AMPLY

1,549,000 đ

Amply Nanomax Pro-007

 • Công suất: 700W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
1,709,000 đ

Amply Nanomax Pro-008

 • Công suất: 450W x 2CH
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4Ω ~ 8Ω
1,890,000 đ

Amply Nanomax Pro-100ib

 • Công suất: 760W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
1,919,000 đ

Amply Nanomax SA-333XB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
1,980,000 đ

Amply Nanomax DH-2012A

 • Công suất: 900 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50/60Hz
2,349,000 đ

Amply Nanomax DH-1207A

 • Công suất: 850W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
2,559,000 đ

Amply Nanomax DH-1209A

 • Công suất: 1100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
3,090,000 đ

Amply Arirang PA-203 III

 • Công suất: 300W
 • Độ nhạy: 4Ω
 • Kích thước: 455x480x185 mm
 • Trọng lượng: 9.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
3,129,000 đ

Amply Nanomax Pro-1000i

 • Công suất: 900W x 2CH
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohm
3,589,000 đ

Amply Arirang PA-203 XG

 • Công suất: 360W
 • Độ nhạy: 4Ω
 • Kích thước: 450x480x185 mm
 • Trọng lượng: 11.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
4,850,000 đ

Amply Sumico HS 8200B

 • Công suất: 180 W + 180 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
5,190,000 đ

Amply Karaoke Boston Acoustics BA100

 • Công suất: 100W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
6,390,000 đ

Amply Boston Acoustics PA400

 • ông suất700W/kênh (
 • Dải tần: 20-20KHz
 • Tín hiệu nhiễu xuyên âm: > 90dB
6,489,000 đ

Amply Paramax SA-999 Air Max Limited

 • Công suất: 250W - 350W x 2CH
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
6,490,000 đ

Amply Karaoke Boston Acoustics BA150

 • Công suất: 150W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms

Amply Nanomax Pro-007

 • Công suất: 700W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
Lượt xem:

854

1,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-008

 • Công suất: 450W x 2CH
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4Ω ~ 8Ω
Lượt xem:

32

1,709,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-100ib

 • Công suất: 760W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

727

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax SA-333XB

 • Công suất: 830W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50 Hz
Lượt xem:

783

1,919,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-2012A

 • Công suất: 900 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Dải tần: 50/60Hz
Lượt xem:

804

1,980,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-1207A

 • Công suất: 850W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

720

2,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax DH-1209A

 • Công suất: 1100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

754

2,559,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Arirang PA-203 III

 • Công suất: 300W
 • Độ nhạy: 4Ω
 • Kích thước: 455x480x185 mm
 • Trọng lượng: 9.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

39,278

3,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Nanomax Pro-1000i

 • Công suất: 900W x 2CH
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 4 8 Ohm
Lượt xem:

37

3,129,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Arirang PA-203 XG

 • Công suất: 360W
 • Độ nhạy: 4Ω
 • Kích thước: 450x480x185 mm
 • Trọng lượng: 11.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

38,899

3,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Sumico HS 8200B

 • Công suất: 180 W + 180 W
 • Số kênh: 2 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

31,001

4,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Karaoke Boston Acoustics BA100

 • Công suất: 100W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

31,176

5,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Boston Acoustics PA400

 • ông suất700W/kênh (
 • Dải tần: 2020KHz
 • Tín hiệu nhiễu xuyên âm: > 90dB
Lượt xem:

30,328

6,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Paramax SA-999 Air Max Limited

 • Công suất: 250W 350W x 2CH
 • Trở kháng: 4 8 Ohms
 • Dải tần: 20Hz~20,000Hz
Lượt xem:

30,579

6,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Amply Karaoke Boston Acoustics BA150

 • Công suất: 150W x 2 kênh
 • Số kênh: 2.1 kênh
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

30,503

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–10 trang của 200 sản phẩm