LOA SUB

2,249,000 đ

Loa Sub Nanomax P-170

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz~150Hz
3,850,000 đ

Loa Sub Jamo S 808

 • Loại loa: Loa Sub
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 100W
 • Độ nhạy: 108dB
 • Tần số đáp ứng: 39Hz - 180Hz
 • Chất liệu thùng loa: Gỗ MDF
3,990,000 đ

Loa Jamo SUB 210

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 200 W
 • Dải tần đáp ứng: 38 - 200 Hz
4,290,000 đ

Loa Sub Điện Aplus AS-12

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 300 W
 • Dải tần đáp ứng: 20-250 Hz
4,590,000 đ

Loa Klipsch R-8SW

 • Loại loa:Loa Sub điện
 • Công suất:50W / 150W
 • Dải tần đáp ứng:38Hz-120Hz +/-3dB
 • Tiện ích:Thiết kế nhỏ gọn, vuông vắn
 • Chất liệu thùng loa:Gỗ MDF
4,690,000 đ

Loa siêu trầm Paramax SUB-E30 -GIẢM NGAY 50K

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 29Hz ~ 120Hz
4,790,000 đ

Loa Sub CA Sound SJ-12

 • Công suất: 300 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz - 250KHz
 • Trở kháng: 8 Ohms
5,390,000 đ

Loa Sub Boston Acoustics SW-10320

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 350W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz - 160Hz
5,449,000 đ

Loa Sub Jamo S810

 • Loại loa:Loa Sub điện
 • Công suất:75W / 150W
 • Dải tần đáp ứng:36Hz - 180Hz
 • Trở kháng:8 Ω
 • Chất liệu thùng loa:Gỗ MDF
5,890,000 đ

Loa siêu trầm Paramax Z-SUB Lite

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 29Hz ~ 120Hz
5,950,000 đ

Loa Sub Paramax SUB-S40

 • Loại loa: Loa Sub
 • Công suất: 600w
 • Dải tần đáp ứng: 35Hz ~ 1800Hz
6,150,000 đ

Loa Sub Paramax SUB-D30

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 300W/600W
 • Dải tần đáp ứng: 24Hz ~ 125Hz
6,189,000 đ

Loa Subwoofer BFF W12S Pro -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 350W
 • Dải tần đáp ứng: 30 Hz-500 kHz

Loa Sub Nanomax P-170

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 380W/Max
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz~150Hz
Lượt xem:

1,331

2,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Jamo S 808

 • Loại loa: Loa Sub
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 100W
 • Độ nhạy: 108dB
 • Tần số đáp ứng: 39Hz 180Hz
 • Chất liệu thùng loa: Gỗ MDF
Lượt xem:

38,103

3,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo SUB 210

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 200 W
 • Dải tần đáp ứng: 38 200 Hz
Lượt xem:

135

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Điện Aplus AS-12

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 300 W
 • Dải tần đáp ứng: 20250 Hz
Lượt xem:

385

4,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-8SW

 • Loại loa:Loa Sub điện
 • Công suất:50W / 150W
 • Dải tần đáp ứng:38Hz120Hz +/3dB
 • Tiện ích:Thiết kế nhỏ gọn, vuông vắn
 • Chất liệu thùng loa:Gỗ MDF
Lượt xem:

37,810

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa siêu trầm Paramax SUB-E30 -GIẢM NGAY 50K

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 400W
 • Dải tần đáp ứng: 29Hz ~ 120Hz
Lượt xem:

610

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub CA Sound SJ-12

 • Công suất: 300 W
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz 250KHz
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

1,408

4,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Boston Acoustics SW-10320

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 350W
 • Dải tần đáp ứng: 40Hz 160Hz
Lượt xem:

127

5,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Jamo S810

 • Loại loa:Loa Sub điện
 • Công suất:75W / 150W
 • Dải tần đáp ứng:36Hz 180Hz
 • Trở kháng:8 Ω
 • Chất liệu thùng loa:Gỗ MDF
Lượt xem:

38,038

5,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa siêu trầm Paramax Z-SUB Lite

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 400 W
 • Dải tần đáp ứng: 29Hz ~ 120Hz
Lượt xem:

86

5,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Paramax SUB-S40

 • Loại loa: Loa Sub
 • Công suất: 600w
 • Dải tần đáp ứng: 35Hz ~ 1800Hz
Lượt xem:

1,136

5,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Sub Paramax SUB-D30

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 300W/600W
 • Dải tần đáp ứng: 24Hz ~ 125Hz
Lượt xem:

1,095

6,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Subwoofer BFF W12S Pro -GIẢM NGAY 100K

 • Loại loa: Loa Sub điện
 • Công suất: 350W
 • Dải tần đáp ứng: 30 Hz500 kHz
Lượt xem:

626

6,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 137 sản phẩm