KHÓA ĐIỆN TỬ

3,959,000 đ

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
4,449,000 đ

Khóa điện tử Hafele EL7200-TC 912.05.714 Thân khóa nhỏ

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Pin, khóa thẻ
 • Nhiệt độ vận hành: ~-20°C ~ 50°C
 • Vận hành bằng pin: 4 AA
 • Vận hành khẩn cấp: Pin DC9V
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
4,751,000 đ

Khóa cửa điện tử SAMSUNG SHP-DH537 (Big Mort)

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
5,039,000 đ

Khóa điện tử Samsung SHP-DH538 Normal Mort

 • Loại khóa: Khóa vân tay loại có tay cầm
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 10 tháng
 • Chức năng cảnh báo: Khi có sự xâm nhập trái phép
 • Mở khóa: 100 mật mã, 100 vân tay, khoá cơ
 • Chức năng: Khoá tự động

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
Lượt xem:

6,590

3,959,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Khóa điện tử Hafele EL7200-TC 912.05.714 Thân khóa nhỏ

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Pin, khóa thẻ
 • Nhiệt độ vận hành: ~20°C ~ 50°C
 • Vận hành bằng pin: 4 AA
 • Vận hành khẩn cấp: Pin DC9V
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
Lượt xem:

6,440

4,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Khóa cửa điện tử SAMSUNG SHP-DH537 (Big Mort)

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
Lượt xem:

6,418

4,751,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Khóa điện tử Samsung SHP-DH538 Normal Mort

 • Loại khóa: Khóa vân tay loại có tay cầm
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 10 tháng
 • Chức năng cảnh báo: Khi có sự xâm nhập trái phép
 • Mở khóa: 100 mật mã, 100 vân tay, khoá cơ
 • Chức năng: Khoá tự động
Lượt xem:

6,519

5,039,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 51 sản phẩm