DÀN ÂM THANH

1,489,000 đ

Loa thanh soundbar Samsung 2.1 HW-T420

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 200 W
1,990,000 đ

Loa tháp Samsung MX-T40

 • Loại loa: Loa tháp
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 300W
2,649,000 đ

Loa thanh Samsung HW-A450

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 300 W
2,690,000 đ

Loa thanh Soundbar LG SP2

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 100 W
2,789,000 đ

Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 120 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
3,289,000 đ

Loa thanh Soundbar JBL Bar Studio Noir

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 30 W
3,549,000 đ

Loa thanh Samsung HW-A550

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 410W
3,989,000 đ

Loa Soundbar JBL Bar 2.0 All-In-One

 • Loại loa: Loa Sub
 • Tổng công suất: 2 x 40W
 • Đáp ứng tần số: 70Hz- 20kHz
4,289,000 đ

Dàn âm thanh Hifi Sony MHC-V13

 • Loại loa: Dàn âm thanh
 • Đuôi file đọc được: MP3, XVID
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
4,569,000 đ

Loa thanh Samsung HW-A650

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 5.1 Kênh
 • Tổng công suất: 430 W
4,689,000 đ

Loa tháp Samsung MX-T50/XV

 • Loại loa: Loa tháp
 • Tổng công suất: 500 W
 • Đuôi file đọc được: mp3
4,890,000 đ

Dàn âm thanh Hifi Sony MHC-M40D

 • Loại loa: Dàn âm thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 120 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv, divx, aac, alac
 • Điều khiển bằng điện thoại: Bằng ứng dụng Fiestable
4,890,000 đ

Loa thanh soundbar Sony 2.1 HT-S350

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 320W
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
 • Tiện ích: Có kèm remote
 • Kết nối không dây: Bluetooth
4,890,000 đ

Loa thanh Samsung HW-B450

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 300 W
5,289,000 đ

Loa soundbar Denon DHT-S216

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
5,490,000 đ

Loa thanh soundbar Sony 5.1 HT-S20R

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 5.1 Kênh
 • Tổng công suất: 400 W
5,749,000 đ

Loa thanh Samsung HW-Q600A

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 CH
 • Tổng công suất: 360 W
5,790,000 đ

Loa Soundbar JBL SB130

 • Loại loa: Loa thanh
 • Tổng công suất: 110 W
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
5,879,000 đ

Loa Soundbar Jamo SB36

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 110 W
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Audio
 • Đáp ứng tần số: 55Hz - 18kHz +/- 3dB

Loa thanh soundbar Samsung 2.1 HW-T420

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 200 W
Lượt xem:

34,769

1,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa tháp Samsung MX-T40

 • Loại loa: Loa tháp
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 300W
Lượt xem:

32,839

1,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-A450

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 300 W
Lượt xem:

30,285

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Soundbar LG SP2

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 100 W
Lượt xem:

30,428

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar Sony 2.0 HT-S100F

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 120 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
Lượt xem:

37,131

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Soundbar JBL Bar Studio Noir

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 30 W
Lượt xem:

193

3,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-A550

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 410W
Lượt xem:

30,251

3,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Soundbar JBL Bar 2.0 All-In-One

 • Loại loa: Loa Sub
 • Tổng công suất: 2 x 40W
 • Đáp ứng tần số: 70Hz 20kHz
Lượt xem:

25

3,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn âm thanh Hifi Sony MHC-V13

 • Loại loa: Dàn âm thanh
 • Đuôi file đọc được: MP3, XVID
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
Lượt xem:

32,487

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-A650

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 5.1 Kênh
 • Tổng công suất: 430 W
Lượt xem:

30,239

4,569,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa tháp Samsung MX-T50/XV

 • Loại loa: Loa tháp
 • Tổng công suất: 500 W
 • Đuôi file đọc được: mp3
Lượt xem:

36,673

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn âm thanh Hifi Sony MHC-M40D

 • Loại loa: Dàn âm thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 kênh
 • Tổng công suất: 120 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv, divx, aac, alac
 • Điều khiển bằng điện thoại: Bằng ứng dụng Fiestable
Lượt xem:

37,932

4,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-B450

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 300 W
Lượt xem:

87

4,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar Sony 2.1 HT-S350

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.1 Kênh
 • Tổng công suất: 320W
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
 • Tiện ích: Có kèm remote
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

37,653

4,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa soundbar Denon DHT-S216

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
Lượt xem:

36,689

5,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh soundbar Sony 5.1 HT-S20R

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 5.1 Kênh
 • Tổng công suất: 400 W
Lượt xem:

34,922

5,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa thanh Samsung HW-Q600A

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 3.1.2 CH
 • Tổng công suất: 360 W
Lượt xem:

30,232

5,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Soundbar JBL SB130

 • Loại loa: Loa thanh
 • Tổng công suất: 110 W
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital
Lượt xem:

157

5,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Soundbar Jamo SB36

 • Loại loa: Loa thanh
 • Số lượng kênh: 2.0 Kênh
 • Tổng công suất: 110 W
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Audio
 • Đáp ứng tần số: 55Hz 18kHz +/ 3dB
Lượt xem:

36,528

5,879,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 101 sản phẩm