KHÓA ĐIỆN TỬ

4,079,000 đ

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
4,449,000 đ

Khóa điện tử Hafele EL7200-TC 912.05.714 Thân khóa nhỏ

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Pin, khóa thẻ
 • Nhiệt độ vận hành: ~-20°C ~ 50°C
 • Vận hành bằng pin: 4 AA
 • Vận hành khẩn cấp: Pin DC9V
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
4,751,000 đ

Khóa cửa điện tử SAMSUNG SHP-DH537 (Big Mort)

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu

Khóa điện tử Samsung SHP-DH537

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
Lượt xem:

36,641

4,079,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Khóa điện tử Hafele EL7200-TC 912.05.714 Thân khóa nhỏ

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Pin, khóa thẻ
 • Nhiệt độ vận hành: ~20°C ~ 50°C
 • Vận hành bằng pin: 4 AA
 • Vận hành khẩn cấp: Pin DC9V
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
Lượt xem:

36,467

4,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Khóa cửa điện tử SAMSUNG SHP-DH537 (Big Mort)

 • Loại khóa: Khóa điện tử
 • Nguyên tắc hoạt động: Thẻ từ
 • Vận hành bằng pin: 8 pin AA
 • Tuổi thọ pin: 1 năm
 • Chức năng cảnh báo: Pin yếu
Lượt xem:

36,452

4,751,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 52 sản phẩm