GHẾ MASSAGE

13,990,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5100 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
15,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-4000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Tính năng: Massage toàn thân
15,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
22,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5200 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
22,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5400 - Tặng máy massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
26,899,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
29,995,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
36,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5600 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
38,889,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
41,395,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-202

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 200-240V
 • Tần số: 50Hz
47,899,000 đ

Ghế massage Poongsan DMK-168

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 150W
 • Tính năng: Đa chức năng, nhiều chế độ
48,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-6700 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Nghe nhạc: Có
 • Phụ kiện: Remote
49,495,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-300

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
49,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-6500 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Phụ kiện: Remote
 • Massage Mode: Có
 • Chế độ vỗ: Có
51,389,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
52,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-7600 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
55,999,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
64,799,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-30002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
66,999,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20003

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz

Ghế massage Buheung MK-5100 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

955

13,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-4000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Tính năng: Massage toàn thân
Lượt xem:

38,304

15,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
Lượt xem:

38,610

15,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5200 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

954

22,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5400 - Tặng máy massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

1,156

22,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

914

26,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

933

29,995,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5600 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

913

36,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

862

38,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-202

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 200240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

982

41,395,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan DMK-168

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 150W
 • Tính năng: Đa chức năng, nhiều chế độ
Lượt xem:

38,720

47,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-6700 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Nghe nhạc: Có
 • Phụ kiện: Remote
Lượt xem:

38,425

48,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-300

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

940

49,495,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-6500 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Phụ kiện: Remote
 • Massage Mode: Có
 • Chế độ vỗ: Có
Lượt xem:

38,322

49,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

868

51,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-7600 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

896

52,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

192

55,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-30002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

186

64,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20003

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

209

66,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 33 sản phẩm