LOA

3,899,000 đ

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
4,053,000 đ

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
5,899,000 đ

Loa Klipsch The One

 • Loại loa:Loa không dây
 • Công suất:50 W
 • Dải tần số:50Hz – 20kHz
 • Kết nối:Bluetooth
 • Cấu tạo:14.3mm woofer
5,990,000 đ

Loa Klipsch AW-525

 • Loại loa: Loa cột
 • Công suất: 75 watts
 • Trở kháng: 8 Ohms
6,490,000 đ

Loa Klipsch CP-6

 • Loại loa: Loa cột
 • Công suất: 75 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
6,799,000 đ

Loa Klipsch RP-250C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:125W/500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96dB @ 2.83V / 1m
 • Tần số đáp ứng:60-25kHz +/- 3dB
7,089,000 đ

Loa Klipsch RP-150M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:75W/300W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
7,666,000 đ

Loa Klipsch RP-440C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:150W/600W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB @ 2.83V / 1m*
 • Tần số đáp ứng:59-25kHz +/- 3dB*
8,999,000 đ

Bộ Loa 5.0 Klipsch Reference Theater Pack

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:5 loa
 • Công suất:50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:91 dB
9,390,000 đ

Loa Klipsch RP-450C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 LOA
 • Công suất:150W/600W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB @ 2.83V / 1m*
9,590,000 đ

Loa Center Klipsch RP-404C

 • Loại loa: Loa Center
 • Số loa: 1 loa
 • Xử lý âm thanh: Treble Tractrix Horn
 • Công suất: 400W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
10,490,000 đ

Loa bookshelf Klipsch RP-600M

 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Số loa: 2 loa
 • Xử lý âm thanh: Treble Tractrix Horn
 • Công suất: 400W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
10,499,000 đ

Loa Klipsch RP-240S

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:75W/300W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
10,499,000 đ

Loa Klipsch R-610F

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W/340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V/1M
 • Tần số đáp ứng:45Hz - 21kHz +/- 3dB
10,890,000 đ

Loa Klipsch RP-504C

 • Loại loa: Loa Centre
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 150W/600W
10,999,000 đ

Loa Klipsch RP-500SA

 • Nhà sản xuất:Klipsch
 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:300 W
 • Trở kháng:8 Ohms

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

4,386

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

4,213

4,053,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch The One

 • Loại loa:Loa không dây
 • Công suất:50 W
 • Dải tần số:50Hz – 20kHz
 • Kết nối:Bluetooth
 • Cấu tạo:14.3mm woofer
Lượt xem:

4,179

5,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch AW-525

 • Loại loa: Loa cột
 • Công suất: 75 watts
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

20

5,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch CP-6

 • Loại loa: Loa cột
 • Công suất: 75 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

21

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-250C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:125W/500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96dB @ 2.83V / 1m
 • Tần số đáp ứng:6025kHz +/ 3dB
Lượt xem:

4,119

6,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-150M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:75W/300W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

4,269

7,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-440C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:150W/600W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB @ 2.83V / 1m*
 • Tần số đáp ứng:5925kHz +/ 3dB*
Lượt xem:

4,107

7,666,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ Loa 5.0 Klipsch Reference Theater Pack

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:5 loa
 • Công suất:50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:91 dB
Lượt xem:

4,091

8,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-450C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 LOA
 • Công suất:150W/600W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB @ 2.83V / 1m*
Lượt xem:

4,123

9,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Center Klipsch RP-404C

 • Loại loa: Loa Center
 • Số loa: 1 loa
 • Xử lý âm thanh: Treble Tractrix Horn
 • Công suất: 400W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
Lượt xem:

4,165

9,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa bookshelf Klipsch RP-600M

 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Số loa: 2 loa
 • Xử lý âm thanh: Treble Tractrix Horn
 • Công suất: 400W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
Lượt xem:

4,581

10,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-240S

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:75W/300W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

4,106

10,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-610F

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W/340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V/1M
 • Tần số đáp ứng:45Hz 21kHz +/ 3dB
Lượt xem:

4,149

10,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-504C

 • Loại loa: Loa Centre
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 150W/600W
Lượt xem:

15

10,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-500SA

 • Nhà sản xuất:Klipsch
 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:300 W
 • Trở kháng:8 Ohms
Lượt xem:

4,102

10,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 53 sản phẩm