ĐẦU PHÁT CD

8,490,000 đ

Đầu CD Denon DCD-600NE

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 12 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz - 20kHz
32,890,000 đ

Đầu phát Roksan Kandy K3 CD Player

 • Tần số đáp ứng:20 Hz – 20 kHz
 • Nhiễu Jitter: < 150 psec
 • Độ phân giải: 24 bits / 192 kHz
71,490,000 đ

Đầu phát Roksan Blak CD Player

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: > 108 dB
 • Tổng méo sóng hài: 1 kHz
74,890,000 đ

Đầu phát CD Denon DCD-A110

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:
 • 160 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz- 50kHz
94,490,000 đ

Đầu Accuphase DP-430

 • Công suất tiêu thụ: 13 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB
199,999,000 đ

Đầu Accuphase DP 570

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 18 W
 • Tần số đáp ứng: 0,5 đến 50.000 Hz
219,999,000 đ

Đầu Accuphase DP-720

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:31 W
 • Đầu ra kỹ thuật số:50000 kHz
340,490,000 đ

Đầu Accuphase DP-750

 • Công suất tiêu thụ: 26 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB

Đầu CD Denon DCD-600NE

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 12 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz 20kHz
Lượt xem:

32

8,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát Roksan Kandy K3 CD Player

 • Tần số đáp ứng:20 Hz – 20 kHz
 • Nhiễu Jitter: < 150 psec
 • Độ phân giải: 24 bits / 192 kHz
Lượt xem:

24

32,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát Roksan Blak CD Player

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: > 108 dB
 • Tổng méo sóng hài: 1 kHz
Lượt xem:

26

71,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát CD Denon DCD-A110

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:
 • 160 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz 50kHz
Lượt xem:

35

74,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP-430

 • Công suất tiêu thụ: 13 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB
Lượt xem:

37

94,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP 570

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 18 W
 • Tần số đáp ứng: 0,5 đến 50.000 Hz
Lượt xem:

42

199,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP-720

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:31 W
 • Đầu ra kỹ thuật số:50000 kHz
Lượt xem:

31

219,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP-750

 • Công suất tiêu thụ: 26 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB
Lượt xem:

25

340,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 15 sản phẩm