DÀN KARAOKE

9,900,000 đ

Dàn karaoke BC-ALTO 09

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Mixer: Mixer Listensound FX-9MK
 • Loa: Loa Alto TX208
 • Micro: Micro Jarguar SDM 305
 • Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
12,600,000 đ

Dàn karaoke giá rẻ BC-ALTO 04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Mixer: Mixer bàn Alto ZMX122FX
 • Loa: Loa Alto TX208
 • Micro: Micro BCE UGX12
14,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD01

 • oại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-G80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
14,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD06

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
 • Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
14,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD07

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
14,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD01-1

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP C2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa CAVS LD710
15,390,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD09

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-H80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
15,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD02

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa CAVS LD710
15,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD05

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa karaoke CAVS LF710
 • Micro: Micro VinaKTV Pro 900
16,490,000 đ

Dàn Karaoke Vidia 1X - 2019

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: 50m³
 • Đầu Karaoke: Acnos SK8830KTV-W
 • Amply: Himedia HA350
 • Mixer: Không
 • Loa: CAVS LF710
16,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD05

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
16,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD06

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa CAVS LF710
17,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD08

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
18,490,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-G100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
18,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD10

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-H100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New

Dàn karaoke BC-ALTO 09

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Mixer: Mixer Listensound FX9MK
 • Loa: Loa Alto TX208
 • Micro: Micro Jarguar SDM 305
 • Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
Lượt xem:

37,801

9,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke giá rẻ BC-ALTO 04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Mixer: Mixer bàn Alto ZMX122FX
 • Loa: Loa Alto TX208
 • Micro: Micro BCE UGX12
Lượt xem:

37,676

12,600,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD01

 • oại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSG80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,823

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD06

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
 • Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
Lượt xem:

37,618

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD07

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,628

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD01-1

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP C2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa CAVS LD710
Lượt xem:

37,689

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD09

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSH80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,798

15,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD02

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa CAVS LD710
Lượt xem:

37,693

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD05

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa karaoke CAVS LF710
 • Micro: Micro VinaKTV Pro 900
Lượt xem:

37,708

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke Vidia 1X - 2019

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: 50m³
 • Đầu Karaoke: Acnos SK8830KTVW
 • Amply: Himedia HA350
 • Mixer: Không
 • Loa: CAVS LF710
Lượt xem:

37,668

16,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD05

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,628

16,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD06

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa CAVS LF710
Lượt xem:

37,655

16,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD08

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,613

17,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSG100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,794

18,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD10

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSH100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,562

18,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 60 sản phẩm