GHẾ MASSAGE

13,990,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5100 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
15,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
15,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-4000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Tính năng: Massage toàn thân
22,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5200 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
22,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5400 - Tặng máy massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
26,899,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
29,999,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
36,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5600 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
38,889,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
41,399,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-202

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 200-240V
 • Tần số: 50Hz
47,899,000 đ

Ghế massage Poongsan DMK-168

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 150W
 • Tính năng: Đa chức năng, nhiều chế độ
48,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-6700 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Nghe nhạc: Có
 • Phụ kiện: Remote
49,499,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-300

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
49,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-6500 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Phụ kiện: Remote
 • Massage Mode: Có
 • Chế độ vỗ: Có
51,389,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
52,900,000 đ

Ghế massage Buheung MK-7600 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
55,999,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
59,899,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20003

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
64,799,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-30002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz

Ghế massage Buheung MK-5100 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

911

13,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
Lượt xem:

38,557

15,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-4000 - Tặng massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Tính năng: Massage toàn thân
Lượt xem:

38,238

15,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5200 - Tặng massage MK-330

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

909

22,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5400 - Tặng máy massage MK-321

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

1,056

22,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

872

26,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

879

29,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5600 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

872

36,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

827

38,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-202

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 200240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

929

41,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan DMK-168

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 150W
 • Tính năng: Đa chức năng, nhiều chế độ
Lượt xem:

38,660

47,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-6700 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Nghe nhạc: Có
 • Phụ kiện: Remote
Lượt xem:

38,371

48,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-300

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

885

49,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-6500 - Xe đạp Buheung MK-298

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Phụ kiện: Remote
 • Massage Mode: Có
 • Chế độ vỗ: Có
Lượt xem:

38,277

49,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

825

51,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-7600 - Tặng Ghế MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

848

52,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

151

55,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20003

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

167

59,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-30002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

147

64,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 33 sản phẩm