AMPLY

Liên hệ hotline

Ampli Unison Research Absolute 845

 • Công suất:40 Watt / channel
 • Trở kháng:4 – 8 Ohm
 • Dải tần:20 Hz – 30 kHz
 • Cổng vào:5 line, 2 tape
 • Cổng ra:2 tape
Liên hệ hotline

Ampli Pathos Acoustics Ethos

 • Công suất:100W RMS @ 8 Ohm
 • Trở kháng:4 - 8 Ohms
 • Dải tần:2Hz-200KHz +/- 0.5dB
 • Cổng vào:2 balanced XRL line
Liên hệ hotline

Ampli Pathos Acoustics Classic Remix

 • HÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Công suất:2x70 W RMS @ 8 Ω
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:1,5Hz - 200KHz ± 0,5dB
 • Cổng vào:1 USB port type "B"
Liên hệ hotline

Ampli Roksan Blak

 • Công suất:@ 1kHz, 8ohm > 150W
 • Dải tần:@ -3dB, 12W
 • Cổng vào:3 x RCA line
 • Cổng ra:Headphone
 • S/N Ratio:@ 1kHz, 8ohm, 1W > 76dB
Liên hệ hotline

Ampli Roksan Caspian M2

 • Công suất:< 230 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:-3dB
 • Cổng vào:5 Line & Tape RCA mạ vàng
Liên hệ hotline

Ampli Roksan K3

 • ông suất:> 140W (8Ω), > 220W (4Ω)
 • Trở kháng:4 - 8 Ohms
 • Cổng vào:5 RCA, Phono
 • Cổng ra:Speaker (L & R)
Liên hệ hotline

Pre Ampli Accuphase C-2150

 • Cổng vào:5 ngõ RCA và 2 ngõ Balanced
 • Cổng ra:Ngõ ra kết nối đầu ghi Analog
 • S/N Ratio:110dB
 • Kết nối:Hỗ trợ kết nối đầu ghi
Liên hệ hotline

Pre Ampli Accuphase C-3850

 • Công suất:55 Watts
 • Dải tần:3Hz -200kHz
 • Độ nhạy:90 dB
 • Tổng méo hài hòa:0,005%
Liên hệ hotline

Pre Ampli Accuphase C-2450

 • Dải tần:3Hz to 200kHz
 • Tổng méo hài hòa:0.005%
 • Trở kháng đầu vào:0.25mV
 • Điện áp vào:220V ~ 50Hz
 • Độ ồn:80 dB
Liên hệ hotline

Power Roksan K3

 • Công suất:Full Power <800W
 • Số kênh:2 kênh
 • Cổng vào:Stereo RCA, balanced
 • Trở kháng đầu vào:23 kΩ
Liên hệ hotline

Power Accuphase A-48

 • Công suất:90W 4 ohms /45 W 8 ohms
 • Số kênh:2 CH
 • Trở kháng:4 - 8 Ohms
 • Dải tần:20 - 20,000 Hz
Liên hệ hotline

Power Accuphase A-75

 • Công suất:240W với trở 8Ω
 • Trở kháng:2 - 8 Ohms
 • Dải tần:20 đến 20.000 Hz
 • S/N Ratio:122 dB
 • Điện áp vào:120V, 220V, 230V AC, 50/60 Hz
Liên hệ hotline

Ampli Denon PMA-150H

 • Công suất:35 W - 70 W
 • Trở kháng:4 - 8 Ohms
 • Dải tần:20 Hz - 20 kHz
8,499,000 đ

Ampli Denon PMA-600NE

 • Công suất:70W + 70W (4 ohms)
 • Trở kháng:4 - 8 Ohms
 • Dải tần:20 Hz - 20 kHz
 • Cổng vào:Phono, CD, Network
 • Cổng ra:Recorder (REC) x 1
 • Kết nối:Bluetooth
9,749,000 đ

Ampli Klipsch PowerGate

 • Công suất:100W x 2
 • Số kênh:2 kênh Class D
 • Cổng vào:USB Audio, Optical, USB-A
 • Cổng ra:Cọc đấu loa, RCA-preamp
 • Kết nối:DTS Play-Fi, Bluetooth aptX
 • Điện áp vào:110/240 VAC
11,199,000 đ

Ampli Denon HEOS Amp HS2

 • Công suất:100W+100W (6 Ω)
 • Trở kháng:4 – 16 Ω/ohms
 • Dải tần:10 Hz to 40 kHz: +1, -3 dB
 • S/N Ratio:10 W, 6 Ω/ohms
 • Kết nối:Wifi và Ethernet
13,049,000 đ

Ampli Denon PMA-60

 • Công suất:4 Ohm 50 W, 8 Ohm 25 W
 • Số kênh:2 CH
 • S/N Ratio:High level 110dB
 • Kết nối:Analogue và Bluetooth

