio PA-1100B

 • Công suất: 300 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 Ohms
5,899,000 đ

Amply Boston Audio PA-1100N

 • Công suất: 300 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 Ohms

Amply Nanomax Pro-007

 • Công suất: 700W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
Lượt xem:

723

1,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-100ib

 • Công suất: 760W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

629

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax SA-333XB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
Lượt xem:

699

1,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-2012A

 • Công suất: 900 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50/60Hz
Lượt xem:

670

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-368EB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy:89dB/1M/1W
Lượt xem:

656

2,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-200ib

 • Công suất: 1020W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

642

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-1207A

 • Công suất: 850W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

632

2,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply JBL CST 2120

 • ông suất: 120W/Ch
 • Số kênh: 2 CH
 • Dải tần: +/1 dB
 • Outputs: 70V/100V
 • Insertion Loss: Less than 1dB
 • Max Input Voltage: 32Vrms
Lượt xem:

38,476

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-1600Max

 • Công suất: 1600W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: ± 89/1W/1M
Lượt xem:

663

2,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-300ib

 • Công suất: 1200 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

616

2,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-900ib

 • Công suất: 1200W/MAX
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

600

2,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-1209A

 • Công suất: 1100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

682

2,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax SH-8803A

 • Công suất: 790W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

730

2,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Sumico HS 8200B

 • Công suất: 180 W + 180 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

30,922

4,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply CA Sound KA-350

 • Công suất:300 500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:20Hz – 20KHz
 • Kết nối đầu vào và link:Dây AV, Bluetooth
 • S/N Ratio:>100dBA
Lượt xem:

37,431

5,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Boston Audio PA-1100B

 • Công suất: 300 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 Ohms
Lượt xem:

30,243

5,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 205 sản phẩm