Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
1,080,000 đ - 890 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 4 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6104HAHD
- Kết nối camera: Camera AHD - Analog - IP
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,259,000 đ - 938 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 4 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6104AHD
- Kết nối camera: Camera AHD, camera Analog - IP
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,299,000 đ - 869 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: IP 4 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-9104NVR
- Chế độ xem lại: 1 kênh
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,490,000 đ - 911 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 4 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8404AHD
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,490,000 đ - 903 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: IP 4 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8404SNVR
- Chế độ xem lại: 4 kênh Playback
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,499,000 đ - 903 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: IP 8 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-9108NVR
- Chế độ xem lại: 1 kênh
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,559,000 đ - 801 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: HD-CVI 4 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6104CVI
- Kết nối camera: Camera CVI, Analog, IP
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,649,000 đ - 814 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 8 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6108HAHD
- Chế độ xem lại: 8 kênh (Internet Explorer)
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,699,000 đ - 772 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: HD-CVI 4 kênh
- Mã sản phẩm: KB-7204TD
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Trung Quốc
1,839,000 đ - 799 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: IP 4 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8404iNVR
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,859,000 đ - 832 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 4 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8404AHD 2.0
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,870,000 đ - 756 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 4 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8404HAHD 2.0
- Chế độ xem lại: 4CH trực tiếp / 4CH web
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,890,000 đ - 778 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 8 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6108AHD
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
1,990,000 đ - 745 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: IP 4 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8404NVR
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
2,039,000 đ - 781 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: HD-CVI 8 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6108CVI
- Kết nối camera: Camera CVI, Analog, IP
- Sản xuất tại: Việt Nam
2,080,000 đ - 780 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: HD-CVI 4 kênh
- Mã sản phẩm: KB-7204D
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Trung Quốc
2,149,000 đ - 762 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: AHD 8 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6108AHD 2.0
- Chế độ xem lại: 8 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
2,159,000 đ - 776 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: IP 8 kênh
- Mã sản phẩm: Win-8408NVR
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
2,269,000 đ - 803 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: HD-TVI 4 kênh
- Mã sản phẩm: QN-8404TVI
- Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
2,269,000 đ - 790 lượt xem
- Loại đầu ghi hình: HD-TVI 4 kênh
- Mã sản phẩm: Eco-6108HAHD 2.0
- Chế độ xem lại: 8 kênh đồng thời
- Sản xuất tại: Việt Nam
Tổng tiền :
ĐẶT MUA