MAIN KARAOKE

5,990,000 đ

Main CA Sound KX-2/600

 • Cấu trúc Main Power:2 kênh
 • Công suất đầu ra:600W / 1000W / 1200W
 • Kết nối đầu vào và link:Rack Canon
 • Kết nối đầu ra loa:2 rack Speakon
 • Dải tần đáp ứng:20Hz – 20KHz
8,990,000 đ

Main Karaoke E3 F2.5

 • Công suất :1300 W
 • Dải tần đáp ứng:15Hz - 30kHz
 • S/N Ratio:>104dB
 • THD+N:1W / 8Ω <0,1
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W / 8Ω
11,490,000 đ

Main Karaoke E3 TX-4800

 • Công suất :2000 W
 • S/N Ratio:>100dB
 • Đáp ứng tần số:20Hz - 20kHz
 • THD+N:1W/8Ω<0,05
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W / 8Ω
 • Hệ số giảm chấn:200:1kHz@8Ω
17,999,000 đ

Main Karaoke E3 TX-6400

 • Công suất :2400W x 2 kênh
 • Dải tần đáp ứng:20Hz - 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0.05%
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8ohms
 • Hệ số giảm chấn:200:1kHz@8ohms
17,999,000 đ

Main Karaoke E3 TX-6400 Pro

 • Công suất :2500W x 2CH
 • Dải tần đáp ứng:20Hz - 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0.05%
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8ohms
22,399,000 đ

Main Karaoke E3 TX-12000

 • Công suất :2 x 3000W
 • Dải tần đáp ứng:20Hz - 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:1W/8Ω<0,05
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8Ω
24,890,000 đ

Main Karaoke E3 TX-12000 PRO

 • Công suất :4200 W
 • Dải tần đáp ứng:20Hz - 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0.05%
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8ohms
26,290,000 đ

Main Karaoke E3 P-20000

 • Công suất :6400 W
 • Dải tần đáp ứng:20Hz - 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0,05
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k

Main CA Sound KX-2/600

 • Cấu trúc Main Power:2 kênh
 • Công suất đầu ra:600W / 1000W / 1200W
 • Kết nối đầu vào và link:Rack Canon
 • Kết nối đầu ra loa:2 rack Speakon
 • Dải tần đáp ứng:20Hz – 20KHz
Lượt xem:

6,542

5,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 F2.5

 • Công suất :1300 W
 • Dải tần đáp ứng:15Hz 30kHz
 • S/N Ratio:>104dB
 • THD+N:1W / 8Ω <0,1
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W / 8Ω
Lượt xem:

6,385

8,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 TX-4800

 • Công suất :2000 W
 • S/N Ratio:>100dB
 • Đáp ứng tần số:20Hz 20kHz
 • THD+N:1W/8Ω<0,05
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W / 8Ω
 • Hệ số giảm chấn:200:1kHz@8Ω
Lượt xem:

6,407

11,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 TX-6400

 • Công suất :2400W x 2 kênh
 • Dải tần đáp ứng:20Hz 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0.05%
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8ohms
 • Hệ số giảm chấn:200:1kHz@8ohms
Lượt xem:

6,349

17,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 TX-6400 Pro

 • Công suất :2500W x 2CH
 • Dải tần đáp ứng:20Hz 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0.05%
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8ohms
Lượt xem:

6,311

17,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 TX-12000

 • Công suất :2 x 3000W
 • Dải tần đáp ứng:20Hz 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:1W/8Ω<0,05
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8Ω
Lượt xem:

6,333

22,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 TX-12000 PRO

 • Công suất :4200 W
 • Dải tần đáp ứng:20Hz 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0.05%
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k 1W/8ohms
Lượt xem:

6,272

24,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main Karaoke E3 P-20000

 • Công suất :6400 W
 • Dải tần đáp ứng:20Hz 20kHz
 • S/N Ratio:>100dB
 • THD+N:<0,05
 • Biến dạng xuyên điều chế:60Hz & 7k
Lượt xem:

6,423

26,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 16 sản phẩm