CHẬU RỬA CHÉN

1,249,000 đ

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8143E6

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
1,550,000 đ

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SS4648 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
1,690,000 đ

Chậu rửa chén Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
1,849,000 đ

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8245S

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
1,949,000 đ

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
1,950,000 đ

Chậu rửa chén Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
2,089,000 đ

Bồn rửa chén inox Hafele Claudius HS-SS4438 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ sâu bồn: 180 mm
2,090,000 đ

Chậu rửa chén inox Pramie CP-5700

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành áp đá 4mm
2,190,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-P8143

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
2,190,000 đ

Chậu rửa Canzy CZ-8243

 • Loại chậu: Chậu dập máy
 • Chất liệu:Inox 201
 • Độ dày: 0.8 mm
2,190,000 đ

Chậu rửa Canzy CZ-1150

 • Loại chậu: Chậu dập máy
 • Chất liệu:
 • Inox 201
 • Độ dày: 0.8 mm
2,540,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-M8245GHR

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
2,590,000 đ

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8245C

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành chậu 3-5mm
2,650,000 đ

Chậu rửa chén Teka BE 40.40

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
2,790,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1023

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
2,890,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1044P

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.2 mm
2,890,000 đ

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8045HS9

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành chậu 3-5mm
2,900,000 đ

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B.1D

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8143E6

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

28

1,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SS4648 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

30,242

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

117

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8245S

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
Lượt xem:

28

1,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

160

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

148

1,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bồn rửa chén inox Hafele Claudius HS-SS4438 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ sâu bồn: 180 mm
Lượt xem:

182

2,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén inox Pramie CP-5700

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành áp đá 4mm
Lượt xem:

164

2,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-P8143

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

112

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Canzy CZ-8243

 • Loại chậu: Chậu dập máy
 • Chất liệu:Inox 201
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

23

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Canzy CZ-1150

 • Loại chậu: Chậu dập máy
 • Chất liệu:
 • Inox 201
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

25

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-M8245GHR

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

114

2,540,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8245C

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành chậu 35mm
Lượt xem:

29

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka BE 40.40

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

182

2,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1023

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

239

2,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1044P

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.2 mm
Lượt xem:

131

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Eurosun Skyland EU-8045HS9

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành chậu 35mm
Lượt xem:

25

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B.1D

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
Lượt xem:

116

2,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–10 trang của 198 sản phẩm