LOA

979,000 đ

Loa âm trần JBL 8124

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
 • Tần số đáp ứng: 60 Hz - 18 kHz
1,299,000 đ

Loa âm trần JBL 8128

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50 Hz - 16 kHz
1,589,000 đ

Loa JBL Control 42C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 82 dB
 • Dải tần: 140 Hz - 20 kHz
2,099,000 đ

Loa JBL Control 12C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W/40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 84dB
 • Dải tần: 68 Hz - 17 kHz
2,389,000 đ

Loa JBL Control 24C Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,489,000 đ

Loa JBL Control 24CT Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,489,000 đ

Loa JBL Control 24C

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,649,000 đ

Loa âm trần Jamo 6.5CS-T

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25 / 50 W
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 75Hz-22kHz
2,749,000 đ

Loa JBL Control 14C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 30W/60W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87dB
 • Dải tần: 74 Hz – 20 kHz
2,889,000 đ

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 80-20,000
3,149,000 đ

Loa JBL Control 24CT Microplus

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 99dB
 • Dải tần: 80 Hz - 25 kHz
3,389,000 đ

Loa âm trần Jamo 8.5CS-T

 • Nhà sản xuất:Jamo
 • Loại loa:Loa âm trần
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:25 / 50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
3,519,000 đ

Loa JBL Control 24CT

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 80 Hz - 20 kHz
3,789,000 đ

Loa JBL Control 16C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 50W/100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 91dB
 • Dải tần: 62 Hz – 20 kHz
3,799,000 đ

Loa JBL Control 24CT-BK

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
3,899,000 đ

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
4,006,000 đ

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz - 24kHz
4,053,000 đ

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
4,430,000 đ

Loa âm trần Jamo IC608LCR

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 80/160 W
 • Trở kháng: 4 - 8 Ohms
 • Độ nhạy: 89 dB
 • Dải tần: 55 - 22,000

Loa âm trần JBL 8124

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
 • Tần số đáp ứng: 60 Hz 18 kHz
Lượt xem:

5,989

979,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL 8128

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50 Hz 16 kHz
Lượt xem:

5,944

1,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 42C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 82 dB
 • Dải tần: 140 Hz 20 kHz
Lượt xem:

5,866

1,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 12C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W/40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 84dB
 • Dải tần: 68 Hz 17 kHz
Lượt xem:

6,022

2,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24C Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

5,764

2,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

5,643

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24C

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

5,488

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo 6.5CS-T

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25 / 50 W
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 75Hz22kHz
Lượt xem:

5,703

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 14C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 30W/60W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87dB
 • Dải tần: 74 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

5,705

2,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 8020,000
Lượt xem:

5,615

2,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT Microplus

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 99dB
 • Dải tần: 80 Hz 25 kHz
Lượt xem:

5,509

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo 8.5CS-T

 • Nhà sản xuất:Jamo
 • Loại loa:Loa âm trần
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:25 / 50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
Lượt xem:

5,535

3,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 80 Hz 20 kHz
Lượt xem:

5,439

3,519,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 16C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 50W/100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 91dB
 • Dải tần: 62 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

5,405

3,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT-BK

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
Lượt xem:

5,454

3,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

4,386

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz 24kHz
Lượt xem:

5,496

4,006,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

4,213

4,053,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo IC608LCR

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 80/160 W
 • Trở kháng: 4 8 Ohms
 • Độ nhạy: 89 dB
 • Dải tần: 55 22,000
Lượt xem:

5,409

4,430,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 206 sản phẩm