LOA KARAOKE

1,889,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
1,890,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
1,900,000 đ

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20kHz
2,150,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,150,000 đ

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,290,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 20KHz
2,290,000 đ

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
2,290,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-321

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,490,000 đ

Loa karaoke Arirang 301

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Công suất: 150W + 150W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20KHz
2,590,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
2,749,000 đ

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
2,789,000 đ

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
3,150,000 đ

Loa karaoke Arirang Jant VIII

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 480 W
3,290,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-401

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 800W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
3,290,000 đ

Loa karaoke Arirang Jant VI

 • Công suất: 480W
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Kích thước: 350x580x600 mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,490,000 đ

Loa sân khấu Nanomax SK-400

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 700W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
3,689,000 đ

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz - 20 KHz
3,750,000 đ

Loa Karaoke Guinness KS-103G

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20kHz

Loa Karaoke Nanomax S-825

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 45Hz – 20Khz
Lượt xem:

1,026

1,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-925

 • Loại Loa:
 • Loa Karaoke
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,061

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax BK-100

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20kHz
Lượt xem:

1,102

1,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-425

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,080

2,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax JB-625

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 410W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,157

2,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-326

 • Loại Loa:Loa Karaoke
 • Công suất: 400w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 20KHz
Lượt xem:

1,100

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-225

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 380W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz
Lượt xem:

1,039

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-321

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

1,125

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang 301

 • Loại Loa: Loa karaoke
 • Công suất: 150W + 150W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20KHz
Lượt xem:

241

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-322

 • Loại Loa:
 • Loa sân khấu
 • Công suất: 400W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

1,005

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Nanomax S-725

 • Loại Loa: Loa Karaoke
 • Công suất: 420w/ Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

1,056

2,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-682

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 500W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ` 20Khz
Lượt xem:

1,195

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang Jant VIII

 • Loại loa: Loa kệ
 • Số loa: 2
 • Công suất: 480 W
Lượt xem:

38,685

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-401

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 800W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

475

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke Arirang Jant VI

 • Công suất: 480W
 • Trở kháng: 8 Ω
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Kích thước: 350x580x600 mm
 • Bảo hành: 12 tháng
Lượt xem:

38,791

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa sân khấu Nanomax SK-400

 • Loại Loa: Loa sân khấu
 • Công suất: 700W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 20KHz
Lượt xem:

1,071

3,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa đứng Nanomax S-683

 • Loại Loa:
 • Loa đứng
 • Công suất: 600 W
 • Dải tần đáp ứng: 20 Hz 20 KHz
Lượt xem:

516

3,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Guinness KS-103G

 • Loại Loa: Loa ngang
 • Công suất: 300W/2CH
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz – 20kHz
Lượt xem:

468

3,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 214 sản phẩm