LOA

629,000 đ

Loa âm trần JBL CSS 8004

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 90 dB
 • Tần số đáp ứng: 85Hz – 18kHz
720,000 đ

Loa JBL CSS-8006BM

 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 6 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
790,000 đ

Loa âm trần JBL CSS 8008

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 96dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz~16KHz
1,090,000 đ

Loa âm trần JBL 8124

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
 • Tần số đáp ứng: 60 Hz - 18 kHz
1,150,000 đ

Loa âm trần JBL CSS 8018

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 55 Hz - 17 kHz
1,349,000 đ

Loa âm trần JBL 8128

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50 Hz - 16 kHz
1,449,000 đ

Loa âm trần JBL 8138

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50hz-16khz
2,350,000 đ

Loa âm trần Jamo 6.5CS-T (Cặp)

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25 / 50 W
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 75Hz-22kHz
2,390,000 đ

Loa JBL Control 42C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 82 dB
 • Dải tần: 140 Hz - 20 kHz
2,490,000 đ

Loa Jamo P345

 • Loại loa: Loa vi tính
 • Số loa: 2 loa
 • Công suất: 2 x 15W
2,590,000 đ

Loa JBL Control 24C Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,650,000 đ

Loa JBL Control 12C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W/40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 84dB
 • Dải tần: 68 Hz - 17 kHz
2,690,000 đ

Loa Jamo S81 Cen

 • Loại loa: Loa Centre
 • Xử lý âm thanh: 60W / 120W
 • Trở kháng: 8 Ohms
2,690,000 đ

Loa JBL Control 24CT Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,990,000 đ

Loa âm trần Jamo 8.5CS-T (Cặp)

 • Nhà sản xuất:Jamo
 • Loại loa:Loa âm trần
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:25 / 50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
2,990,000 đ

Loa Bookshelf Jamo S 801 Walnut

 • Dải tần số hoạt động: 76Hz - 26kHz
 • Độ nhạy: 85dB (2.83V @ 1m)
 • Công suất: 60W / 120W
3,290,000 đ

Cặp Loa âm trần JBL C-6IC

 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 2 loa
 • Công suất: 35/140W

Loa âm trần JBL CSS 8004

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 90 dB
 • Tần số đáp ứng: 85Hz – 18kHz
Lượt xem:

39,459

629,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL CSS-8006BM

 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 6 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

31,269

720,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL CSS 8008

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 96dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz~16KHz
Lượt xem:

39,237

790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL 8124

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
 • Tần số đáp ứng: 60 Hz 18 kHz
Lượt xem:

39,380

1,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL CSS 8018

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 55 Hz 17 kHz
Lượt xem:

39,251

1,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL 8128

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50 Hz 16 kHz
Lượt xem:

39,290

1,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL 8138

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50hz16khz
Lượt xem:

39,178

1,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo 6.5CS-T (Cặp)

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25 / 50 W
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 75Hz22kHz
Lượt xem:

39,047

2,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 42C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 82 dB
 • Dải tần: 140 Hz 20 kHz
Lượt xem:

39,244

2,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo P345

 • Loại loa: Loa vi tính
 • Số loa: 2 loa
 • Công suất: 2 x 15W
Lượt xem:

33,178

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24C Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

38,240

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 12C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W/40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 84dB
 • Dải tần: 68 Hz 17 kHz
Lượt xem:

39,416

2,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo S81 Cen

 • Loại loa: Loa Centre
 • Xử lý âm thanh: 60W / 120W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

31,161

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

38,175

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo 8.5CS-T (Cặp)

 • Nhà sản xuất:Jamo
 • Loại loa:Loa âm trần
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:25 / 50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
Lượt xem:

38,186

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Bookshelf Jamo S 801 Walnut

 • Dải tần số hoạt động: 76Hz 26kHz
 • Độ nhạy: 85dB (2.83V @ 1m)
 • Công suất: 60W / 120W
Lượt xem:

30,565

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Cặp Loa âm trần JBL C-6IC

 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 2 loa
 • Công suất: 35/140W
Lượt xem:

30,347

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–18 trang của 360 sản phẩm