CHẬU RỬA CHÉN

1,672,000 đ

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SS4648 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
1,952,000 đ

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SSD8247 567.23.093

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
2,798,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1024

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
2,990,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 5066W

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
3,334,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 2076E

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
3,364,000 đ

Chậu rửa chén inox Hafele Torino 567.23.010

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ sâu bồn:180 mm
3,709,000 đ

Chậu rửa bát inox Hafele HS-S11848 567.23.030

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
3,759,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1001 New

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
3,779,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1003 New

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
3,850,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1011 New

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
 • Rỗ lọc rác:Ngăn mùi hiệu quả
4,113,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1011P

 • Loại chậu:Có thể lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác inox tiện lợi
4,119,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 2025

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
4,290,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1026L

 • Loại chậu:Có thể lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.7 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mui hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
4,370,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 5082W

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
6,451,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 6302T

 • Loại chậu:Có thể lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.2 - 4.0mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác inox tiện lợi
7,149,000 đ

Chậu rửa chén Hafele Antonius HS-GS5543 570.35.330

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • GRANTEC
 • Độ dày: 12mm
7,899,000 đ

Bồn rửa chén bằng đá Mergo PL1162

 • Loại chậu: Có thể lắp âm
 • Chất liệu:
 • Granite
 • Bộ xả thông minh: Xi phông

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SS4648 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

30,045

1,672,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SSD8247 567.23.093

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

30,057

1,952,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1024

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
Lượt xem:

36,265

2,798,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 5066W

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
Lượt xem:

30,052

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 2076E

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

30,059

3,334,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén inox Hafele Torino 567.23.010

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ sâu bồn:180 mm
Lượt xem:

30,051

3,364,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa bát inox Hafele HS-S11848 567.23.030

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

30,061

3,709,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1001 New

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
Lượt xem:

36,291

3,759,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1003 New

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
Lượt xem:

36,303

3,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1011 New

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
 • Rỗ lọc rác:Ngăn mùi hiệu quả
Lượt xem:

36,349

3,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1011P

 • Loại chậu:Có thể lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác inox tiện lợi
Lượt xem:

36,343

4,113,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 2025

 • Loại chậu:Lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.8 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox không rỉ
Lượt xem:

36,286

4,119,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1026L

 • Loại chậu:Có thể lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:0.7 mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mui hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
Lượt xem:

36,307

4,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 5082W

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
Lượt xem:

30,089

4,370,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 6302T

 • Loại chậu:Có thể lắp âm
 • Chất liệu:Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.2 4.0mm
 • Bộ xả thông minh:Ngăn mùi hiệu quả
 • Rỗ lọc rác:Rổ lọc rác inox tiện lợi
Lượt xem:

36,314

6,451,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele Antonius HS-GS5543 570.35.330

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • GRANTEC
 • Độ dày: 12mm
Lượt xem:

30,051

7,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bồn rửa chén bằng đá Mergo PL1162

 • Loại chậu: Có thể lắp âm
 • Chất liệu:
 • Granite
 • Bộ xả thông minh: Xi phông
Lượt xem:

30,044

7,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 28 sản phẩm