Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Giá bán
2,650,000 đ - 1440 lượt xem
2,700,000 đ - 11 lượt xem
Loại loa:Loa Centre
Số loa:1 loa
Công suất:20W - 120W
Trở kháng:6 Ohms
Độ nhạy:91dB
2,889,000 đ - 1345 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa xem phim
Số loa: 2
Công suất: 80/130W
Độ nhạy: 87 dB
Tần số đáp ứng: 80-20,000
3,690,000 đ - 18 lượt xem
Loại loa:Loa bookshelf
Số loa:2 loa
Công suất:70 W
Trở kháng:6 Ohms
Độ nhạy:88 dB
Tần số đáp ứng:55Hz - 30kHz
3,715,000 đ - 1311 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa xem phim
Công suất: 200W
Trở kháng: 6 Ohms
Độ nhạy: 88dB
Tần số đáp ứng: 55Hz - 24kHz
3,899,000 đ - 23 lượt xem
Loại loa:Loa bookshelf
Số loa:2 loa
Công suất:85W /340W
Trở kháng:8 Ohms
Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
4,053,000 đ - 17 lượt xem
Loại loa:Loa Centre
Số loa:1 loa
Công suất:100W /400W
Trở kháng:8 Ohms
Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
4,190,000 đ - 1268 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa cột
Công suất: 2x50 / 2x100 W
Trở kháng: 8 + 8 Ohm
Độ nhạy: 89 dB
Tần số đáp ứng: 65-22,000
4,190,000 đ - 14 lượt xem
Loại loa:Loa Centre
Số loa:1 loa
Công suất:20 - 120W
Trở kháng:8 Ohms
Tần số đáp ứng:60Hz - 30kHz
4,504,000 đ - 14 lượt xem
Loại loa:Loa nghe nhạc
Số loa:2 loa
Công suất:50W /200W
Trở kháng:8 Ohms
Độ nhạy:89 dB @ 2.83V / 1m
4,590,000 đ - 14 lượt xem
4,690,000 đ - 15 lượt xem
Loại loa:Loa bookshelf
Số loa:2 loa
Công suất:100 W
Trở kháng:6 Ohms
Độ nhạy:90 dB
5,199,000 đ - 2143 lượt xem
Công suất 100 / 150 W
Trở kháng 6 Ohms
Độ nhạy 86dB
Tần số : 65Hz-24kHz
5,650,000 đ - 14 lượt xem
Loại loa:Loa bookshelf
Số loa:2 loa
Công suất:70 W
Trở kháng:8 Ohms
5,899,000 đ - 2201 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa đứng
Công suất: 240 W
Trở kháng: 6 Ohms
Độ nhạy: 88 dB
Tần số đáp ứng: 45Hz - 24kHz
5,999,000 đ - 1287 lượt xem
Nhà sản xuất: Jamo
Loại loa: Loa xem phim
Công suất: 120/180W
Trở kháng: 6 Ohms
Độ nhạy: 87 dB
Tần số đáp ứng: 80Hz - 24kHz
6,269,000 đ - 76 lượt xem
Nhà sản xuất: Tannoy
Loại loa: Loa bookshelf
Công suất: 160 W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 87 dB
Tần số đáp ứng: 53Hz – 32 kHz
6,590,000 đ - 18 lượt xem
6,749,000 đ - 45 lượt xem
Nhà sản xuất: Tannoy
Loại loa: Loa Centre
Công suất: 125 W
Trở kháng: 8 Ohms
Độ nhạy: 87dB
6,765,000 đ - 11 lượt xem
Loại loa:Loa bookshelf
Số loa:2 loa
Công suất:75W/300W
Trở kháng:8 Ohms
Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
Tổng tiền :
ĐẶT MUA