BÌNH GIỮ NHIỆT

389,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A502

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: Trong vòng 6h ở 8ºC
389,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A602

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
389,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: 6h ở 8ºC
389,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
489,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCS-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
489,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S040

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 400ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 10ºC
489,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6 giờ 9ºC
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
548,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S080

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 800ml
 • Giữ lạnh 6 giờ (8ºC)
549,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
590,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:7ºC
639,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCT-A035

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.35 lít
 • Chất liệu sản phẩm: Kim loại
729,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCT-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 Lít
 • Giữ lạnh:69ºC - 86ºC
989,000 đ

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-B200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: 1.41 lít
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
1,149,000 đ

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-F200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: Hộp cơm 610ml
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
1,489,000 đ

Phích giữ nhiệt Tiger MAA-A302

 • Loại bình: Phích giữ nhiệt
 • Dung tích: 3 lít
 • Giữ nóng: 10h/24h ở 78 độ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A502

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: Trong vòng 6h ở 8ºC
Lượt xem:

95

389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A602

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

94

389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: 6h ở 8ºC
Lượt xem:

107

389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

82

389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCS-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

94

489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S040

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 400ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 10ºC
Lượt xem:

89

489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6 giờ 9ºC
Lượt xem:

105

489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
Lượt xem:

30,174

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S080

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 800ml
 • Giữ lạnh 6 giờ (8ºC)
Lượt xem:

98

548,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
Lượt xem:

30,181

549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:7ºC
Lượt xem:

30,137

590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCT-A035

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.35 lít
 • Chất liệu sản phẩm: Kim loại
Lượt xem:

62

639,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCT-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 Lít
 • Giữ lạnh:69ºC 86ºC
Lượt xem:

30,124

729,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-B200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: 1.41 lít
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
Lượt xem:

107

989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-F200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: Hộp cơm 610ml
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
Lượt xem:

85

1,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Phích giữ nhiệt Tiger MAA-A302

 • Loại bình: Phích giữ nhiệt
 • Dung tích: 3 lít
 • Giữ nóng: 10h/24h ở 78 độ
Lượt xem:

76

1,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 17 sản phẩm