7,869,000 đ

Smart Tivi LG 49 inch 49LK5700PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 49 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
6,499,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LK5400PTA

 • oại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng USB: 1 cổng
4,789,000 đ

Smart Tivi LG 32 inch 32LK540BPTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 32 inch
 • Độ phân giải: HD 1366x768
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 3 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
6,299,000 đ

Smart Tivi LG 43 inch 43LK5700PTA

 • Loại tivi: LED
 • Kích cỡ màn hình: 43 inch
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080
 • Tần số quét: 100 Hz
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 2 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 1 cổng
41,399,000 đ

Smart Tivi OLED LG 65 inch 65C8PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K 3840 x 2160
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng VGA: Không
23,449,000 đ

Smart Tivi OLED LG 55 inch 55B8PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K 3840 x 2160
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng VGA: Không
11,290,000 đ

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UK6540PTD

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 50 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K 3840 x 2160
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng VGA: Không
 • Cổng USB: 2 cổng
55,390,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch 65E9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
36,689,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55E9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
115,390,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 77 inch 77C9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 77 inch
 • Độ phân giải: 4K 3840x2160
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
46,799,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch 65C9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: 4K 3840x2160
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
28,589,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55C9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
560,589,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 77 inch 77W9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 77 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
258,789,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch 65W9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
43,199,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch 65B9PTA

 • Loại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
23,149,000 đ

Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55B9PTA

 • oại tivi: Tivi OLED
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 3 cổng
20,099,000 đ

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55SM9000PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
31,699,000 đ

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65SM9000PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng AV: Có cổng Composite
 • Cổng HDMI: 4 cổng
21,799,000 đ

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65SM8100PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 65 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng
14,299,000 đ

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55SM8100PTA

 • Loại tivi: Smart Tivi
 • Kích cỡ màn hình: 55 inch
 • Độ phân giải: Ultra HD 4K
 • Kết nối internet: Cổng LAN, Wifi
 • Cổng HDMI: 4 cổng
 • Cổng USB: 2 cổng