DÀN KARAOKE

8,500,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBX-1000 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
9,390,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBZ-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
10,490,000 đ

Dàn Karaoke Paramax CBX-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
22,490,000 đ

Dàn Karaoke gia đình CAVS H1

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
34,890,000 đ

Dàn Karaoke gia đình CAVS H3

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
48,490,000 đ

Dàn Karaoke gia đình CAVS A6

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm

Dàn Karaoke Paramax CBX-1000 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

1,253

8,500,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke Paramax CBZ-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

1,222

9,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke Paramax CBX-2000

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 5 năm
Lượt xem:

1,297

10,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke gia đình CAVS H1

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
Lượt xem:

247

22,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke gia đình CAVS H3

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
Lượt xem:

269

34,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke gia đình CAVS A6

 • Loại dàn: Karaoke gia đình
 • Cấu hình: Amply, Loa, Mic
 • Bảo hành: 2 năm
Lượt xem:

321

48,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 7 sản phẩm