Ampli Denon PMA-150H

 • Công suất:35 W 70 W
 • Trở kháng:4 8 Ohms
 • Dải tần:20 Hz 20 kHz
Lượt xem:

4,170

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Unison Research Absolute 845

 • Công suất:40 Watt / channel
 • Trở kháng:4 – 8 Ohm
 • Dải tần:20 Hz – 30 kHz
 • Cổng vào:5 line, 2 tape
 • Cổng ra:2 tape
Lượt xem:

4,080

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Pathos Acoustics Ethos

 • Công suất:100W RMS @ 8 Ohm
 • Trở kháng:4 8 Ohms
 • Dải tần:2Hz200KHz +/ 0.5dB
 • Cổng vào:2 balanced XRL line
Lượt xem:

4,094

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Pathos Acoustics Classic Remix

 • HÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Công suất:2x70 W RMS @ 8 Ω
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:1,5Hz 200KHz ± 0,5dB
 • Cổng vào:1 USB port type "B"
Lượt xem:

4,089

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Roksan Blak

 • Công suất:@ 1kHz, 8ohm > 150W
 • Dải tần:@ 3dB, 12W
 • Cổng vào:3 x RCA line
 • Cổng ra:Headphone
 • S/N Ratio:@ 1kHz, 8ohm, 1W > 76dB
Lượt xem:

4,177

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Roksan Caspian M2

 • Công suất:< 230 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Dải tần:3dB
 • Cổng vào:5 Line & Tape RCA mạ vàng
Lượt xem:

4,108

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Roksan K3

 • ông suất:> 140W (8Ω), > 220W (4Ω)
 • Trở kháng:4 8 Ohms
 • Cổng vào:5 RCA, Phono
 • Cổng ra:Speaker (L & R)
Lượt xem:

4,213

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Pre Ampli Accuphase C-2150

 • Cổng vào:5 ngõ RCA và 2 ngõ Balanced
 • Cổng ra:Ngõ ra kết nối đầu ghi Analog
 • S/N Ratio:110dB
 • Kết nối:Hỗ trợ kết nối đầu ghi
Lượt xem:

4,129

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Pre Ampli Accuphase C-3850

 • Công suất:55 Watts
 • Dải tần:3Hz 200kHz
 • Độ nhạy:90 dB
 • Tổng méo hài hòa:0,005%
Lượt xem:

4,141

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Pre Ampli Accuphase C-2450

 • Dải tần:3Hz to 200kHz
 • Tổng méo hài hòa:0.005%
 • Trở kháng đầu vào:0.25mV
 • Điện áp vào:220V ~ 50Hz
 • Độ ồn:80 dB
Lượt xem:

4,124

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Power Roksan K3

 • Công suất:Full Power <800W
 • Số kênh:2 kênh
 • Cổng vào:Stereo RCA, balanced
 • Trở kháng đầu vào:23 kΩ
Lượt xem:

4,143

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Power Accuphase A-48

 • Công suất:90W 4 ohms /45 W 8 ohms
 • Số kênh:2 CH
 • Trở kháng:4 8 Ohms
 • Dải tần:20 20,000 Hz
Lượt xem:

4,136

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Power Accuphase A-75

 • Công suất:240W với trở 8Ω
 • Trở kháng:2 8 Ohms
 • Dải tần:20 đến 20.000 Hz
 • S/N Ratio:122 dB
 • Điện áp vào:120V, 220V, 230V AC, 50/60 Hz
Lượt xem:

4,148

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Denon PMA-600NE

 • Công suất:70W + 70W (4 ohms)
 • Trở kháng:4 8 Ohms
 • Dải tần:20 Hz 20 kHz
 • Cổng vào:Phono, CD, Network
 • Cổng ra:Recorder (REC) x 1
 • Kết nối:Bluetooth
Lượt xem:

4,609

8,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Klipsch PowerGate

 • Công suất:100W x 2
 • Số kênh:2 kênh Class D
 • Cổng vào:USB Audio, Optical, USBA
 • Cổng ra:Cọc đấu loa, RCApreamp
 • Kết nối:DTS PlayFi, Bluetooth aptX
 • Điện áp vào:110/240 VAC
Lượt xem:

4,308

9,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Denon HEOS Amp HS2

 • Công suất:100W+100W (6 Ω)
 • Trở kháng:4 – 16 Ω/ohms
 • Dải tần:10 Hz to 40 kHz: +1, 3 dB
 • S/N Ratio:10 W, 6 Ω/ohms
 • Kết nối:Wifi và Ethernet
Lượt xem:

4,226

11,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ampli Denon PMA-60

 • Công suất:4 Ohm 50 W, 8 Ohm 25 W
 • Số kênh:2 CH
 • S/N Ratio:High level 110dB
 • Kết nối:Analogue và Bluetooth
Lượt xem:

4,216

13,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 45 sản phẩm