LOA KARAOKE

1,889,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
1,890,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
1,900,000 đ

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20kHz
2,150,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,150,000 đ

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,290,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,290,000 đ

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
2,290,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-321

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,490,000 đ

Loa karaoke Arirang 301

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Công suất: 150W + 150W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20KHz
2,590,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,749,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
2,789,000 đ

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
3,150,000 đ

Loa karaoke Arirang Jant VIII

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 480 W
3,290,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-401

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 800W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
3,290,000 đ

Loa karaoke Arirang Jant VI

 • Công suất: 480W
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Kích thước: 350x580x600 mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,490,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-400

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 700W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
3,689,000 đ

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz - 20 KHz
3,750,000 đ

Loa Karaoke Guinness KS-103G

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20kHz

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
Lượt xem:

961

1,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,007

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20kHz
Lượt xem:

1,018

1,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

993

2,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,085

2,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,048

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
Lượt xem:

978

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-321

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

973

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang 301

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Công suất: 150W + 150W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20KHz
Lượt xem:

183

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

953

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

1,020

2,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
Lượt xem:

1,105

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang Jant VIII

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 480 W
Lượt xem:

38,636

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-401

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 800W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

397

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang Jant VI

 • Công suất: 480W
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Kích thước: 350x580x600 mm
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

38,678

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-400

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 700W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

1,007

3,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz 20 KHz
Lượt xem:

449

3,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Guinness KS-103G

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20kHz
Lượt xem:

330

3,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–12 trang của 227 sản phẩm