GHẾ MASSAGE

13,499,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5100

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
15,399,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
16,499,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-128

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz- 60Hz
17,699,000 đ

Ghế massage Buheung MK-4000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Tính năng: Massage toàn thân
19,699,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
20,989,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-129BL

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
20,989,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-129-BR Nâu

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
23,990,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5400

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
26,899,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
30,249,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
30,999,000 đ

Ghế massage Buheung MK-5600

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
38,889,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
39,399,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-202

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 200-240V
 • Tần số: 50Hz
39,990,000 đ

Ghế massage Buheung MK-6700

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Nghe nhạc: Có
 • Phụ kiện: Remote
42,890,000 đ

Ghế massage Buheung MK-7600

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
43,490,000 đ

Ghế massage Buheung MK-6500

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Phụ kiện: Remote
 • Massage Mode: Có
 • Chế độ vỗ: Có
46,899,000 đ

Ghế massage Poongsan DMK-168

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 150W
 • Tính năng: Đa chức năng, nhiều chế độ
49,499,000 đ

Ghế massage Poongsan MCP-300

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50Hz
51,389,000 đ

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 - 240V
 • Tần số: 50/60Hz

Ghế massage Buheung MK-5100

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

70

13,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
Lượt xem:

37,723

15,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-128

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz 60Hz
Lượt xem:

64

16,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-4000

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 100 W
 • Tính năng: Massage toàn thân
Lượt xem:

37,395

17,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

82

19,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-129BL

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

30,293

20,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-129-BR Nâu

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

30,498

20,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5400

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

69

23,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-00001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

73

26,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-200

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

77

30,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-5600

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

55

30,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-10001

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

21

38,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-202

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 200240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

86

39,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-6700

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Nghe nhạc: Có
 • Phụ kiện: Remote
Lượt xem:

37,528

39,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-7600

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

35

42,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Buheung MK-6500

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Công suất: 160 W
 • Chất liệu da: Da tổng hợp cao cấp
 • Phụ kiện: Remote
 • Massage Mode: Có
 • Chế độ vỗ: Có
Lượt xem:

37,446

43,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan DMK-168

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Công suất: 150W
 • Tính năng: Đa chức năng, nhiều chế độ
Lượt xem:

37,836

46,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế massage Poongsan MCP-300

 • Loại ghế:
 • Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50Hz
Lượt xem:

37

49,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002

 • Loại ghế: Ghế massage
 • Điện áp: 220 240V
 • Tần số: 50/60Hz
Lượt xem:

21

51,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 35 sản phẩm