BÌNH GIỮ NHIỆT

448,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR35

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.35 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
469,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-XA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh: 9 độ C
469,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:8ºC
474,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:8ºC
474,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A501

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh:87ºC/72ºC
479,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SC-MC60-YA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:0,6 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
489,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-TD

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
498,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR50

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 Lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 ALB

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SKY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SBR

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 DNVY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 SHP

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.6 Lít
 • Giữ lạnh:8 độ C
539,000 đ

Ly giữ nhiệt Zojirushi SX-DN60

 • Loại bình: Ly giữ nhiệt
 • Dung tích: 600L
 • Giữ lạnh:7 độ C
548,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-XB36

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.36L
 • Giữ lạnh:9 độ C
589,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
614,600 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-752 MTBK

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:750 ml
 • Giữ lạnh:10°C
618,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SJ-TG08

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.8 Lít
 • Giữ lạnh: 8 độ C
649,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR35

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.35 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

30,065

448,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-XA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh: 9 độ C
Lượt xem:

30,059

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:8ºC
Lượt xem:

30,033

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:8ºC
Lượt xem:

30,035

474,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A501

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh:87ºC/72ºC
Lượt xem:

30,043

474,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SC-MC60-YA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:0,6 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

30,048

479,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-TD

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

30,044

489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR50

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 Lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

30,047

498,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 ALB

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

30,038

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SKY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

30,032

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SBR

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

30,043

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 DNVY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

30,039

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 SHP

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

30,082

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.6 Lít
 • Giữ lạnh:8 độ C
Lượt xem:

30,036

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ly giữ nhiệt Zojirushi SX-DN60

 • Loại bình: Ly giữ nhiệt
 • Dung tích: 600L
 • Giữ lạnh:7 độ C
Lượt xem:

30,046

539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-XB36

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.36L
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

30,043

548,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
Lượt xem:

30,051

589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-752 MTBK

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:750 ml
 • Giữ lạnh:10°C
Lượt xem:

30,047

614,600 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SJ-TG08

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.8 Lít
 • Giữ lạnh: 8 độ C
Lượt xem:

30,046

618,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
Lượt xem:

30,042

649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 45 sản phẩm