LOA KARAOKE

3,690,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,690,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,849,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
3,990,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
4,589,000 đ

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
4,590,000 đ

Loa CAVS 2000SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
4,590,000 đ

Loa Boston Acoustics Classic 8

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 100W x 2 kênh
4,889,000 đ

Loa CAVS A900SE

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
4,939,000 đ

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
4,999,000 đ

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W - 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz - 18 KHz
5,099,000 đ

Loa CAVS LD710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
5,490,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
5,989,000 đ

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
5,989,000 đ

Loa Sumico KS1101

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 600W
 • Dải tần đáp ứng: 76 Hz - 18 KHz
6,090,000 đ

Loa Boston Acoustics Classic 10

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 150W x 2 kênh
6,489,000 đ

Loa karaoke JBL Ki 08

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa karaoke
 • Số loa: 2
 • Công suất: 150-600W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 88 dB
 • Dải tần: 53 Hz – 17 KHz
6,499,000 đ

Loa JBL RM 10II

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 50W/400W
 • Độ nhạy: 92dB - 111 dB
 • Dải tần: 40 Hz – 20kHz
 • Cấu tạo: 2 đường tiếng, woofer 1 x10″
6,749,000 đ

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
6,999,000 đ

Loa Karaoke E3 K103

 • Loại Loa:Loa ngang
 • Công suất:1000 W
 • Dải tần đáp ứng:35Hz - 18kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:92 dB
7,199,000 đ

Loa CAVS 525SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 64 Hz – 20 kHz

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

7,488

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

7,486

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

7,552

3,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

7,514

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
Lượt xem:

13

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Boston Acoustics Classic 8

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 100W x 2 kênh
Lượt xem:

19

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS 2000SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
Lượt xem:

11

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS A900SE

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
Lượt xem:

12

4,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

10

4,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz 18 KHz
Lượt xem:

8

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LD710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

10

5,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

7,658

5,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sumico KS1101

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 600W
 • Dải tần đáp ứng: 76 Hz 18 KHz
Lượt xem:

9

5,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

9

5,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Boston Acoustics Classic 10

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 150W x 2 kênh
Lượt xem:

11

6,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke JBL Ki 08

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa karaoke
 • Số loa: 2
 • Công suất: 150600W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 88 dB
 • Dải tần: 53 Hz – 17 KHz
Lượt xem:

7,557

6,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL RM 10II

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 50W/400W
 • Độ nhạy: 92dB 111 dB
 • Dải tần: 40 Hz – 20kHz
 • Cấu tạo: 2 đường tiếng, woofer 1 x10″
Lượt xem:

7,699

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

10

6,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 K103

 • Loại Loa:Loa ngang
 • Công suất:1000 W
 • Dải tần đáp ứng:35Hz 18kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:92 dB
Lượt xem:

6,284

6,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS 525SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 64 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

12

7,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 117 sản phẩm