ĐẦU PHÁT CD

7,999,000 đ

Đầu Denon DCD-520AE BK/SP

 • Loại đầu đĩa: CD
 • Video, hình ảnh: MP3/WMA
 • Loại đĩa: Phát CD- R/ CD- RW
 • HDMI: Không
 • USB: Có
 • Kết nối khác: Optical, RCA
 • Kích thước: 107 x 434 x 279mm
 • Khối lượng: 4.0 Kg
8,490,000 đ

Đầu CD Denon DCD-600NE

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 12 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz - 20kHz
10,399,000 đ

Đầu Denon DCD-720AE BK/SP

 • Loại đầu đĩa: CD
 • Video, hình ảnh: MP3/WMA
 • Loại đĩa: Phát CD- R/ CD- RW
 • HDMI: Không
 • USB: Có
 • Kết nối khác: RCA mạ vàng
 • Kích thước: 107 x 434 x 279mm
32,890,000 đ

Đầu phát Roksan Kandy K3 CD Player

 • Tần số đáp ứng:20 Hz – 20 kHz
 • Nhiễu Jitter: < 150 psec
 • Độ phân giải: 24 bits / 192 kHz
71,490,000 đ

Đầu phát Roksan Blak CD Player

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: > 108 dB
 • Tổng méo sóng hài: 1 kHz
74,890,000 đ

Đầu phát CD Denon DCD-A110

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:
 • 160 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz- 50kHz
94,490,000 đ

Đầu Accuphase DP-430

 • Công suất tiêu thụ: 13 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB
199,999,000 đ

Đầu Accuphase DP 570

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 18 W
 • Tần số đáp ứng: 0,5 đến 50.000 Hz
219,999,000 đ

Đầu Accuphase DP-720

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:31 W
 • Đầu ra kỹ thuật số:50000 kHz
340,490,000 đ

Đầu Accuphase DP-750

 • Công suất tiêu thụ: 26 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB

Đầu Denon DCD-520AE BK/SP

 • Loại đầu đĩa: CD
 • Video, hình ảnh: MP3/WMA
 • Loại đĩa: Phát CD R/ CD RW
 • HDMI: Không
 • USB: Có
 • Kết nối khác: Optical, RCA
 • Kích thước: 107 x 434 x 279mm
 • Khối lượng: 4.0 Kg
Lượt xem:

37,501

7,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Denon DCD-600NE

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 12 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz 20kHz
Lượt xem:

30,137

8,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Denon DCD-720AE BK/SP

 • Loại đầu đĩa: CD
 • Video, hình ảnh: MP3/WMA
 • Loại đĩa: Phát CD R/ CD RW
 • HDMI: Không
 • USB: Có
 • Kết nối khác: RCA mạ vàng
 • Kích thước: 107 x 434 x 279mm
Lượt xem:

37,413

10,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát Roksan Kandy K3 CD Player

 • Tần số đáp ứng:20 Hz – 20 kHz
 • Nhiễu Jitter: < 150 psec
 • Độ phân giải: 24 bits / 192 kHz
Lượt xem:

30,098

32,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát Roksan Blak CD Player

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: > 108 dB
 • Tổng méo sóng hài: 1 kHz
Lượt xem:

30,100

71,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát CD Denon DCD-A110

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:
 • 160 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz 50kHz
Lượt xem:

30,112

74,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP-430

 • Công suất tiêu thụ: 13 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB
Lượt xem:

30,113

94,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP 570

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 18 W
 • Tần số đáp ứng: 0,5 đến 50.000 Hz
Lượt xem:

30,124

199,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP-720

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:31 W
 • Đầu ra kỹ thuật số:50000 kHz
Lượt xem:

30,112

219,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Accuphase DP-750

 • Công suất tiêu thụ: 26 W
 • Tần số đáp ứng: 50.000 Hz
 • Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 120dB
Lượt xem:

30,088

340,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 21 sản phẩm