LOA KÉO

Liên hệ hotline

Loa kéo Thunder K-8815X

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:4500 W
 • Thời gian sử dụng:Sử dụng 4 - 6 tiếng
 • Tiện ích:Bánh xe dễ di chuyển, Có tay kéo
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Thunder T-915

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:80 - 600W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
 • Tiện ích:Đi kém 2 cây micro không dây
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax S-10C

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:120 W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris TO-12G200U

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:250 W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
 • Tiện ích:Đi kém 2 cây micro không dây
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris TO-15T80

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:300 W
 • Tiện ích:Đi kèm 2 mic không dây UHF
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Thẻ nhớ, USB
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris TO-9600

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Tiện ích:Có kèm remote
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Thẻ nhớ, USB
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris TO-9300

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Tiện ích:Nghe đài FM
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB, Thẻ nhớ
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris TO-6000

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:600 - 800 W
 • Tiện ích:Đi kèm 02 mic không dây
 • Hát karaoke:Hát Karaoke chuyên nghiệp
 • Chất liệu loa:Gỗ phủ sơn
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris T-08

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:150 W
 • Tiện ích:Đi kèm 1 mic không dây
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB, Thẻ nhớ
Liên hệ hotline

Loa kéo Oris T-10

 • oại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:200 W
 • Tiện ích:Đi kèm 1 mic không dây, remote
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB, Thẻ nhớ
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-15B10

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 - 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio,
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Jack bông sen trắng đỏ
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-15B9

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 - 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-15B8

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 - 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax LK-90

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:400 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 - 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio, Có kèm remote
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-15B2

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng: 4 - 6 tiếng,
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-18H1

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Thời gian sử dụng:4 - 8h
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB / SD Thu sóng Radio / FM
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-18H3

 • oại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Thời gian sử dụng:4 - 8h
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-16K5

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:600 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 - 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio,
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Jack bông sen trắng đỏ
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-16K2

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:600 W
 • Thời gian sử dụng:Dùng 4 - 6 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Liên hệ hotline

Loa kéo Nanomax SK-15B7

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Dùng 4 - 6 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Jack bông sen trắng đỏ

Loa kéo Thunder K-8815X

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:4500 W
 • Thời gian sử dụng:Sử dụng 4 6 tiếng
 • Tiện ích:Bánh xe dễ di chuyển, Có tay kéo
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,265

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Thunder T-915

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:80 600W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
 • Tiện ích:Đi kém 2 cây micro không dây
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,521

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax S-10C

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:120 W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,451

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris TO-12G200U

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:250 W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
 • Tiện ích:Đi kém 2 cây micro không dây
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,402

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris TO-15T80

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:300 W
 • Tiện ích:Đi kèm 2 mic không dây UHF
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Thẻ nhớ, USB
Lượt xem:

4,333

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris TO-9600

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Tiện ích:Có kèm remote
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Thẻ nhớ, USB
Lượt xem:

4,287

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris TO-9300

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Tiện ích:Nghe đài FM
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB, Thẻ nhớ
Lượt xem:

4,195

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris TO-6000

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:600 800 W
 • Tiện ích:Đi kèm 02 mic không dây
 • Hát karaoke:Hát Karaoke chuyên nghiệp
 • Chất liệu loa:Gỗ phủ sơn
Lượt xem:

4,402

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris T-08

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:150 W
 • Tiện ích:Đi kèm 1 mic không dây
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB, Thẻ nhớ
Lượt xem:

4,291

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Oris T-10

 • oại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:200 W
 • Tiện ích:Đi kèm 1 mic không dây, remote
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB, Thẻ nhớ
Lượt xem:

4,424

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-15B10

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio,
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Jack bông sen trắng đỏ
Lượt xem:

4,613

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-15B9

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,446

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-15B8

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,720

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax LK-90

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:400 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio, Có kèm remote
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,331

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-15B2

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng: 4 6 tiếng,
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,471

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-18H1

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Thời gian sử dụng:4 8h
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:USB / SD Thu sóng Radio / FM
Lượt xem:

4,415

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-18H3

 • oại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:800 W
 • Thời gian sử dụng:4 8h
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,386

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-16K5

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:600 W
 • Thời gian sử dụng:Sạc khoảng 8 10 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio,
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Jack bông sen trắng đỏ
Lượt xem:

4,601

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-16K2

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:600 W
 • Thời gian sử dụng:Dùng 4 6 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

4,252

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-15B7

 • Loại loa:Loa kéo
 • Tổng công suất:450 W
 • Thời gian sử dụng:Dùng 4 6 tiếng
 • Tiện ích:Nghe được FM Radio
 • Kết nối không dây:Bluetooth
 • Kết nối khác:Jack bông sen trắng đỏ
Lượt xem:

4,464

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 40 sản phẩm