LOA KÉO

1,439,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,689,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,989,000 đ

Loa kéo Nanomax T-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,590,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
2,699,000 đ

Loa Kéo Nanomax SK-12F6

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng:3.5 tiếng
2,789,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,849,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400 W
 • Thời gian sử dụng: 5 - 8 tiếng
2,849,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
2,949,000 đ

Loa Kéo Nanomax K-12X

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng 3.5 tiếng
2,969,000 đ

Loa kéo Nanomax K-301

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 - 6 tiếng
3,079,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
3,199,000 đ

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-10

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 260 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
3,489,000 đ

Loa Kéo Karaoke Nanomax S-15d1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 500 W
 • Thời gian sử dụng: Khoảng 3 ~ 6 tiếng
3,499,000 đ

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax X-420

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 520 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
3,559,000 đ

Loa kéo di động Nanomax SK-15X3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 600 W/CH
 • Thời gian sử dụng: 4 - 8 tiếng
3,649,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-15X9

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 550 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 3 - 6 tiếng
3,699,000 đ

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax X-320

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 520 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
3,889,000 đ

Loa kéo di động Nanomax SK-15X7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 650 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 3-6 tiếng
3,899,000 đ

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-40

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 275 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
3,919,000 đ

Loa kéo di động Nanomax SK-15X5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 620 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc 3_6 tiếng

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

81

1,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax T-10

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

58

1,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax T-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

208

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 320 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

39

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Nanomax SK-12F6

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng:3.5 tiếng
Lượt xem:

70

2,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

235

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400 W
 • Thời gian sử dụng: 5 8 tiếng
Lượt xem:

35

2,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

461

2,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Nanomax K-12X

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 360 W
 • Thời gian sử dụng 3.5 tiếng
Lượt xem:

48

2,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax K-301

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 6 tiếng
Lượt xem:

384

2,969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

447

3,079,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-10

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 260 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

45

3,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Karaoke Nanomax S-15d1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 500 W
 • Thời gian sử dụng: Khoảng 3 ~ 6 tiếng
Lượt xem:

57

3,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax X-420

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 520 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

73

3,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động Nanomax SK-15X3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 600 W/CH
 • Thời gian sử dụng: 4 8 tiếng
Lượt xem:

360

3,559,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-15X9

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 550 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 3 6 tiếng
Lượt xem:

86

3,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax X-320

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 520 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

94

3,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động Nanomax SK-15X7

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 650 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 36 tiếng
Lượt xem:

696

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Xách Tay Nanomax K-40

 • Loại loa: Loa Karaoke xách tay
 • Tổng công suất: 275 W
 • Thời gian sử dụng: 4 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

40

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động Nanomax SK-15X5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 620 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc 3_6 tiếng
Lượt xem:

435

3,919,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 35 sản phẩm