Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Danh mục sản phẩm
2,679,000 đ - 9 lượt xem
Nguồn nước: Sử dụng bình
Ngăn lạnh: Có
Nhiệt độ làm nóng: 85 - 95 độ C
Nhiệt độ làm lạnh: 2 - 10 độ C
Công suất làm nóng: 570 W
Dung tích bình nóng: Có
19,799,000 đ - 19 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 1.85Kw
Công nghệ Inverter: Không
Chế độ tiết kiệm điện:
23,499,000 đ - 12 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 2.5 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
27,790,000 đ - 12 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 100-120 m3
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 7.4 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
31,199,000 đ - 12 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 4.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 3.55 kW
Công nghệ Inverter: Không
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
34,390,000 đ - 11 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 5.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 74 – 80 m²
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 4.55 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
39,099,000 đ - 7 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 5.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 74 – 80 m²
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 13.6Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
23,749,000 đ - 9 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 80-100 m3
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 6.7 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
30,990,000 đ - 10 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 60 – 80m3
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 1.55 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
36,790,000 đ - 6 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 80 – 100m3
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 2.14 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
41,490,000 đ - 6 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 4.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 100 – 120m3
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 3.45 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
48,490,000 đ - 5 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 5.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 120 – 160m3
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 4.15 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,490,000 đ - 11 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 1.95 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
28,590,000 đ - 11 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 100-120 m3
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 2.65Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
37,890,000 đ - 7 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 5.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 4.8Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
35,590,000 đ - 10 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: 8.3 kW
Phạm vi: 100-120 m3
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 7.20 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
20,590,000 đ - 14 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 24 - 27 m²
Tiêu thụ điện: 1,55 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
21,890,000 đ - 15 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
Tiêu thụ điện: 2,33 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
28,590,000 đ - 11 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 4.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 160-180 m3
Tiêu thụ điện: 3,93 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
32,890,000 đ - 5 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 5.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 200 - 225 m3
Tiêu thụ điện: 4.1Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA