LOA

2,429,000 đ

Loa Jamo S81 Cen

 • Loại loa: Loa Centre
 • Xử lý âm thanh: 60W / 120W
 • Trở kháng: 8 Ohms
2,889,000 đ

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 80-20,000
2,969,000 đ

Loa Monitor Audio MR Centre

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:20W - 120W
 • Trở kháng:6 Ohms
 • Độ nhạy:91dB
3,290,000 đ

Loa Jamo S83 Cen Walnut

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 80W / 160W
 • Trở kháng: 8 Ohms
3,599,000 đ

Loa Monitor Audio MR1

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:70 W
 • Trở kháng:6 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
 • Tần số đáp ứng:55Hz - 30kHz
3,790,000 đ

Loa Monitor Audio BX Center Walnut

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 120W
 • Trở kháng: 8 Ohms
3,890,000 đ

Loa Monitor Audio R250 HD Black Gloss

 • Loại loa: Loa nghe nhạc
 • Công suất: 100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
3,989,000 đ

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz - 24kHz
4,053,000 đ

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
4,053,000 đ

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
4,099,000 đ

Loa Monitor Audio Bronze Centre

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:20 - 120W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Tần số đáp ứng:60Hz - 30kHz
4,099,000 đ

Loa Monitor Audio 150

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 100 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
4,490,000 đ

Loa Monitor Audio Bronze C150

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 120 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
4,499,000 đ

Loa Jamo Rock 6.3A

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa cột
 • Công suất: 2x50 / 2x100 W
 • Trở kháng: 8 + 8 Ohm
 • Độ nhạy: 89 dB
 • Tần số đáp ứng: 65-22,000
4,589,000 đ

Loa Klipsch R-41M

 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Số loa: 2 loa
 • Công suất: 50W/200W
4,679,000 đ

Loa Monitor Audio MR2

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:100 W
 • Trở kháng:6 Ohms
 • Độ nhạy:90 dB

Loa Jamo S81 Cen

 • Loại loa: Loa Centre
 • Xử lý âm thanh: 60W / 120W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

2

2,429,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 8020,000
Lượt xem:

7,776

2,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio MR Centre

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:20W 120W
 • Trở kháng:6 Ohms
 • Độ nhạy:91dB
Lượt xem:

6,269

2,969,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo S83 Cen Walnut

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 80W / 160W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

2

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio MR1

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:70 W
 • Trở kháng:6 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
 • Tần số đáp ứng:55Hz 30kHz
Lượt xem:

6,268

3,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio BX Center Walnut

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 120W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

41

3,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio R250 HD Black Gloss

 • Loại loa: Loa nghe nhạc
 • Công suất: 100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

54

3,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz 24kHz
Lượt xem:

7,594

3,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

6,603

4,053,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

6,321

4,053,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio Bronze Centre

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:20 120W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Tần số đáp ứng:60Hz 30kHz
Lượt xem:

6,161

4,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio 150

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 100 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

1

4,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio Bronze C150

 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 120 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
Lượt xem:

47

4,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo Rock 6.3A

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa cột
 • Công suất: 2x50 / 2x100 W
 • Trở kháng: 8 + 8 Ohm
 • Độ nhạy: 89 dB
 • Tần số đáp ứng: 6522,000
Lượt xem:

7,494

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-41M

 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Số loa: 2 loa
 • Công suất: 50W/200W
Lượt xem:

2,066

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio MR2

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:100 W
 • Trở kháng:6 Ohms
 • Độ nhạy:90 dB
Lượt xem:

6,223

4,679,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–12 trang của 230 sản phẩm