LOA KÉO

2,000,000 đ

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
2,689,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
2,719,000 đ

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
2,890,000 đ

Loa kéo karaoke LG RL2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 50 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv
 • Công nghệ âm thanh: Echo mode
 • Tiện ích: Bánh xe dễ di chuyển, Có tay kéo
 • Kết nối không dây: Bluetooth
2,949,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12X1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng
2,989,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos CS250SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5 tấc
3,049,000 đ

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
3,049,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
3,090,000 đ

Loa kéo di động ProSing W8-Alisa

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 4 – 8 tiếng
3,099,000 đ

Loa kéo Nanomax K-301

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 - 6 tiếng
3,149,000 đ

Loa kéo di động Nanomax K-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 450 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 3-6 tiếng
3,149,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
3,150,000 đ

Loa karaoke xách tay Acnos Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
3,299,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB4051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 4 tấc
3,390,000 đ

Loa Karaoke LG Xboom RN5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
3,449,000 đ

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB4050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 4 tấc
3,490,000 đ

Loa kéo karaoke LG RK4

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 80 W
 • Hệ thống loa: 1 loa trầm 15"
3,490,000 đ

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 - 6 tiếng

Loa kéo di động ProSing W-Silver E

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng:3 giờ – 6 giờ
Lượt xem:

106

2,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos CS200SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2 tấc
Lượt xem:

46

2,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS200PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây:Bluetooth
Lượt xem:

234

2,719,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke LG RL2

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 50 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma, wmv
 • Công nghệ âm thanh: Echo mode
 • Tiện ích: Bánh xe dễ di chuyển, Có tay kéo
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

37,623

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12X1

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 380W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

58

2,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos CS250SON

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5 tấc
Lượt xem:

55

2,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke mini xách tay Acnos CS250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Kết nối không dây: Bluetooth
Lượt xem:

360

3,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

29

3,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động ProSing W8-Alisa

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 100 W
 • Thời gian sử dụng: 4 – 8 tiếng
Lượt xem:

124

3,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax K-301

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 350W
 • Thời gian sử dụn:4 6 tiếng
Lượt xem:

74

3,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo di động Nanomax K-12

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 450 W
 • Thời gian sử dụng: Sạc 36 tiếng
Lượt xem:

144

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB3051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 3 tấc
Lượt xem:

39

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa karaoke xách tay Acnos Bluzek BZ250PU

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 2,5
Lượt xem:

53

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB4051G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 4 tấc
Lượt xem:

31

3,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Karaoke LG Xboom RN5

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300 W
 • Đuôi file đọc được: mp3, wma
Lượt xem:

32,256

3,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Dàn Karaoke di động Acnos Beatbox CB4050G

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 300W
 • Hệ thống loa: Loa Bass 4 tấc
Lượt xem:

26

3,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo Nanomax SK-12F3

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 400W
 • Thời gian sử dụng:4 6 tiếng
Lượt xem:

62

3,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa kéo karaoke LG RK4

 • Loại loa: Loa kéo
 • Tổng công suất: 80 W
 • Hệ thống loa: 1 loa trầm 15"
Lượt xem:

50

3,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 130 sản phẩm