BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

310,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VPS-WH

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Nhựa
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
310,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VPS-BK

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Nhựa
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
409,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-WH

 • Dung tích: 1,8 lít
 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi, bình không có nước
 • Ruột bình: Thép không gỉ
409,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-BK

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
415,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-15EVS-ST

 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi, bình không có nước
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
419,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-10DVPS-RD

 • Dung tích: 1 lít
 • Công suất: 1260 - 1500W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Jiatal
419,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VSS-ST

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Inox
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
440,000 đ

Bình đun siêu tốc Toshiba 1.7 lít KT-17SH2NV

 • Dung tích:1,7 lít
 • Công suất:1800 - 2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện:Loại cao cấp
448,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-RD

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sô
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
448,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-PK

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi,
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
449,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-10DVPS-BK

 • Dung tích: 1 lít
 • Công suất: 1260 - 1500W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Jiatal
480,000 đ

Bình đun siêu tốc Tefal KI431D10

 • Dung tích: 1,2 lít
 • Công suất: 1800 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Strix
499,000 đ

Bình siêu tốc Electrolux 1.5 lít EEK1303W

 • - Dung tích: 1,5 lít
 • - Công suất: 2200W
 • - Vỏ bình bằng Nhựa cao cấp
 • - Tự động ngắt điện
519,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VSD-ST

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 2500 - 3000 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Inox
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
539,000 đ

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVSD-WD

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 1850-2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi
 • Ruột bình: Thép không gỉ
549,000 đ

Bình đun siêu tốc Philips 1.2 lít HD9303

 • - Dung tích: 1,2 lít
 • - Công suất: 1800W
 • - Vỏ bình bằng Inox
 • - Tự động ngắt điện
549,000 đ

Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất:1800W
 • Tiêu chuẩn: Loại phổ thông

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VPS-WH

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Nhựa
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
Lượt xem:

37,849

310,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VPS-BK

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Nhựa
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
Lượt xem:

37,911

310,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-WH

 • Dung tích: 1,8 lít
 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi, bình không có nước
 • Ruột bình: Thép không gỉ
Lượt xem:

36,908

409,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-BK

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
Lượt xem:

36,692

409,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-15EVS-ST

 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi, bình không có nước
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
Lượt xem:

36,646

415,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-10DVPS-RD

 • Dung tích: 1 lít
 • Công suất: 1260 1500W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Jiatal
Lượt xem:

30,210

419,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VSS-ST

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Inox
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
Lượt xem:

37,800

419,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Toshiba 1.7 lít KT-17SH2NV

 • Dung tích:1,7 lít
 • Công suất:1800 2200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện:Loại cao cấp
Lượt xem:

34,486

440,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-RD

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sô
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
Lượt xem:

36,687

448,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVPS-PK

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi,
 • Ruột bình: Thép không gỉ
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
Lượt xem:

36,612

448,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-10DVPS-BK

 • Dung tích: 1 lít
 • Công suất: 1260 1500W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Jiatal
Lượt xem:

30,151

449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Tefal KI431D10

 • Dung tích: 1,2 lít
 • Công suất: 1800 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Strix
Lượt xem:

30,157

480,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình siêu tốc Electrolux 1.5 lít EEK1303W

 • Dung tích: 1,5 lít
 • Công suất: 2200W
 • Vỏ bình bằng Nhựa cao cấp
 • Tự động ngắt điện
Lượt xem:

39,190

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17VSD-ST

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 2500 3000 W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại phổ thông
 • Tự động ngắt điện: Nước sôi
 • Ruột bình: Inox
 • Điểm nổi bật: Đế xoay 360 độ
 • Tiện ích: Lưới lọc cặn
Lượt xem:

37,668

519,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Sharp EKJ-17EVSD-WD

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất: 18502200W
 • Tiêu chuẩn đế tiếp điện: Loại cao cấp
 • Tự động ngắt điện: Khi nước sôi
 • Ruột bình: Thép không gỉ
Lượt xem:

36,441

539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Philips 1.2 lít HD9303

 • Dung tích: 1,2 lít
 • Công suất: 1800W
 • Vỏ bình bằng Inox
 • Tự động ngắt điện
Lượt xem:

39,159

549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG

 • Dung tích: 1,7 lít
 • Công suất:1800W
 • Tiêu chuẩn: Loại phổ thông
Lượt xem:

32,232

549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 76 sản phẩm