LOA

979,000 đ

Loa âm trần JBL 8124

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
 • Tần số đáp ứng: 60 Hz - 18 kHz
1,299,000 đ

Loa âm trần JBL 8128

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50 Hz - 16 kHz
1,500,000 đ

Loa JBL Control 42C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 82 dB
 • Dải tần: 140 Hz - 20 kHz
2,099,000 đ

Loa JBL Control 12C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W/40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 84dB
 • Dải tần: 68 Hz - 17 kHz
2,104,000 đ

Loa JBL Control 24C Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,189,000 đ

Loa JBL Control 24CT Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,349,000 đ

Loa JBL Control 14C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 30W/60W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87dB
 • Dải tần: 74 Hz – 20 kHz
2,379,000 đ

Loa âm trần Jamo 6.5CS-T

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25 / 50 W
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 75Hz-22kHz
2,489,000 đ

Loa JBL Control 24C

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz - 25 kHz
2,769,000 đ

Loa JBL Control 24CT Microplus

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 99dB
 • Dải tần: 80 Hz - 25 kHz
2,889,000 đ

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 80-20,000
3,110,000 đ

Loa JBL Control 24CT

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 80 Hz - 20 kHz
3,189,000 đ

Loa âm trần Jamo 8.5CS-T

 • Nhà sản xuất:Jamo
 • Loại loa:Loa âm trần
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:25 / 50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
3,489,000 đ

Loa JBL Control 24CT-BK

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
3,514,000 đ

Loa JBL Control 26C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 75W/150W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 107 dB
 • Dải tần: 75 Hz - 20 kHz
3,715,000 đ

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz - 24kHz
3,789,000 đ

Loa JBL Control 16C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 50W/100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 91dB
 • Dải tần: 62 Hz – 20 kHz
3,899,000 đ

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
4,053,000 đ

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m

Loa âm trần JBL 8124

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 93dB
 • Tần số đáp ứng: 60 Hz 18 kHz
Lượt xem:

3,897

979,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần JBL 8128

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 97dB
 • Tần số đáp ứng: 50 Hz 16 kHz
Lượt xem:

3,852

1,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 42C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 82 dB
 • Dải tần: 140 Hz 20 kHz
Lượt xem:

3,786

1,500,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 12C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 20W/40W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 84dB
 • Dải tần: 68 Hz 17 kHz
Lượt xem:

3,947

2,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24C Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

3,707

2,104,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT Micro

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 94 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

3,587

2,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 14C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 30W/60W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 87dB
 • Dải tần: 74 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

3,631

2,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo 6.5CS-T

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 25 / 50 W
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 75Hz22kHz
Lượt xem:

3,566

2,379,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24C

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 85 Hz 25 kHz
Lượt xem:

3,422

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT Microplus

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 15W/30W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 99dB
 • Dải tần: 80 Hz 25 kHz
Lượt xem:

3,456

2,769,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Bộ loa Jamo S622 Dark Apple

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Số loa: 2
 • Công suất: 80/130W
 • Độ nhạy: 87 dB
 • Tần số đáp ứng: 8020,000
Lượt xem:

3,512

2,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
 • Dải tần: 80 Hz 20 kHz
Lượt xem:

3,381

3,110,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa âm trần Jamo 8.5CS-T

 • Nhà sản xuất:Jamo
 • Loại loa:Loa âm trần
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:25 / 50 W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:88 dB
Lượt xem:

3,417

3,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 24CT-BK

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 40W/80W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 86 dB
Lượt xem:

3,390

3,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 26C

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Công suất: 75W/150W
 • Trở kháng: 16 Ohms
 • Độ nhạy: 107 dB
 • Dải tần: 75 Hz 20 kHz
Lượt xem:

3,369

3,514,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Jamo Concert C9 Cen

 • Nhà sản xuất: Jamo
 • Loại loa: Loa xem phim
 • Công suất: 200W
 • Trở kháng: 6 Ohms
 • Độ nhạy: 88dB
 • Tần số đáp ứng: 55Hz 24kHz
Lượt xem:

3,433

3,715,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa JBL Control 16C/T

 • Nhà sản xuất: JBL
 • Loại loa: Loa âm trần
 • Số loa: 1 loa
 • Công suất: 50W/100W
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 91dB
 • Dải tần: 62 Hz – 20 kHz
Lượt xem:

3,353

3,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-15M

 • Loại loa:Loa bookshelf
 • Số loa:2 loa
 • Công suất:85W /340W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:94 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,212

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Loa Klipsch R-25C

 • Loại loa:Loa Centre
 • Số loa:1 loa
 • Công suất:100W /400W
 • Trở kháng:8 Ohms
 • Độ nhạy:98 dB @ 2.83V / 1m
Lượt xem:

2,094

4,053,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 202 sản phẩm