Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
0 đ - 10 lượt xem
Kích thước LCD: 1.8 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
649,000 đ - 10 lượt xem
Kích thước LCD: 1.4 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 10 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
Số đường dây điện thoại: 1
829,000 đ - 10 lượt xem
Kích thước LCD: 1.6 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
889,000 đ - 10 lượt xem
Kích thước LCD:1.6 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
Số đường dây điện thoại: 1
889,000 đ - 9 lượt xem
Kích thước LCD: 1.6 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
Số đường dây điện thoại: 1
923,000 đ - 13 lượt xem
Loại điện thoại: Cầm tay
Kích thước LCD: 1,8 inch
Màn hình màu: Đơn sắc
Độ phân giải: 103 x 65 pixel
Tiện ích: Lưu danh bạ
Màu sắc: Đen & Bạc
1,049,000 đ - 8 lượt xem
Kích thước LCD: 1.4 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 10 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
Số đường dây điện thoại: 1
Hiển thị số gọi đến: 20 số
1,299,000 đ - 10 lượt xem
Kích thước LCD: 1.6 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
Số đường dây điện thoại: 1
1,399,000 đ - 8 lượt xem
Kích thước LCD: 1.6 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
1,479,000 đ - 9 lượt xem
Kích thước LCD: 1.6 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
1,679,000 đ - 9 lượt xem
Kích thước LCD: 1.8 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
1,789,000 đ - 9 lượt xem
Kích thước LCD: 1.6"
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
1,859,000 đ - 10 lượt xem
Kích thước LCD: 3.4 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
2,239,000 đ - 13 lượt xem
Kích thước LCD: 3.4 inch
Tần số: 1,9 GHz
Số kênh: 120 kênh
Hệ thống: DECT
Dải tần: 1,88 GHz - 1,90 GHz
GAP: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA