CHẬU RỬA CHÉN

1,550,000 đ

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SS4648 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
1,690,000 đ

Chậu rửa chén Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
1,889,000 đ

Bồn rửa chén inox Hafele Claudius HS-SS4438 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ sâu bồn: 180 mm
1,949,000 đ

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
1,950,000 đ

Chậu rửa chén Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
2,090,000 đ

Chậu rửa chén inox Pramie CP-5700

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành áp đá 4mm
2,190,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-P8143

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
2,540,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-M8245GHR

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
2,650,000 đ

Chậu rửa chén Teka BE 40.40

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
2,790,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1023

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
2,890,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 1044P

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.2 mm
2,900,000 đ

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B.1D

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
2,949,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-HM6045

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày:1.0 + 3.0 mm
2,950,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-HM6045BI

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày: 1.0 + 3.0 mm
2,990,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 6044

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.0 mm
3,050,000 đ

Chậu rửa Kaff KF-P10046

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
3,150,000 đ

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
3,290,000 đ

Chậu rửa chén Malloca MS 5066W

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
3,290,000 đ

Bồn rửa chén inox Hafele HS20-SSN2R90M 567.20.493

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm

Chậu rửa chén Hafele Claudius HS-SS4648 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

30,186

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

63

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bồn rửa chén inox Hafele Claudius HS-SS4438 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ sâu bồn: 180 mm
Lượt xem:

86

1,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

52

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

67

1,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén inox Pramie CP-5700

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: Thành áp đá 4mm
Lượt xem:

75

2,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-P8143

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

64

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-M8245GHR

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu: Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

57

2,540,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka BE 40.40

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

51

2,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1023

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu: Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

67

2,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 1044P

 • Loại chậu: Chậu Inox
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.2 mm
Lượt xem:

72

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka STYLO 1B.1D

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
Lượt xem:

52

2,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-HM6045

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày:1.0 + 3.0 mm
Lượt xem:

58

2,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-HM6045BI

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày: 1.0 + 3.0 mm
Lượt xem:

79

2,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 6044

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày:1.0 mm
Lượt xem:

51

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa Kaff KF-P10046

 • Loại chậu: Lắp âm, Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Inox
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

56

3,050,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Teka STYLO 2B

 • Loại chậu: Lắp nổi
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

44

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Chậu rửa chén Malloca MS 5066W

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày: 1.0 mm
Lượt xem:

30,222

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bồn rửa chén inox Hafele HS20-SSN2R90M 567.20.493

 • Loại chậu: Lắp âm
 • Chất liệu:
 • Thép không gỉ
 • Độ dày: 0.8 mm
Lượt xem:

74

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–10 trang của 189 sản phẩm