DÀN ÂM THANH

1,189,000 đ

Loa thanh Soundbar LG SP2

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 100 W
1,390,000 đ

Loa thanh soundbar Samsung 2.1 HW-T420

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 200 W
1,700,000 đ

Loa karaoke LG OL45

 • Loại loa: Dàn âm thanh
 • Tổng công suất: 220 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv
 • Công nghệ âm thanh: Key charger
 • Tiện ích: Nhạc Multi Color Lighting
 • Kết nối không dây: Bluetooth
1,749,000 đ

Loa thanh Samsung HW-B450

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 300 W
1,849,000 đ

Loa thanh LG SN4

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất:300W
1,950,000 đ

Loa thanh soundbar LG 4.1 SN5R

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 4.1 Kênh
 • Công nghệ âm thanh: AI Sound Pro
1,990,000 đ

Loa tháp Samsung MX-T40

 • Loại loa: Loa tháp
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 300W
2,199,000 đ

Loa thanh Samsung HW-B650

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1 Kênh
 • Tổng công suất: 430 W
2,350,000 đ

Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 120 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
2,549,000 đ

Loa thanh Samsung HW-Q600B

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 kênh
 • Tổng công suất: 360 W
2,690,000 đ

Loa thanh Samsung HW-C400

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 40 W
3,179,000 đ

Loa Soundbar JBL Bar Studio Noir Chính Hãng PGI

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 30 W
3,190,000 đ

Loa thanh soundbar LG 3.1.2 SN8Y

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 kênh
 • Tổng công suất: 440 W
3,690,000 đ

Loa Soundbar JBL Bar 2.0 All-In-One Chính Hãng PGI

 • Loại loa: Loa Sub
 • Tổng công suất: 2 x 40W
 • Đáp ứng tần số: 70Hz- 20kHz
3,749,000 đ

Loa thanh Samsung HW-Q630B

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 kênh
 • Tổng công suất: 360 W
3,789,000 đ

Loa tháp Samsung MX-ST40B

 • Loại loa: Loa tháp
 • Tổng công suất: 160 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth

Loa thanh Soundbar LG SP2

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 100 W
Lượt xem:

31,581

1,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar Samsung 2.1 HW-T420

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 200 W
Lượt xem:

35,824

1,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke LG OL45

 • Loại loa: Dàn âm thanh
 • Tổng công suất: 220 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv
 • Công nghệ âm thanh: Key charger
 • Tiện ích: Nhạc Multi Color Lighting
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

37,549

1,700,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-B450

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 300 W
Lượt xem:

1,303

1,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh LG SN4

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất:300W
Lượt xem:

30

1,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar LG 4.1 SN5R

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 4.1 Kênh
 • Công nghệ âm thanh: AI Sound Pro
Lượt xem:

32,482

1,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa tháp Samsung MX-T40

 • Loại loa: Loa tháp
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 300W
Lượt xem:

34,013

1,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-B650

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1 Kênh
 • Tổng công suất: 430 W
Lượt xem:

400

2,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 120 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
Lượt xem:

38,242

2,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-Q600B

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 kênh
 • Tổng công suất: 360 W
Lượt xem:

496

2,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-C400

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 40 W
Lượt xem:

59

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Soundbar JBL Bar Studio Noir Chính Hãng PGI

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 30 W
Lượt xem:

1,290

3,179,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar LG 3.1.2 SN8Y

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 kênh
 • Tổng công suất: 440 W
Lượt xem:

32,558

3,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Soundbar JBL Bar 2.0 All-In-One Chính Hãng PGI

 • Loại loa: Loa Sub
 • Tổng công suất: 2 x 40W
 • Đáp ứng tần số: 70Hz 20kHz
Lượt xem:

1,061

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-Q630B

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 kênh
 • Tổng công suất: 360 W
Lượt xem:

191

3,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa tháp Samsung MX-ST40B

 • Loại loa: Loa tháp
 • Tổng công suất: 160 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

283

3,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 107 sản phẩm