DÀN KARAOKE

10,499,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBX-1000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
11,490,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBZ-1000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
12,590,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBZ-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
12,990,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBX-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
22,490,000 đ

Dàn Karaoke gia đình CAVS H1

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
34,890,000 đ

Dàn Karaoke gia đình CAVS H3

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
48,490,000 đ

Dàn Karaoke gia đình CAVS A6

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
999,999,000 đ

Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-JBL06

 • Loại Karaoke: Gia đình cao cấp
 • Đầu Karaoke: Đầu Việt KTV Plus 3TB
 • Main: Main Crown T7 - 3 cái
 • Mixer: Mixer BCE DP-9200+

Dàn Karaoke Paramax CBX-1000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

965

10,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke Paramax CBZ-1000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

935

11,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke Paramax CBZ-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

948

12,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke Paramax CBX-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

979

12,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke gia đình CAVS H1

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
Lượt xem:

30

22,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke gia đình CAVS H3

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
Lượt xem:

25

34,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke gia đình CAVS A6

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
Lượt xem:

38

48,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình cao cấp BC-JBL06

 • Loại Karaoke: Gia đình cao cấp
 • Đầu Karaoke: Đầu Việt KTV Plus 3TB
 • Main: Main Crown T7 3 cái
 • Mixer: Mixer BCE DP9200+
Lượt xem:

38,262

999,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 13 sản phẩm