BÌNH GIỮ NHIỆT

399,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:8ºC
448,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR35

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.35 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
459,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A501

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh:87ºC/72ºC
469,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-XA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh: 9 độ C
469,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:8ºC
479,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SC-MC60-YA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:0,6 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
489,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-TD

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
498,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR50

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 Lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.6 Lít
 • Giữ lạnh:8 độ C
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 ALB

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SKY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SBR

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 DNVY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
499,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 SHP

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
529,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-XB36

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.36L
 • Giữ lạnh:9 độ C
539,000 đ

Ly giữ nhiệt Zojirushi SX-DN60

 • Loại bình: Ly giữ nhiệt
 • Dung tích: 600L
 • Giữ lạnh:7 độ C
569,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
578,000 đ

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-752 MTBK

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:750 ml
 • Giữ lạnh:10°C
589,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
618,000 đ

Bình giữ nhiệt Zojirushi SJ-TG08

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.8 Lít
 • Giữ lạnh: 8 độ C

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:8ºC
Lượt xem:

16

399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR35

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.35 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

17

448,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A501

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh:87ºC/72ºC
Lượt xem:

24

459,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-XA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500 ml
 • Giữ lạnh: 9 độ C
Lượt xem:

27

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-A060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:8ºC
Lượt xem:

17

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SC-MC60-YA

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:0,6 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

19

479,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-AGE50-TD

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

18

489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SV-GR50

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 Lít
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

19

498,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A601

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.6 Lít
 • Giữ lạnh:8 độ C
Lượt xem:

20

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 ALB

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

23

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SKY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

14

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-502 SBR

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

25

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 DNVY

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

21

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNO-502 SHP

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.5 lít
 • Thời gian:Giữ lạnh trong 6h
Lượt xem:

15

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SM-XB36

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.36L
 • Giữ lạnh:9 độ C
Lượt xem:

18

529,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ly giữ nhiệt Zojirushi SX-DN60

 • Loại bình: Ly giữ nhiệt
 • Dung tích: 600L
 • Giữ lạnh:7 độ C
Lượt xem:

22

539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A481

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 480 ml
 • Giữ lạnh:9ºC
Lượt xem:

18

569,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Thermos JNL-752 MTBK

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích:750 ml
 • Giữ lạnh:10°C
Lượt xem:

27

578,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MMJ-A361

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 360ml
 • Giữ lạnh:
 • 9ºC
Lượt xem:

30

589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Zojirushi SJ-TG08

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 0.8 Lít
 • Giữ lạnh: 8 độ C
Lượt xem:

20

618,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 45 sản phẩm