BÌNH GIỮ NHIỆT

320,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: 6h ở 8ºC
330,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
349,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A502

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: Trong vòng 6h ở 8ºC
359,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A602

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
380,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
389,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
390,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCS-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
399,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:7ºC
420,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S040

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 400ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 10ºC
439,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6 giờ 9ºC
460,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S080

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 800ml
 • Giữ lạnh 6 giờ (8ºC)
749,000 đ

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-B200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: 1.41 lít
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
949,000 đ

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-F200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: Hộp cơm 610ml
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
1,420,000 đ

Phích giữ nhiệt Tiger MAA-A302

 • Loại bình: Phích giữ nhiệt
 • Dung tích: 3 lít
 • Giữ nóng: 10h/24h ở 78 độ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: 6h ở 8ºC
Lượt xem:

421

320,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

336

330,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A502

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: Trong vòng 6h ở 8ºC
Lượt xem:

335

349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A602

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

427

359,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
Lượt xem:

30,368

380,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
Lượt xem:

30,484

389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCS-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

448

390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:7ºC
Lượt xem:

30,276

399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S040

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 400ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 10ºC
Lượt xem:

316

420,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6 giờ 9ºC
Lượt xem:

363

439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S080

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 800ml
 • Giữ lạnh 6 giờ (8ºC)
Lượt xem:

413

460,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-B200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: 1.41 lít
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
Lượt xem:

466

749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-F200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: Hộp cơm 610ml
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
Lượt xem:

276

949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Phích giữ nhiệt Tiger MAA-A302

 • Loại bình: Phích giữ nhiệt
 • Dung tích: 3 lít
 • Giữ nóng: 10h/24h ở 78 độ
Lượt xem:

328

1,420,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 17 sản phẩm