MAIN KARAOKE

3,129,000 đ

Main đẩy công suất Nanomax A-160

 • Loại Main: Công suất class-H
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: +/- 89/1W/ 1M
3,829,000 đ

Main đẩy công suất Nanomax F-36

 • Loại Main: Main đẩy công suất
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 89dB /1m/1w
4,289,000 đ

Main liền vang Nanomax EV-1940

 • Loại Main: Main liền vang
 • Công suất: 3600 W
 • Kết nối: Bluetooth
5,000,000 đ

Cục đẩy công suất CAVS M2600

 • Cục đẩy công suất
 • Công suất Mono: 1200W
 • Class H
5,290,000 đ

Cục đẩy công suất CAVS H2600

 • Cục đẩy công suất
 • Công suất Mono: 1200W @ 8 Ohm
 • Class AB
5,449,000 đ

Main công suất Aurec AU 2/650

 • Loại Main: Công suất kiểu Class H
 • Điện áp: AC 220V / 50-60Hz
 • Công suất:1300W / 8Ω
5,690,000 đ

Cục Đẩy Công Suất CAVS M2600 Pro

 • Cục Đẩy Công Suất
 • Công suất Stereo: 600W
 • Class H
5,890,000 đ

Main liền vang Aurec AU-350HI

 • Loại Main: Main liền vang
 • Điện áp:AC 220V / 50-60Hz
 • Công suất: 2x 500W / 4Ω
5,990,000 đ

Main công suất CA Sound CS-2650

 • Công suất Bridge 8Ω 1CHx1300W
 • Công suất Bridge 4Ω 1CHx2080W
 • Điện áp AC 220V/50Hz-60Hz
6,190,000 đ

Main công suất Aurec AU-2700

 • Loại Main: Mạch Công suất kiểu Class H
 • Điện áp: AC 220V / 50-60Hz
 • Công suất:1 x 1200W / 8Ω / Bridged
6,390,000 đ

Main công suất Aurec AU-2600

 • Loại Main: Mạch Công suất kiểu Class TD
 • Công suất:1 x 1200W / 8Ω / Bridged
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz

Main đẩy công suất Nanomax A-160

 • Loại Main: Công suất classH
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: +/ 89/1W/ 1M
Lượt xem:

181

3,129,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main đẩy công suất Nanomax F-36

 • Loại Main: Main đẩy công suất
 • Trở kháng: 8 Ohms
 • Độ nhạy: 89dB /1m/1w
Lượt xem:

40

3,829,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main liền vang Nanomax EV-1940

 • Loại Main: Main liền vang
 • Công suất: 3600 W
 • Kết nối: Bluetooth
Lượt xem:

179

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Cục đẩy công suất CAVS M2600

 • Cục đẩy công suất
 • Công suất Mono: 1200W
 • Class H
Lượt xem:

493

5,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Cục đẩy công suất CAVS H2600

 • Cục đẩy công suất
 • Công suất Mono: 1200W @ 8 Ohm
 • Class AB
Lượt xem:

34

5,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main công suất Aurec AU 2/650

 • Loại Main: Công suất kiểu Class H
 • Điện áp: AC 220V / 5060Hz
 • Công suất:1300W / 8Ω
Lượt xem:

95

5,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Cục Đẩy Công Suất CAVS M2600 Pro

 • Cục Đẩy Công Suất
 • Công suất Stereo: 600W
 • Class H
Lượt xem:

152

5,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main liền vang Aurec AU-350HI

 • Loại Main: Main liền vang
 • Điện áp:AC 220V / 5060Hz
 • Công suất: 2x 500W / 4Ω
Lượt xem:

43

5,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main công suất CA Sound CS-2650

 • Công suất Bridge 8Ω 1CHx1300W
 • Công suất Bridge 4Ω 1CHx2080W
 • Điện áp AC 220V/50Hz60Hz
Lượt xem:

79

5,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main công suất Aurec AU-2700

 • Loại Main: Mạch Công suất kiểu Class H
 • Điện áp: AC 220V / 5060Hz
 • Công suất:1 x 1200W / 8Ω / Bridged
Lượt xem:

65

6,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Main công suất Aurec AU-2600

 • Loại Main: Mạch Công suất kiểu Class TD
 • Công suất:1 x 1200W / 8Ω / Bridged
 • Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20KHz
Lượt xem:

142

6,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 103 sản phẩm