DÀN KARAOKE

12,600,000 đ

Dàn karaoke giá rẻ BC-ALTO 04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Mixer: Mixer bàn Alto ZMX122FX
 • Loa: Loa Alto TX208
 • Micro: Micro BCE UGX12
14,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD01

 • oại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-G80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
14,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD06

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
 • Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
14,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD07

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
15,390,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD09

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-H80
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
16,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD05

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
17,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD08

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-F100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
18,490,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-G100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
18,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD10

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-H100
 • Micro: Micro Paramax Pro-999 New
21,680,000 đ

Dàn karaoke gia đình BC-T12GD

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Main: Main Famousound 3206
 • Mixer: Mixer BCE DP-9200+
 • Loa: Loa BIK BJ S886
 • Micro: Micro BCE UGX12
21,990,000 đ

Dàn karaoke gia đình GD04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Đầu Karaoke: Đầu ProSing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa Karaoke BMB CSN 300SE
22,130,000 đ

Dàn karaoke gia đình BC-T13GD

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Main: Main Famousound 3206
 • Mixer: Mixer BCE DP-9200+
 • Loa: Loa BIK BJ S886II
 • Micro: Micro BCE UGX12
22,790,000 đ

Dàn karaoke gia đình BMB Combo 1

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 25 m2
 • Amply: Amply Karaoke BMB DAH-100
 • Loa: Loa BMB CSH-200
 • Micro: Micro Dynamic BMB
24,200,000 đ

Dàn karaoke BC-ALTO 02

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Mixer: Mixer BCE 9200+
 • Loa: Loa Alto TS310
 • Micro: Micro BCE UGX12
29,990,000 đ

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD02

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke TJ TA-G401
 • Loa: Loa Karaoke TJ TS-G80
 • Micro: Micro CA Sound M8

Dàn karaoke giá rẻ BC-ALTO 04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Mixer: Mixer bàn Alto ZMX122FX
 • Loa: Loa Alto TX208
 • Micro: Micro BCE UGX12
Lượt xem:

37,809

12,600,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD01

 • oại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSG80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,954

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD06

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
 • Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
Lượt xem:

37,722

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD07

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,747

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD09

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSH80
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,947

15,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD05

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,744

16,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD08

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSF100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,709

17,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke ART 303C
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSG100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,897

18,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD10

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSH100
 • Micro: Micro Paramax Pro999 New
Lượt xem:

37,661

18,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình BC-T12GD

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Main: Main Famousound 3206
 • Mixer: Mixer BCE DP9200+
 • Loa: Loa BIK BJ S886
 • Micro: Micro BCE UGX12
Lượt xem:

37,746

21,680,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình GD04

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Đầu Karaoke: Đầu ProSing PS 100 Pro
 • Main: Main AAP P2300
 • Mixer: Mixer JA TF6
 • Loa: Loa Karaoke BMB CSN 300SE
Lượt xem:

37,870

21,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình BC-T13GD

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Main: Main Famousound 3206
 • Mixer: Mixer BCE DP9200+
 • Loa: Loa BIK BJ S886II
 • Micro: Micro BCE UGX12
Lượt xem:

37,499

22,130,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke gia đình BMB Combo 1

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 25 m2
 • Amply: Amply Karaoke BMB DAH100
 • Loa: Loa BMB CSH200
 • Micro: Micro Dynamic BMB
Lượt xem:

37,506

22,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn karaoke BC-ALTO 02

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Mixer: Mixer BCE 9200+
 • Loa: Loa Alto TS310
 • Micro: Micro BCE UGX12
Lượt xem:

37,423

24,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ dàn karaoke gia đình TKA-GD02

 • Loại Karaoke: Gia đình
 • Diện tích phòng: Phòng 15 20 m2
 • Amply: Amply Karaoke TJ TAG401
 • Loa: Loa Karaoke TJ TSG80
 • Micro: Micro CA Sound M8
Lượt xem:

37,397

29,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 34 sản phẩm