GHẾ MASSAGE

14,890,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DVGM-0001D

 • Loại ghế:
 • Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 90 W
15,890,000 đ

Ghế massage Daikiosan DKGM-00005

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 120 W
16,690,000 đ

Ghế massage Daikiosan DVGM-00002

 • Loại ghế:Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 120 W
18,890,000 đ

Ghế massage Makano MKGM-00005

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 120 W
18,989,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-128

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz- 60Hz
20,890,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
22,399,000 đ

Ghế Massage Buheung MK-5250

 • Loại ghế:
 • Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
22,890,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10004

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 150 W
22,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5200 - Tặng PMH 3500K

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
24,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5400 - Tặng PMH 3000K

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
26,899,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
27,490,000 đ

Ghế massage Daikiosan DKGM-20006

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 100 W
28,890,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DVGM-10002

 • Loại ghế:
 • Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 120 W
29,989,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10003

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 120 W
29,999,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
31,989,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DVGM-20001

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
32,990,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
34,490,000 đ

Ghế massage Daikiosan DKGM-20005

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 150 W

Ghế Massage Daikiosan DVGM-0001D

 • Loại ghế:
 • Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 90 W
Lượt xem:

210

14,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Daikiosan DKGM-00005

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 120 W
Lượt xem:

116

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Daikiosan DVGM-00002

 • Loại ghế:Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 120 W
Lượt xem:

106

16,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Makano MKGM-00005

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 120 W
Lượt xem:

143

18,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-128

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz 60Hz
Lượt xem:

1,163

18,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

940

20,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Buheung MK-5250

 • Loại ghế:
 • Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

185

22,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10004

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 150 W
Lượt xem:

134

22,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5200 - Tặng PMH 3500K

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

1,051

22,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5400 - Tặng PMH 3000K

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

1,306

24,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

980

26,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Daikiosan DKGM-20006

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 100 W
Lượt xem:

111

27,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DVGM-10002

 • Loại ghế:
 • Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 120 W
Lượt xem:

130

28,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10003

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 120 W
Lượt xem:

110

29,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

1,123

29,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DVGM-20001

 • Loại ghế: Ghế Massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
Lượt xem:

116

31,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

945

32,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Daikiosan DKGM-20005

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 150 W
Lượt xem:

122

34,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 45 sản phẩm