ĐẦU PHÁT CD

8,390,000 đ

Đầu CD Denon DCD-600NE

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 12 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz - 20kHz
10,399,000 đ

Đầu Denon DCD-720AE

 • Loại đầu đĩa: CD
 • Video, hình ảnh: MP3/WMA
 • Loại đĩa: Phát CD- R/ CD- RW
 • HDMI: Không
 • USB: Có
 • Kết nối khác: RCA mạ vàng
 • Kích thước: 107 x 434 x 279mm
10,999,000 đ

Đầu Denon DBT-1713UD

 • Loại đầu: Đầu đọc Blu-ray
 • Công nghệ: Dolby Digital
 • THD: 0.0025%
11,990,000 đ

Đầu phát CD Denon DCD-50

 • Màn hình hiển thị OLED
 • Chế độ chờ tiết kiệm điện
 • Xử lý âm thanh cực chuẩn
13,690,000 đ

Đầu CD Denon RCD-N11

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 60 W / 4 ohms
 • Tần số đáp ứng 20 Hz - 20 kHz
16,999,000 đ

Đầu CD Denon DJ DN-S1200

 • Đáp ứng tần số: 20Hz - 20kHz
 • Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu: 95dB
 • Đầu ra kết nối: 2 x RCA Phono
26,499,000 đ

Đầu CD Denon DJ DN-S3500

 • Đáp ứng tần số: 20Hz - 20kHz
 • Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu: 90dB
 • Đầu ra kết nối: 2 x RCA
28,490,000 đ

Đầu CD Denon DCD-1600NE

 • Bộ xử lý AL32 tiên tiến
 • Tần số đáp ứng: 2 Hz -20 kHz
 • Số kênh: 2
35,099,000 đ

Đầu phát Roksan Kandy K3 CD Player

 • Tần số đáp ứng:20 Hz – 20 kHz
 • Nhiễu Jitter: < 150 psec
 • Độ phân giải: 24 bits / 192 kHz
36,990,000 đ

Đầu giải mã Phono Caspian RPP

 • MC2 65.5dB @ 1kHz
 • Tỷ lệ S / N
 • THD + N <0,01%
49,490,000 đ

Đầu CD Denon DCD-2500NE

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:25 W
 • Tần số đáp ứng: 2 Hz - 50 kHz
55,590,000 đ

Đầu CD Pathos Digit

 • Tốc độ chuyển đổi: Up to 192kHz
 • Dải động: 120dB
 • THD + N: -100dB

Đầu CD Denon DCD-600NE

 • Loại đầu:
 • Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 12 W
 • Tần số đáp ứng: 2Hz 20kHz
Lượt xem:

31,083

8,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Denon DCD-720AE

 • Loại đầu đĩa: CD
 • Video, hình ảnh: MP3/WMA
 • Loại đĩa: Phát CD R/ CD RW
 • HDMI: Không
 • USB: Có
 • Kết nối khác: RCA mạ vàng
 • Kích thước: 107 x 434 x 279mm
Lượt xem:

37,636

10,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu Denon DBT-1713UD

 • Loại đầu: Đầu đọc Bluray
 • Công nghệ: Dolby Digital
 • THD: 0.0025%
Lượt xem:

925

10,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát CD Denon DCD-50

 • Màn hình hiển thị OLED
 • Chế độ chờ tiết kiệm điện
 • Xử lý âm thanh cực chuẩn
Lượt xem:

929

11,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Denon RCD-N11

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ: 60 W / 4 ohms
 • Tần số đáp ứng 20 Hz 20 kHz
Lượt xem:

987

13,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Denon DJ DN-S1200

 • Đáp ứng tần số: 20Hz 20kHz
 • Tỷ lệ tín hiệunhiễu: 95dB
 • Đầu ra kết nối: 2 x RCA Phono
Lượt xem:

942

16,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Denon DJ DN-S3500

 • Đáp ứng tần số: 20Hz 20kHz
 • Tỷ lệ tín hiệunhiễu: 90dB
 • Đầu ra kết nối: 2 x RCA
Lượt xem:

938

26,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Denon DCD-1600NE

 • Bộ xử lý AL32 tiên tiến
 • Tần số đáp ứng: 2 Hz 20 kHz
 • Số kênh: 2
Lượt xem:

31,037

28,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu phát Roksan Kandy K3 CD Player

 • Tần số đáp ứng:20 Hz – 20 kHz
 • Nhiễu Jitter: < 150 psec
 • Độ phân giải: 24 bits / 192 kHz
Lượt xem:

31,021

35,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu giải mã Phono Caspian RPP

 • MC2 65.5dB @ 1kHz
 • Tỷ lệ S / N
 • THD + N <0,01%
Lượt xem:

979

36,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Denon DCD-2500NE

 • Loại đầu: Đầu phát
 • Công suất tiêu thụ:25 W
 • Tần số đáp ứng: 2 Hz 50 kHz
Lượt xem:

31,057

49,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu CD Pathos Digit

 • Tốc độ chuyển đổi: Up to 192kHz
 • Dải động: 120dB
 • THD + N: 100dB
Lượt xem:

919

55,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 35 sản phẩm