LOA KARAOKE

3,549,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
4,290,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
4,549,000 đ

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
4,650,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
4,690,000 đ

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
4,937,000 đ

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
4,999,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
4,999,000 đ

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W - 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz - 18 KHz
5,279,000 đ

Loa Karaoke Paramax PRO-C10

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W/ 1 loa
 • Dải tần: 40 Hz ~ 20,000Hz
5,289,000 đ

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

37,729

3,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

37,783

4,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
Lượt xem:

30,295

4,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

37,850

4,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

30,269

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

30,206

4,937,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

37,768

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz 18 KHz
Lượt xem:

30,159

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Paramax PRO-C10

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W/ 1 loa
 • Dải tần: 40 Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

167

5,279,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

30,266

5,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 155 sản phẩm