LOA KÉO

1,200,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,250,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8C

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 50 W
 • Thời gian
 • Sử dụng 2-5 tiếng
1,450,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-10B

 • Loại loa: Loa Kéo Mini
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian: Khoảng 3 ~ 7 tiếng
1,690,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,989,000 đ

Loa kéo Nanomax T-12 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,700,000 đ

Loa Kéo Nanomax SK-12F6

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng:3.5 tiếng
2,750,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400 W
 • Thời gian sử dụng: 5 - 8 tiếng
2,790,000 đ

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-40

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 275 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
2,800,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,839,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
2,899,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X1 -GIẢM NGAY 190K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
3,000,000 đ

Loa Kéo Nanomax KN 8-3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
3,090,000 đ

Loa Kéo Nanomax K-12X

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng 3.5 tiếng
3,150,000 đ

Loa kéo Nanomax K-301 -GIẢM NGAY 150K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 - 6 tiếng
3,390,000 đ

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-10

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 260 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
3,449,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
3,590,000 đ

Loa Kéo Karaoke Nanomax S-15d1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 500 W
 • Thời gian sử dụng: Khoảng 3 ~ 6 tiếng

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

343

1,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-8C

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 50 W
 • Thời gian
 • Sử dụng 25 tiếng
Lượt xem:

175

1,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-10B

 • Loại loa: Loa Kéo Mini
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian: Khoảng 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

146

1,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

265

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax T-12 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

419

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Nanomax SK-12F6

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng:3.5 tiếng
Lượt xem:

486

2,700,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400 W
 • Thời gian sử dụng: 5 8 tiếng
Lượt xem:

252

2,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-40

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 275 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

239

2,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

559

2,800,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

434

2,839,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X1 -GIẢM NGAY 190K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

962

2,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Nanomax KN 8-3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

56

3,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Nanomax K-12X

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng 3.5 tiếng
Lượt xem:

293

3,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax K-301 -GIẢM NGAY 150K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 6 tiếng
Lượt xem:

679

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-10

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 260 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

340

3,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

797

3,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Karaoke Nanomax S-15d1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 500 W
 • Thời gian sử dụng: Khoảng 3 ~ 6 tiếng
Lượt xem:

223

3,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 73 sản phẩm