LAPTOP

42,990,000 đ

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9Q2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
 • Tốc độ Bus: 2400 MHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD 256 GB
42,990,000 đ

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9U2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Kích thước màn hình: 13.3 inch
49,190,000 đ

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9R2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
 • Ổ cứng: 512 GB
49,190,000 đ

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9V2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Kích thước màn hình: 13.3 inch
67,990,000 đ

Laptop Apple MacBook Pro Touch 15.4 inch MR972SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i7
 • Tốc độ CPU: 2.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 16 GB - 2400 MH
 • Loại ổ đĩa: SSD
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Kích thước màn hình:

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9Q2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
 • Tốc độ Bus: 2400 MHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
 • Ổ cứng: SSD 256 GB
Lượt xem:

5,242

42,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9U2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Kích thước màn hình: 13.3 inch
Lượt xem:

5,241

42,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9R2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
 • Ổ cứng: 512 GB
Lượt xem:

5,275

49,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Apple MacBook Pro Touch 13.3 inch MR9V2SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i5
 • Tốc độ CPU: 2.30 GHz
 • Tốc độ tối đa: Turbo Boost 3.8 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 8 GB 2133 MHz
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Kích thước màn hình: 13.3 inch
Lượt xem:

5,217

49,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Apple MacBook Pro Touch 15.4 inch MR972SA/A

 • Công nghệ CPU: Intel Core i7
 • Tốc độ CPU: 2.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM: 16 GB 2400 MH
 • Loại ổ đĩa: SSD
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Kích thước màn hình:
Lượt xem:

5,280

67,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 5 sản phẩm