AMPLY

2,490,000 đ

Amply JBL CST 2120

 • ông suất: 120W/Ch
 • Số kênh: 2 CH
 • Dải tần: +/-1 dB
 • Outputs: 70V/100V
 • Insertion Loss: Less than 1dB
 • Max Input Voltage: 32Vrms
3,339,000 đ

Amply Nanomax SA-999XB

 • Công suất: 860 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: ± 89/1W/1M
3,439,000 đ

Amply Paramax SA-888 Piano

 • Công suất: 550 W
 • Dải tần: 20Hz - 20KHz
 • Tổng méo hài hòa: 0.1%
5,099,000 đ

Amply CA Sound KA-350

 • Công suất:300 - 500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:20Hz – 20KHz
 • Kết nối đầu vào và link:Dây AV, Bluetooth
 • S/N Ratio:>100dBA
5,190,000 đ

Amply Karaoke Boston Acoustics BA100

 • Công suất: 100W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
5,299,000 đ

Amply Paramax MK-A1000

 • Công suất: 250W x 2CH
 • Trở kháng: 4 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
5,549,000 đ

Amply Paramax SA-999 Air Max Limited

 • Công suất: 250W - 350W x 2CH
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
5,549,000 đ

Amply Paramax SA-999 Air Plus

 • Công suất: 820 W
 • Dải tần: 20Hz - 20KHz
 • Kết nối: Bluetooth
5,899,000 đ

Amply Boston Audio PA-1100N

 • Công suất: 300 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 Ohms
6,290,000 đ

Amply JBL CSA 140Z

 • ông suất: 40W
 • Trở kháng: 4 or 8 Ohms
 • Trở kháng đầu vào: 20K ohms/50K ohms
 • Output Channels: 1
 • Phantom Power: 27VDC
 • Included Accessories: Rack mounting kit
 • Độ nhạy: 1.4Vrms for 8-ohms
6,339,000 đ

Amply Boston Acoustics PA400

 • ông suất700W/kênh (
 • Dải tần: 20-20KHz
 • Tín hiệu nhiễu xuyên âm: > 90dB
6,390,000 đ

Amply Karaoke Boston Acoustics BA150

 • Công suất: 150W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
6,479,000 đ

Amply Paramax MK-A2000

 • Công suất: 250W - 350W
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
6,489,000 đ

Amply Jarguar Suhyoung PA-503AB

 • Công suất: 670 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Dải tần: 20Hz – 20KHz
6,499,000 đ

Amply Karaoke Inxus KA-6800

 • Công suất: 300W - 440W
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
6,499,000 đ

Amply karaoke BFAudio K-9900A PRO

 • Công suất: 450W + 2U 450W
 • Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
 • Độ nhạy: 210mV
 • Điện áp vào: 220V ~ 50Hz
 • Độ ồn: ≥ 95dB
6,599,000 đ

Amply Jarguar Suhyoung PA-601A

 • Công suất: 850 W
 • Trở kháng: 4 Ohms
 • Dải tần: 20Hz – 20KHz

Amply JBL CST 2120

 • ông suất: 120W/Ch
 • Số kênh: 2 CH
 • Dải tần: +/1 dB
 • Outputs: 70V/100V
 • Insertion Loss: Less than 1dB
 • Max Input Voltage: 32Vrms
Lượt xem:

37,744

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax SA-999XB

 • Công suất: 860 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: ± 89/1W/1M
Lượt xem:

30,232

3,339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax SA-888 Piano

 • Công suất: 550 W
 • Dải tần: 20Hz 20KHz
 • Tổng méo hài hòa: 0.1%
Lượt xem:

30,292

3,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply CA Sound KA-350

 • Công suất:300 500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:20Hz – 20KHz
 • Kết nối đầu vào và link:Dây AV, Bluetooth
 • S/N Ratio:>100dBA
Lượt xem:

36,697

5,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Karaoke Boston Acoustics BA100

 • Công suất: 100W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

30,354

5,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax MK-A1000

 • Công suất: 250W x 2CH
 • Trở kháng: 4 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
Lượt xem:

30,234

5,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax SA-999 Air Max Limited

 • Công suất: 250W 350W x 2CH
 • Trở kháng: 4 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
Lượt xem:

30,394

5,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax SA-999 Air Plus

 • Công suất: 820 W
 • Dải tần: 20Hz 20KHz
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

30,344

5,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Boston Audio PA-1100N

 • Công suất: 300 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 Ohms
Lượt xem:

30,209

5,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply JBL CSA 140Z

 • ông suất: 40W
 • Trở kháng: 4 or 8 Ohms
 • Trở kháng đầu vào: 20K ohms/50K ohms
 • Output Channels: 1
 • Phantom Power: 27VDC
 • Included Accessories: Rack mounting kit
 • Độ nhạy: 1.4Vrms for 8ohms
Lượt xem:

37,566

6,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Boston Acoustics PA400

 • ông suất700W/kênh (
 • Dải tần: 2020KHz
 • Tín hiệu nhiễu xuyên âm: > 90dB
Lượt xem:

30,213

6,339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Karaoke Boston Acoustics BA150

 • Công suất: 150W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

30,336

6,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax MK-A2000

 • Công suất: 250W 350W
 • Trở kháng: 4 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
Lượt xem:

30,232

6,479,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Jarguar Suhyoung PA-503AB

 • Công suất: 670 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Dải tần: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

30,239

6,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply karaoke BFAudio K-9900A PRO

 • Công suất: 450W + 2U 450W
 • Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
 • Độ nhạy: 210mV
 • Điện áp vào: 220V ~ 50Hz
 • Độ ồn: ≥ 95dB
Lượt xem:

37,677

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Karaoke Inxus KA-6800

 • Công suất: 300W 440W
 • Trở kháng: 4 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

30,195

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Jarguar Suhyoung PA-601A

 • Công suất: 850 W
 • Trở kháng: 4 Ohms
 • Dải tần: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

30,252

6,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 180 sản phẩm