LOA KARAOKE

3,690,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,990,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
4,579,000 đ

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
4,590,000 đ

Loa CAVS 2000SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
4,889,000 đ

Loa CAVS A900SE

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
4,949,000 đ

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
4,990,000 đ

Loa Boston Acoustics Classic 8

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 100W x 2 kênh
4,999,000 đ

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W - 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz - 18 KHz
4,999,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
5,099,000 đ

Loa CAVS LD710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
5,199,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
5,289,000 đ

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
5,490,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
5,989,000 đ

Loa Sumico KS1101

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 600W
 • Dải tần đáp ứng: 76 Hz - 18 KHz
5,989,000 đ

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
6,499,000 đ

Loa JBL RM 10II

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 50W/400W
 • Độ nhạy: 92dB - 111 dB
 • Dải tần: 40 Hz – 20kHz
 • Cấu tạo: 2 đường tiếng, woofer 1 x10″
6,699,000 đ

Loa Boston Acoustics Classic 10

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 150W x 2 kênh
6,990,000 đ

Loa Paramax MK-S2000

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W / 700W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz ~ 20,000Hz
7,199,000 đ

Loa CAVS 525SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 64 Hz – 20 kHz

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

7,610

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

7,625

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-2500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W/ 500W
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000H
Lượt xem:

103

4,579,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS 2000SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
Lượt xem:

76

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS A900SE

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường 3 loa
 • Công suất: 100W / 175W
Lượt xem:

76

4,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax MK-S1000

 • loại Loa Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

78

4,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Boston Acoustics Classic 8

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 100W x 2 kênh
Lượt xem:

98

4,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

7,576

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sumico KS801

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 150 W 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 78 Hz 18 KHz
Lượt xem:

71

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LD710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

87

5,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

7,675

5,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax SC-3500

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W/ 700W/
 • Dải tần đáp ứng: 40 Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

89

5,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

7,754

5,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sumico KS1101

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 600W
 • Dải tần đáp ứng: 76 Hz 18 KHz
Lượt xem:

75

5,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS LF-710

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 200W / 400W / 800W
 • Dải tần đáp ứng: 65 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

86

5,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL RM 10II

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 50W/400W
 • Độ nhạy: 92dB 111 dB
 • Dải tần: 40 Hz – 20kHz
 • Cấu tạo: 2 đường tiếng, woofer 1 x10″
Lượt xem:

7,838

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Boston Acoustics Classic 10

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 150W x 2 kênh
Lượt xem:

89

6,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Paramax MK-S2000

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 350W / 700W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz ~ 20,000Hz
Lượt xem:

74

6,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CAVS 525SE

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 250W / 500W
 • Dải tần đáp ứng: 64 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

76

7,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 125 sản phẩm