LÒ NƯỚNG

499,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4210

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 10 lít
 • Công suất: 1000W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Thanh điện trở
 • Nhiệt độ: 100 - 250 độ C
619,000 đ

Lò nướng thủy tinh Sunhouse SH416

 • Loại lò nướng: Nướng thuỷ tinh
 • Dung tích: 12 lít
 • Công suất: 1300W
 • Chất liệu: Thuỷ tinh
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen
 • Đèn chiếu sáng: Có
649,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4216

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 16 lít
 • Công suất: 1300 W
790,000 đ

Lò nướng thủy tinh Sunhouse SH410

 • Loại lò nướng: Nướng thuỷ tinh
 • Dung tích: 12 lít
 • Công suất: 1300W
 • Chất liệu: Thuỷ tinh
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen
949,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4222

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 22 lít
 • Công suất: 1400 W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Thanh điện trở
 • Nhiệt độ: 100 - 230 độ
1,149,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4232

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 32 Lít
 • Công suất: 1600W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Thanh điện trở
1,188,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4238

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 38 Lít
 • Công suất: 1600W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen kết hợp quạt đối lưu
 • Nhiệt độ: 100 - 230 độ C
1,439,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4238S

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 38 lít
 • Công suất: 1600W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen kết hợp quạt đối lưu
 • Đèn chiếu sáng: Có
1,519,000 đ

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4240

 • Loại lò nướng:
 • Lò nướng thùng
 • Dung tích: 40 lít
 • Công suất: 1550 W
1,550,000 đ

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4250

 • Loại lò nướng:Lò nướng thùng
 • Dung tích:50 Lít
 • Công suất:1850W
 • Chất liệu:Thép không rỉ
 • Chức năng chính:Nướng thực phẩm
1,590,000 đ

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4240S

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 40 lít
 • Công suất: 1550 W
1,629,000 đ

Lò nướng Sunhouse SHD4248S

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 48 lít
 • Công suất: 2000W
 • Chất liệu: Thép không rỉ sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Nhiệt kết hợp với quạt đối lưu
 • Đèn chiếu sáng, Quạt đối lưu
 • Nhiệt độ: 100 - 230 độ C
1,849,000 đ

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4250S

 • Loại lò nướng:
 • Lò nướng thùng
 • Dung tích: 40 lít
 • Công suất: 1550 W

Lò nướng Sunhouse SHD4210

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 10 lít
 • Công suất: 1000W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Thanh điện trở
 • Nhiệt độ: 100 250 độ C
Lượt xem:

37,624

499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng thủy tinh Sunhouse SH416

 • Loại lò nướng: Nướng thuỷ tinh
 • Dung tích: 12 lít
 • Công suất: 1300W
 • Chất liệu: Thuỷ tinh
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen
 • Đèn chiếu sáng: Có
Lượt xem:

37,670

619,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse SHD4216

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 16 lít
 • Công suất: 1300 W
Lượt xem:

16

649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng thủy tinh Sunhouse SH410

 • Loại lò nướng: Nướng thuỷ tinh
 • Dung tích: 12 lít
 • Công suất: 1300W
 • Chất liệu: Thuỷ tinh
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen
Lượt xem:

37,938

790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse SHD4222

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 22 lít
 • Công suất: 1400 W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Thanh điện trở
 • Nhiệt độ: 100 230 độ
Lượt xem:

38,041

949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse SHD4232

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 32 Lít
 • Công suất: 1600W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Thanh điện trở
Lượt xem:

38,049

1,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse SHD4238

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 38 Lít
 • Công suất: 1600W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen kết hợp quạt đối lưu
 • Nhiệt độ: 100 230 độ C
Lượt xem:

37,823

1,188,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse SHD4238S

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 38 lít
 • Công suất: 1600W
 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Đèn halogen kết hợp quạt đối lưu
 • Đèn chiếu sáng: Có
Lượt xem:

37,610

1,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4240

 • Loại lò nướng:
 • Lò nướng thùng
 • Dung tích: 40 lít
 • Công suất: 1550 W
Lượt xem:

30,058

1,519,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4250

 • Loại lò nướng:Lò nướng thùng
 • Dung tích:50 Lít
 • Công suất:1850W
 • Chất liệu:Thép không rỉ
 • Chức năng chính:Nướng thực phẩm
Lượt xem:

36,398

1,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4240S

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 40 lít
 • Công suất: 1550 W
Lượt xem:

32,142

1,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse SHD4248S

 • Loại lò nướng: Lò nướng thùng
 • Dung tích: 48 lít
 • Công suất: 2000W
 • Chất liệu: Thép không rỉ sơn tĩnh điện
 • Chức năng chính: Nướng
 • Công nghệ làm nóng: Nhiệt kết hợp với quạt đối lưu
 • Đèn chiếu sáng, Quạt đối lưu
 • Nhiệt độ: 100 230 độ C
Lượt xem:

37,692

1,629,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Lò nướng Sunhouse Mama SHD4250S

 • Loại lò nướng:
 • Lò nướng thùng
 • Dung tích: 40 lít
 • Công suất: 1550 W
Lượt xem:

32,162

1,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 13 sản phẩm