BÌNH GIỮ NHIỆT

359,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
368,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A502

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: Trong vòng 6h ở 8ºC
368,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: 6h ở 8ºC
378,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A602

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
429,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCS-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
449,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S040

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 400ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 10ºC
449,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S080

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 800ml
 • Giữ lạnh 6 giờ (8ºC)
469,000 đ

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6 giờ 9ºC
849,000 đ

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-B200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: 1.41 lít
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
1,149,000 đ

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-F200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: Hộp cơm 610ml
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
1,490,000 đ

Phích giữ nhiệt Tiger MAA-A302

 • Loại bình: Phích giữ nhiệt
 • Dung tích: 3 lít
 • Giữ nóng: 10h/24h ở 78 độ

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

167

359,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A502

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: Trong vòng 6h ở 8ºC
Lượt xem:

184

368,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCY-K050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh: 6h ở 8ºC
Lượt xem:

216

368,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCX-A602

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

177

378,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCS-A050

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 500ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 8ºC
Lượt xem:

184

429,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S040

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 400ml
 • Giữ lạnh:
 • 6h ở 10ºC
Lượt xem:

162

449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S080

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 800ml
 • Giữ lạnh 6 giờ (8ºC)
Lượt xem:

191

449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bình giữ nhiệt Tiger MCZ-S060

 • Loại bình: Bình giữ nhiệt
 • Dung tích: 600ml
 • Giữ lạnh:
 • 6 giờ 9ºC
Lượt xem:

190

469,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-B200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: 1.41 lít
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
Lượt xem:

197

849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hộp cơm giữ nhiệt Tiger LWU-F200

 • Loại bình: Hộp cơm giữ nhiệt
 • Dung tích: Hộp cơm 610ml
 • Giữ nóng: Giữ nhiệt hiệu quả
Lượt xem:

161

1,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Phích giữ nhiệt Tiger MAA-A302

 • Loại bình: Phích giữ nhiệt
 • Dung tích: 3 lít
 • Giữ nóng: 10h/24h ở 78 độ
Lượt xem:

191

1,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 13 sản phẩm