BẾP GAS

219,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-1911PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
239,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-1711PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp:1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
239,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-168PF

 • Loại bếp:Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
240,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-1811PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
240,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2013PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Kiềng bếp: Hợp kim nhôm
 • Kiểu đầu đốt: Đầu đốt tiết kiệm gas
 • Đầu hâm: Không có đầu hâm
249,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2021PF

 • Loại bếp:
 • Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
260,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-1811AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
269,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-1711AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
269,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2021PS

 • Loại bếp:
 • Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu đầu đốt: Hợp kim
269,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2302PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
289,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2021AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
289,000 đ

Bếp gas mini Namilux PS2221AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
289,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2111AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
289,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2302AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
289,000 đ

Bếp ga mini Namilux PL2013AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
 • Chất liệu đầu đốt: Đồng thau cho lửa xanh
 • Kiểu đầu đốt: Đầu đốt thông thường
330,000 đ

Bếp gas Namilux NA-172PS

 • - Bếp gas mini
 • - Mặt bếp: Inox
 • - Đầu đốt: Hợp kim nhôm
 • - Đánh lửa: Magneto
 • - Công suất : 2.2 kW/h/ lò
339,000 đ

Bếp gas mini Namilux NA-1817AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
350,000 đ

Bếp gas mini Namilux PL2027PS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
389,000 đ

Bếp gas Rinnai RV-150

 • - Bếp gas đơn
 • - Mặt bếp: Kim loại sơn tĩnh điện
 • - Đầu đốt: Gang
 • - Đánh lửa: Magneto
 • - Tiêu thụ: 0.185 kg/h/lò

Bếp gas mini Namilux NA-1911PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
Lượt xem:

32

219,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux NA-1711PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp:1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
Lượt xem:

29

239,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux NA-168PF

 • Loại bếp:Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
Lượt xem:

27

239,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux NA-1811PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
Lượt xem:

28

240,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2013PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Kiềng bếp: Hợp kim nhôm
 • Kiểu đầu đốt: Đầu đốt tiết kiệm gas
 • Đầu hâm: Không có đầu hâm
Lượt xem:

36,999

240,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2021PF

 • Loại bếp:
 • Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
Lượt xem:

26

249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux NA-1811AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

19

260,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux NA-1711AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

21

269,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2021PS

 • Loại bếp:
 • Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu đầu đốt: Hợp kim
Lượt xem:

26

269,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2302PF

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Kim loại
Lượt xem:

18

269,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2021AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

20

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PS2221AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

16

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2111AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

21

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2302AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

18

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp ga mini Namilux PL2013AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
 • Chất liệu đầu đốt: Đồng thau cho lửa xanh
 • Kiểu đầu đốt: Đầu đốt thông thường
Lượt xem:

36,870

289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas Namilux NA-172PS

 • Bếp gas mini
 • Mặt bếp: Inox
 • Đầu đốt: Hợp kim nhôm
 • Đánh lửa: Magneto
 • Công suất : 2.2 kW/h/ lò
Lượt xem:

39,375

330,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux NA-1817AS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

21

339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas mini Namilux PL2027PS

 • Loại bếp: Bếp gas mini
 • Số bếp: 1 bếp
 • Chất liệu mặt bếp: Inox
Lượt xem:

17

350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bếp gas Rinnai RV-150

 • Bếp gas đơn
 • Mặt bếp: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Đầu đốt: Gang
 • Đánh lửa: Magneto
 • Tiêu thụ: 0.185 kg/h/lò
Lượt xem:

39,824

389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–20 trang của 390 sản phẩm