Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Giá bán
9,900,000 đ - 1368 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Mixer: Mixer Listensound FX-9MK
Loa: Loa Alto TX208
Micro: Micro Jarguar SDM 305
Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
10,570,000 đ - 1316 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Paramax SA-888
Loa: Loa Paramax K-1000
Micro: Micro có dây Paramax Pro-999 New
Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
11,950,000 đ - 1281 lượt xem
12,600,000 đ - 1285 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Mixer: Mixer bàn Alto ZMX122FX
Loa: Loa Alto TX208
Micro: Micro BCE UGX12
14,990,000 đ - 1342 lượt xem
oại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Karaoke ART 303C
Loa: Loa Karaoke TJ TS-G80
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
14,990,000 đ - 1270 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
Main: Main AAP C2300
Mixer: Mixer JA TF6
Loa: Loa CAVS LD710
14,990,000 đ - 1249 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Karaoke ART 303C
Loa: Loa Karaoke TJ TS-F80
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
Giá treo: Giá treo loa chuyên dụng
14,990,000 đ - 1251 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
Loa: Loa Karaoke TJ TS-F80
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
15,390,000 đ - 1225 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Paramax 888 Air Bluetooth
Loa: Loa Karaoke TJ TS-H80
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
15,990,000 đ - 1280 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
Main: Main AAP P2300
Mixer: Mixer JA TF6
Loa: Loa CAVS LD710
15,990,000 đ - 1274 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
Main: Main AAP P2300
Mixer: Mixer JA TF6
Loa: Loa karaoke CAVS LF710
Micro: Micro VinaKTV Pro 900
16,490,000 đ - 1290 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: 50m³
Đầu Karaoke: Acnos SK8830KTV-W
Amply: Himedia HA350
Mixer: Không
Loa: CAVS LF710
16,990,000 đ - 1260 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Karaoke ART 303C
Loa: Loa Karaoke TJ TS-F100
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
16,990,000 đ - 1249 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Đầu Karaoke: Đầu Prosing PS 100 Pro
Main: Main AAP P2300
Mixer: Mixer JA TF6
Loa: Loa CAVS LF710
17,990,000 đ - 1247 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
Loa: Loa Karaoke TJ TS-F100
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
18,490,000 đ - 1341 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Karaoke ART 303C
Loa: Loa Karaoke TJ TS-G100
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
18,990,000 đ - 1212 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Amply: Amply Paramax 999 Air Bluetooth
Loa: Loa Karaoke TJ TS-H100
Micro: Micro Paramax Pro-999 New
20,280,000 đ - 1273 lượt xem
21,680,000 đ - 1276 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Diện tích phòng: Phòng 15 - 20 m2
Main: Main Famousound 3206
Mixer: Mixer BCE DP-9200+
Loa: Loa BIK BJ S886
Micro: Micro BCE UGX12
21,990,000 đ - 1293 lượt xem
Loại Karaoke: Gia đình
Đầu Karaoke: Đầu ProSing PS 100 Pro
Main: Main AAP P2300
Mixer: Mixer JA TF6
Loa: Loa Karaoke BMB CSN 300SE
Tổng tiền :
ĐẶT MUA