LOA KARAOKE

Liên hệ hotline

Loa CA Sound F-2012

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:2 đường tiếng, 1 Bass 30
 • Công suất:1400 W
 • Dải tần đáp ứng:50Hz – 18KHz
 • Trở kháng:8 Ω
Liên hệ hotline

Loa karaoke DE Acoustic MH-12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:Loa bass 30cm
 • Công suất:350W / 1400W
 • Dải tần đáp ứng:45Hz - 19kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
Liên hệ hotline

Loa karaoke DE Acoustic MH-10

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:2 đường tiếng
 • Công suất:250W / 1000W
 • Dải tần đáp ứng:55Hz - 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 KF10

 • oại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:Bass 25 – 2 đường tiếng
 • Công suất:250W - 1000W
 • Dải tần đáp ứng:55Hz - 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96 dB
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 K103

 • Loại Loa:Loa ngang
 • Công suất:1000 W
 • Dải tần đáp ứng:35Hz - 18kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:92 dB
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 KF12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:Loa bass 30cm
 • Công suất:1200 W
 • Dải tần đáp ứng:35Hz - 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 DS12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Công suất:1400 W
 • Dải tần đáp ứng:45Hz - 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB
 • Kết nối:Speakon NL4 x2
Liên hệ hotline

Loa sân khấu E3 FR150

 • Loại Loa:Loa sân khấu
 • Công suất:2400 W
 • Dải tần đáp ứng:40Hz - 19kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:100 dB
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 FU301

 • oại Loa:Loa Full
 • Công suất:1050 W
 • Dải tần đáp ứng:63 - 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:101 dB
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 R110

 • Loại Loa:Loa Full
 • Công suất:1000 W
 • Dải tần đáp ứng:50 Hz - 20 KHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:95 dB
Liên hệ hotline

Loa Karaoke E3 TR-12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Công suất:1200 W
 • Dải tần đáp ứng:45Hz – 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB
3,199,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,199,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
3,849,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
3,849,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
5,199,000 đ

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
7,490,000 đ

LOA JBL RM 10II

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 50W/400W
 • Độ nhạy: 92dB - 111 dB
 • Dải tần: 40 Hz – 20kHz
 • Cấu tạo: 2 đường tiếng, woofer 1 x10″
7,899,000 đ

Loa CA Sound KP-4012

 • Loại Loa: Loa Full
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 350W/700W/1400W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 18KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
7,899,000 đ

Loa CA Sound F-1012

 • oại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:2 đường tiếng, 1 Bass 30
 • Công suất:1400 W
 • Dải tần đáp ứng:50Hz – 18KHz
 • Trở kháng:8 Ω
7,919,000 đ

Loa karaoke JBL MK08

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 150W - 600W
 • Dải tần đáp ứng: 70 Hz - 14 kHz
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 88 dB

Loa CA Sound F-2012

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:2 đường tiếng, 1 Bass 30
 • Công suất:1400 W
 • Dải tần đáp ứng:50Hz – 18KHz
 • Trở kháng:8 Ω
Lượt xem:

4,194

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke DE Acoustic MH-12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:Loa bass 30cm
 • Công suất:350W / 1400W
 • Dải tần đáp ứng:45Hz 19kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
Lượt xem:

4,133

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke DE Acoustic MH-10

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:2 đường tiếng
 • Công suất:250W / 1000W
 • Dải tần đáp ứng:55Hz 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
Lượt xem:

4,096

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 KF10

 • oại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:Bass 25 – 2 đường tiếng
 • Công suất:250W 1000W
 • Dải tần đáp ứng:55Hz 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96 dB
Lượt xem:

4,173

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 K103

 • Loại Loa:Loa ngang
 • Công suất:1000 W
 • Dải tần đáp ứng:35Hz 18kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:92 dB
Lượt xem:

4,232

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 KF12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:Loa bass 30cm
 • Công suất:1200 W
 • Dải tần đáp ứng:35Hz 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB
Lượt xem:

4,148

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 DS12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Công suất:1400 W
 • Dải tần đáp ứng:45Hz 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB
 • Kết nối:Speakon NL4 x2
Lượt xem:

4,143

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu E3 FR150

 • Loại Loa:Loa sân khấu
 • Công suất:2400 W
 • Dải tần đáp ứng:40Hz 19kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:100 dB
Lượt xem:

4,138

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 FU301

 • oại Loa:Loa Full
 • Công suất:1050 W
 • Dải tần đáp ứng:63 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:101 dB
Lượt xem:

4,137

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 R110

 • Loại Loa:Loa Full
 • Công suất:1000 W
 • Dải tần đáp ứng:50 Hz 20 KHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:95 dB
Lượt xem:

4,150

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke E3 TR-12

 • Loại Loa:Loa Full
 • Công suất:1200 W
 • Dải tần đáp ứng:45Hz – 20kHz
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB
Lượt xem:

4,141

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-210

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

5,420

3,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-310

 • oại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 3 đường tiếng
 • Công suất: 200W/400W/800W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

5,430

3,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-610

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

5,443

3,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-710

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 250W/500W/1000W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 96db/w/m
Lượt xem:

5,487

3,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke CA Sound K-312

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Cấu trúc loa: 5 đường tiếng
 • Công suất: 300W/600W/1200W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

5,580

5,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

LOA JBL RM 10II

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 50W/400W
 • Độ nhạy: 92dB 111 dB
 • Dải tần: 40 Hz – 20kHz
 • Cấu tạo: 2 đường tiếng, woofer 1 x10″
Lượt xem:

5,635

7,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CA Sound F-1012

 • oại Loa:Loa Full
 • Cấu trúc loa:2 đường tiếng, 1 Bass 30
 • Công suất:1400 W
 • Dải tần đáp ứng:50Hz – 18KHz
 • Trở kháng:8 Ω
Lượt xem:

4,213

7,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa CA Sound KP-4012

 • Loại Loa: Loa Full
 • Cấu trúc loa: 2 đường tiếng
 • Công suất: 350W/700W/1400W
 • Dải tần đáp ứng: 50Hz – 18KHz
 • Trở kháng: 8Ω
 • Độ nhạy: 97db/w/m
Lượt xem:

5,397

7,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke JBL MK08

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 150W 600W
 • Dải tần đáp ứng: 70 Hz 14 kHz
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 88 dB
Lượt xem:

4,411

7,919,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 51 sản phẩm