Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Giá bán
539,000 đ - 1894 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 15W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 90 dB
Tần số đáp ứng: 85Hz – 18kHz
649,000 đ - 1823 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 15W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 96dB
Tần số đáp ứng: 55Hz~16KHz
979,000 đ - 1841 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 20W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 93dB
Tần số đáp ứng: 60 Hz - 18 kHz
1,299,000 đ - 1797 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 25W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 97dB
Tần số đáp ứng: 50 Hz - 16 kHz
1,299,000 đ - 1806 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 40W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 97dB
Tần số đáp ứng: 50hz-16khz
1,500,000 đ - 1733 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Công suất: 15W/30W
Trở kháng: 16 Ohms
Độ nhạy: 82 dB
Dải tần: 140 Hz - 20 kHz
2,099,000 đ - 1896 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 20W/40W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 84dB
Dải tần: 68 Hz - 17 kHz
2,104,000 đ - 1655 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 15W/30W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 86 dB
Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,189,000 đ - 1543 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 15W/30W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 94 dB
Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,349,000 đ - 1581 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 30W/60W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 87dB
Dải tần: 74 Hz – 20 kHz
2,489,000 đ - 1386 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 40W/80W
Trở kháng: 16 Ohms
Độ nhạy: 86 dB
Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,710,000 đ - 1486 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 25 / 50 W
Độ nhạy: 88dB
Tần số đáp ứng: 75Hz-22kHz
2,769,000 đ - 1402 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 15W/30W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 99dB
Dải tần: 80 Hz - 25 kHz
2,790,000 đ - 73 lượt xem
Loại loa:Loa Centre
Số loa:1 loa
Công suất:20W - 120W
Trở kháng:6 Ohms
Độ nhạy:91dB
3,000,000 đ - 1575 lượt xem
3,110,000 đ - 1348 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 40W/80W
Trở kháng: 16 Ohms
Độ nhạy: 86 dB
Dải tần: 80 Hz - 20 kHz
3,200,000 đ - 1442 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa xem phim
Số loa: 2
Công suất: 80/130W
Độ nhạy: 87 dB
Tần số đáp ứng: 80-20,000
3,390,000 đ - 1348 lượt xem
Nhà sản xuất:Jamo
Loại loa:Loa âm trần
Số loa:1 loa
Công suất:25 / 50 W
Trở kháng:8 Ohms
Độ nhạy:88 dB
3,489,000 đ - 1348 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Số loa: 1 loa
Công suất: 40W/80W
Trở kháng: 16 Ohms
Độ nhạy: 86 dB
3,514,000 đ - 1328 lượt xem
Nhà sản xuất: JBL
Loại loa: Loa âm trần
Công suất: 75W/150W
Trở kháng: 16 Ohms
Độ nhạy: 107 dB
Dải tần: 75 Hz - 20 kHz
Tổng tiền :
ĐẶT MUA