LOA KÉO

1,200,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8C

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 50 W
 • Thời gian
 • Sử dụng 2-5 tiếng
1,200,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,450,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax S-10B

 • Loại loa: Loa Kéo Mini
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian: Khoảng 3 ~ 7 tiếng
1,690,000 đ

Loa Kéo Mini Nanomax T-10 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
1,749,000 đ

Loa kéo Acnos CS120

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
1,989,000 đ

Loa kéo Nanomax T-12 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
1,989,000 đ

Loa kéo Acnos CS140

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,270,000 đ

Loa Karaoke LG Xboom RN5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
2,290,000 đ

Loa kéo karaoke LG RK4

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 80 W
 • Hệ thống loa: 1 loa trầm 15"
2,300,000 đ

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
2,449,000 đ

Loa kéo karaoke Arirang MKS1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 4 - 6 tiếng
2,499,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
2,550,000 đ

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
2,589,000 đ

Loa karaoke xách tay Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
2,649,000 đ

Loa Karaoke Mini Xách Tay Bluzek BZ200SON

 • Loại loa: Loa Karaoke Mini
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Bass 20 cm
2,789,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
2,789,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
2,789,000 đ

Loa Karaoke di động Ronamax V-1206

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 150 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth

Loa Kéo Mini Nanomax S-8C

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 50 W
 • Thời gian
 • Sử dụng 25 tiếng
Lượt xem:

33

1,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-8B

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

171

1,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax S-10B

 • Loại loa: Loa Kéo Mini
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian: Khoảng 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

34

1,450,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Kéo Mini Nanomax T-10 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 200 W
 • Thời gian sử dụng: 3 ~ 7 tiếng
Lượt xem:

120

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Acnos CS120

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth 5.0
Lượt xem:

142

1,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax T-12 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

290

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Acnos CS140

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

136

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke LG Xboom RN5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
Lượt xem:

32,549

2,270,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke LG RK4

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 80 W
 • Hệ thống loa: 1 loa trầm 15"
Lượt xem:

286

2,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
Lượt xem:

320

2,300,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke Arirang MKS1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Thời gian sử dụng: 4 6 tiếng
Lượt xem:

32,512

2,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
Lượt xem:

292

2,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

462

2,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
Lượt xem:

254

2,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke Mini Xách Tay Bluzek BZ200SON

 • Loại loa: Loa Karaoke Mini
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Bass 20 cm
Lượt xem:

126

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

233

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

288

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke di động Ronamax V-1206

 • Loại loa: Loa Karaoke di động
 • Tổng công suất: 150 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

238

2,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–12 trang của 231 sản phẩm