LOA

2,889,000 đ

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 80-20,000
3,715,000 đ

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz - 24kHz
3,899,000 đ

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
4,053,000 đ

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
4,504,000 đ

Loa Klipsch R-14S

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:50W /200W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:89 dB @ 2.83V / 1m
4,789,000 đ

Loa Tannoy Mercury 7C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:240 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:91 dB
5,199,000 đ

Loa Jamo concert C91 Dark Apple

 • Công suất 100 / 150 W
 • Trở kháng 6 Ohms
 • Độ nhạy 86dB
 • Tần số : 65Hz-24kHz
5,899,000 đ

Loa Jamo concert C93 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa đứng
 • Công suất: 240 W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88 dB
 • Tần số đáp ứng: 45Hz - 24kHz
6,269,000 đ

Loa Tannoy Mercury 7.1

 • Nhà sản xuất: Tannoy
 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Công suất: 160 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 53Hz – 32 kHz
6,765,000 đ

Loa Klipsch RP-150M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:75W/300W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
6,799,000 đ

Loa Klipsch RP-250C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:125W/500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96dB @ 2.83V / 1m
 • Tần số đáp ứng:60-25kHz +/- 3dB
7,209,000 đ

Loa Jamo concert C9 Sur Black

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 120/180W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 80Hz - 24kHz
7,449,000 đ

Loa Klipsch RP-160M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:100W/400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96dB @ 2.83V / 1m
7,666,000 đ

Loa Klipsch RP-440C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:150W/600W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB @ 2.83V / 1m*
 • Tần số đáp ứng:59-25kHz +/- 3dB*
7,900,000 đ

Loa Tannoy Revolution DC4 LCR

 • Nhà sản xuất: Tannoy
 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 125 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87dB
8,124,000 đ

Loa Tannoy Mercury 7.2

 • Nhà sản xuất: Tannoy
 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Công suất: 20W - 100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 89 dB
 • Tần số đáp ứng: 42Hz - 32 kHz
8,489,000 đ

Bộ loa Jamo S426 HCS3

 • Công suất 140W (6 Ohms)
 • Thích hợp nghe nhạc,xem phim
 • Bộ loa gồm 5 loa
 • Bảo hành 02 năm
8,489,000 đ

Loa Monitor Audio Silver Centre

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:150 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:90 dB
 • Tần số đáp ứng:45Hz - 35kHz

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 8020,000
Lượt xem:

3,513

2,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz 24kHz
Lượt xem:

3,433

3,715,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,212

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,094

4,053,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-14S

 • Loại loa:Loa nghe nhạc
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:50W /200W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:89 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,087

4,504,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Tannoy Mercury 7C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:240 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:91 dB
Lượt xem:

2,085

4,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo concert C91 Dark Apple

 • Công suất 100 / 150 W
 • Trở kháng 6 Ohms
 • Độ nhạy 86dB
 • Tần số : 65Hz24kHz
Lượt xem:

4,258

5,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo concert C93 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa đứng
 • Công suất: 240 W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88 dB
 • Tần số đáp ứng: 45Hz 24kHz
Lượt xem:

4,387

5,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Tannoy Mercury 7.1

 • Nhà sản xuất: Tannoy
 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Công suất: 160 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 53Hz – 32 kHz
Lượt xem:

2,185

6,269,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-150M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:75W/300W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:93dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,098

6,765,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-250C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:125W/500W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96dB @ 2.83V / 1m
 • Tần số đáp ứng:6025kHz +/ 3dB
Lượt xem:

2,056

6,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo concert C9 Sur Black

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 120/180W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 80Hz 24kHz
Lượt xem:

3,387

7,209,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-160M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:100W/400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:96dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,140

7,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch RP-440C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:150W/600W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:97dB @ 2.83V / 1m*
 • Tần số đáp ứng:5925kHz +/ 3dB*
Lượt xem:

2,056

7,666,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Tannoy Revolution DC4 LCR

 • Nhà sản xuất: Tannoy
 • Loại loa: Loa Centre
 • Công suất: 125 W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87dB
Lượt xem:

2,133

7,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Tannoy Mercury 7.2

 • Nhà sản xuất: Tannoy
 • Loại loa: Loa bookshelf
 • Công suất: 20W 100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 89 dB
 • Tần số đáp ứng: 42Hz 32 kHz
Lượt xem:

2,163

8,124,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ loa Jamo S426 HCS3

 • Công suất 140W (6 Ohms)
 • Thích hợp nghe nhạc,xem phim
 • Bộ loa gồm 5 loa
 • Bảo hành 02 năm
Lượt xem:

4,759

8,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Monitor Audio Silver Centre

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:150 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:90 dB
 • Tần số đáp ứng:45Hz 35kHz
Lượt xem:

2,057

8,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–9 trang của 169 sản phẩm