LOA KÉO

1,949,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-T12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,000,000 đ

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
2,689,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
2,779,000 đ

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
2,890,000 đ

Loa kéo karaoke LG RL2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 50 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv
 • Công nghệ âm thanh: Echo mode
 • Tiện ích: Bánh xe dễ di chuyển, Có tay kéo
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,900,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,949,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
2,989,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos CS250SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5 tấc
3,049,000 đ

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
3,049,000 đ

Loa kéo Nanomax K-301

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 - 6 tiếng
3,049,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
3,090,000 đ

Loa kéo di động ProSing W8-Alisa

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 4 – 8 tiếng
3,149,000 đ

Loa kéo di động Nanomax K-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 450 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 3-6 tiếng
3,149,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
3,150,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
3,289,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB4051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 4 tấc
3,290,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng

Loa kéo Nanomax SK-T12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 260W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

82

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
Lượt xem:

180

2,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
Lượt xem:

141

2,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

316

2,779,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke LG RL2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 50 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv
 • Công nghệ âm thanh: Echo mode
 • Tiện ích: Bánh xe dễ di chuyển, Có tay kéo
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

37,742

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 420W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

81

2,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

161

2,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos CS250SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5 tấc
Lượt xem:

112

2,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax K-301

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 6 tiếng
Lượt xem:

163

3,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

433

3,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

83

3,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động ProSing W8-Alisa

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 4 – 8 tiếng
Lượt xem:

179

3,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động Nanomax K-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 450 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 36 tiếng
Lượt xem:

210

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

83

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
Lượt xem:

107

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB4051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 4 tấc
Lượt xem:

78

3,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

208

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 134 sản phẩm