LOA KARAOKE

3,690,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,849,000 đ

Loa CAVS LD710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
3,990,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
4,399,000 đ

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
4,549,000 đ

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
4,937,000 đ

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
4,990,000 đ

Loa Boston Acoustics Classic 8

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 100W x 2 kênh
4,999,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
4,999,000 đ

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W - 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz - 18 KHz
5,199,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
5,279,000 đ

Loa Karaoke Paramax PRO-C10

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W/ 1 loa
 • Dải tần: 40 Hz ~ 20,000Hz
5,289,000 đ

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
5,490,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
5,499,000 đ

Loa CAVS LF-712

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 1200W
 • Dải tần đáp ứng: 63 Hz – 20 kHz

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

37,645

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LD710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

30,112

3,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

37,666

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

30,115

4,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
Lượt xem:

30,163

4,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

30,109

4,937,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Boston Acoustics Classic 8

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 100W x 2 kênh
Lượt xem:

30,123

4,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

37,614

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz 18 KHz
Lượt xem:

30,090

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

37,722

5,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Paramax PRO-C10

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W/ 1 loa
 • Dải tần: 40 Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

8

5,279,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

30,130

5,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

37,789

5,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LF-712

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 1200W
 • Dải tần đáp ứng: 63 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

30,105

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 137 sản phẩm