LOA SUB

4,649,000 đ

Loa siêu trầm Paramax SUB-1000

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 500w
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 200Hz
6,019,000 đ

Loa Sub Paramax SUB-S40

 • Loại loa: Loa Sub
 • Công suất: 600w
 • Dải tần đáp ứng: 35Hz ~ 1800Hz
6,290,000 đ

Loa Sub Paramax SUB-D30

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 300W/600W
 • Dải tần đáp ứng: 24Hz ~ 125Hz
8,990,000 đ

Loa Sub Paramax SUB-D40

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 18Hz ~ 125Hz
11,190,000 đ

Loa Sub Paramax SUB-A40

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 18Hz ~ 125Hz

Loa siêu trầm Paramax SUB-1000

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 500w
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz ~ 200Hz
Lượt xem:

856

4,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Paramax SUB-S40

 • Loại loa: Loa Sub
 • Công suất: 600w
 • Dải tần đáp ứng: 35Hz ~ 1800Hz
Lượt xem:

858

6,019,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Paramax SUB-D30

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 300W/600W
 • Dải tần đáp ứng: 24Hz ~ 125Hz
Lượt xem:

666

6,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Paramax SUB-D40

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 18Hz ~ 125Hz
Lượt xem:

34

8,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Paramax SUB-A40

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 800W
 • Dải tần đáp ứng: 18Hz ~ 125Hz
Lượt xem:

39

11,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 12 sản phẩm