LAPTOP

Liên hệ hotline

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Core i5 6300U 2.4GHz - 8GB - SSD M.2 Sata 256GB - Win10 pro

 • Loại CPU:Intel Core i5-6300U 2.4Ghz
 • Bộ nhớ RAM:8GB 1x8GB DDR4 2133MHz
 • Ổ cứng:256GB Mobility Solid State Drive
 • Kích thước màn hình:14.0" HD Screeni
 • Chipset đồ họa:Intel ® HD Graphics 520
Liên hệ hotline

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Core i5 6300U 2.4GHz - 8GB - 14.0Full HD Touch - Win10 pro

 • Loại CPU:Intel Core i5-6300U 2.4Ghz
 • Bộ nhớ RAM:8GB 1x8GB DDR4 2133MHz
 • Ổ cứng:256GB Mobility Solid State Drive
 • Công nghệ MH:14" FHD WVA
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7200 Tablet - 12.3" - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i5-8365U 1.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM:8 GB, 1x8GB, LPDDR3
 • Ổ cứng:M.2 256GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:12.3", FHD
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7200 Tablet - 12.3" - 16GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i5-8365U 1.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM:16 GB LPDDR3
 • Ổ cứng:M.2 256GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:12.3", FHD, 1920 x 1280
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7300 - 13.3" - 16GB RAM - 256GB SSD - Core i5 - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i5-8365U 1.60 GHz
 • Chipset bo mạch:Intel Chipset
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 256GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:13.3-in. FHD AG 1920 x 1080
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7300 - 13.3" - 16GB RAM - 512GB SSD - Core i7 - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i7 1.90 GHz
 • Chipset bo mạch:Intel Chipset
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 512GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:13.3-in. FHD
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7400 - 14.0" FHD- 8GB RAM - 256GB SSD - Core I5- Windows 10 Pro 64-bit

 • Tốc độ CPU:Intel core i5-8365U 1.6GHz
 • Bộ nhớ RAM:8GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:256GB M.2 PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:14-inch FHD AG
 • Chipset đồ họa:Intel HD Graphics UHD 620
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7400 - 14.0" - 16GB RAM - 512GB SSD - Core I7- Windows 10 Pro 64-bit

 • Tốc độ CPU:Intel core i7-8665U 1.90GHz
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 512GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:14-inch FHD AG
Liên hệ hotline

Dell Latitude 7400 2 in 1- 16GB RAM - 512GB SSD - i7 8665U- 14." Win 10 pro

 • Loại CPU:Intel core i7-8665U 1.90GHz
 • Chipset bo mạch:Intel Chipset
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 512GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:14" FHD
Liên hệ hotline

Laptop Dell Inspiron 3481 030CX1

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-7020U
 • Tốc độ CPU : 2.3 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Laptop Dell Inspiron 3493 WTW3M1

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3-1005G1
 • Tốc độ CPU : 1.2 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Laptop Dell Inspiron 3580 N3593A

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3 1005G1
 • Tốc độ CPU :1.2Ghz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Laptop Dell Inspiron 3593 70197457

 • Công nghệ CPU : Intel Core i5-1035G1
 • Tốc độ CPU : 1.0 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Liên hệ hotline

Laptop Dell Vostro 3490 70196714

 • Công nghệ CPU :Intel Core i5-10210U
 • Tốc độ CPU :1.6 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Core i5 6300U 2.4GHz - 8GB - SSD M.2 Sata 256GB - Win10 pro

 • Loại CPU:Intel Core i56300U 2.4Ghz
 • Bộ nhớ RAM:8GB 1x8GB DDR4 2133MHz
 • Ổ cứng:256GB Mobility Solid State Drive
 • Kích thước màn hình:14.0" HD Screeni
 • Chipset đồ họa:Intel ® HD Graphics 520
Lượt xem:

6,178

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Core i5 6300U 2.4GHz - 8GB - 14.0Full HD Touch - Win10 pro

 • Loại CPU:Intel Core i56300U 2.4Ghz
 • Bộ nhớ RAM:8GB 1x8GB DDR4 2133MHz
 • Ổ cứng:256GB Mobility Solid State Drive
 • Công nghệ MH:14" FHD WVA
Lượt xem:

6,152

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7200 Tablet - 12.3" - 8GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i58365U 1.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM:8 GB, 1x8GB, LPDDR3
 • Ổ cứng:M.2 256GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:12.3", FHD
Lượt xem:

6,153

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7200 Tablet - 12.3" - 16GB RAM - 256GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i58365U 1.60 GHz
 • Bộ nhớ RAM:16 GB LPDDR3
 • Ổ cứng:M.2 256GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:12.3", FHD, 1920 x 1280
Lượt xem:

6,160

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7300 - 13.3" - 16GB RAM - 256GB SSD - Core i5 - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i58365U 1.60 GHz
 • Chipset bo mạch:Intel Chipset
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 256GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:13.3in. FHD AG 1920 x 1080
Lượt xem:

6,146

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7300 - 13.3" - 16GB RAM - 512GB SSD - Core i7 - Windows 10 Pro 64-bit

 • Loại CPU:Intel core i7 1.90 GHz
 • Chipset bo mạch:Intel Chipset
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 512GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:13.3in. FHD
Lượt xem:

6,113

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7400 - 14.0" FHD- 8GB RAM - 256GB SSD - Core I5- Windows 10 Pro 64-bit

 • Tốc độ CPU:Intel core i58365U 1.6GHz
 • Bộ nhớ RAM:8GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:256GB M.2 PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:14inch FHD AG
 • Chipset đồ họa:Intel HD Graphics UHD 620
Lượt xem:

6,118

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7400 - 14.0" - 16GB RAM - 512GB SSD - Core I7- Windows 10 Pro 64-bit

 • Tốc độ CPU:Intel core i78665U 1.90GHz
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 512GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:14inch FHD AG
Lượt xem:

6,100

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dell Latitude 7400 2 in 1- 16GB RAM - 512GB SSD - i7 8665U- 14." Win 10 pro

 • Loại CPU:Intel core i78665U 1.90GHz
 • Chipset bo mạch:Intel Chipset
 • Bộ nhớ RAM:16GB DDR4 Bus 2666Mhz
 • Ổ cứng:M.2 512GB PCIe NVMe
 • Công nghệ MH:14" FHD
Lượt xem:

6,102

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Dell Inspiron 3481 030CX1

 • Công nghệ CPU : Intel Core i37020U
 • Tốc độ CPU : 2.3 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,096

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Dell Inspiron 3493 WTW3M1

 • Công nghệ CPU : Intel Core i31005G1
 • Tốc độ CPU : 1.2 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,107

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Dell Inspiron 3580 N3593A

 • Công nghệ CPU : Intel Core i3 1005G1
 • Tốc độ CPU :1.2Ghz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,100

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Dell Inspiron 3593 70197457

 • Công nghệ CPU : Intel Core i51035G1
 • Tốc độ CPU : 1.0 GHz
 • Bộ nhớ RAM :
 • 4 GB
Lượt xem:

6,101

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Laptop Dell Vostro 3490 70196714

 • Công nghệ CPU :Intel Core i510210U
 • Tốc độ CPU :1.6 GHz
 • Bộ nhớ RAM : 4 GB
Lượt xem:

6,113

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–10 trang của 183 sản phẩm