LOA KARAOKE

Liên hệ hotline

Loa karaoke E3 Audio VX12

 • Loại Loa Loa Full
 • Công suất: 300 W RMS, 1200W peak
 • Dải tần đáp ứng:35Hz-20KHz
1,889,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
1,890,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
1,919,000 đ

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20kHz
1,999,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,150,000 đ

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,299,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,454,000 đ

Loa karaoke Arirang 301

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Công suất: 150W + 150W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20KHz
2,749,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
3,179,000 đ

Loa karaoke Arirang Jant VIII

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 480 W
3,200,000 đ

Loa karaoke Arirang Jant VI

 • Công suất: 480W
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Kích thước: 350x580x600 mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,390,000 đ

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
3,489,000 đ

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz - 20 KHz
3,690,000 đ

Loa Karaoke Guinness KS-103G

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20kHz
3,770,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
3,999,000 đ

Loa Karaoke Paramax LX-850

 • Công suất: 200W/ 400W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
 • Trở kháng: 8 Ohms
4,190,000 đ

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
4,289,000 đ

Loa CAVS LF-710 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
4,290,000 đ

Loa Karaoke Guinness KS-105G

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz-20KHz

Loa karaoke E3 Audio VX12

 • Loại Loa Loa Full
 • Công suất: 300 W RMS, 1200W peak
 • Dải tần đáp ứng:35Hz20KHz
Lượt xem:

117

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
Lượt xem:

877

1,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

936

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20kHz
Lượt xem:

934

1,919,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

872

1,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

921

2,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

936

2,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang 301

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Công suất: 150W + 150W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20KHz
Lượt xem:

107

2,454,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

939

2,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang Jant VIII

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 480 W
Lượt xem:

38,540

3,179,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang Jant VI

 • Công suất: 480W
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Kích thước: 350x580x600 mm
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

38,548

3,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
Lượt xem:

904

3,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz 20 KHz
Lượt xem:

355

3,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Guinness KS-103G

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20kHz
Lượt xem:

152

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

869

3,770,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Paramax LX-850

 • Công suất: 200W/ 400W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

294

3,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
Lượt xem:

909

4,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LF-710 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

30,484

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Guinness KS-105G

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz20KHz
Lượt xem:

112

4,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 205 sản phẩm