MÂM ĐĨA THAN

7,499,000 đ

Đầu đĩa than Klipsch Primary Turntable

 • Đầu đĩa than Klipsch Primary
 • Tốc độ: 33/45 r.p.m
 • Đầu kim: MM-Cartridge
13,690,000 đ

Đầu đĩa than Denon DP-400

 • Loại: đầu đĩa than
 • Động cơ: DC
 • Antriebssystem: Riemen
16,090,000 đ

Đầu đĩa than Denon DP-450USB

 • Loại: đầu đĩa than
 • Hệ thống truyền động trực tiếp
 • Hộp mực: MM, MC
86,990,000 đ

Đầu đĩa than Linn Majik LP12

 • Platter: Mazak 8
 • Tonearm: Pro-Ject 9cc
 • Cartridge: Adikt

Đầu đĩa than Klipsch Primary Turntable

 • Đầu đĩa than Klipsch Primary
 • Tốc độ: 33/45 r.p.m
 • Đầu kim: MMCartridge
Lượt xem:

30,971

7,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu đĩa than Denon DP-400

 • Loại: đầu đĩa than
 • Động cơ: DC
 • Antriebssystem: Riemen
Lượt xem:

31,166

13,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu đĩa than Denon DP-450USB

 • Loại: đầu đĩa than
 • Hệ thống truyền động trực tiếp
 • Hộp mực: MM, MC
Lượt xem:

31,114

16,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Đầu đĩa than Linn Majik LP12

 • Platter: Mazak 8
 • Tonearm: ProJect 9cc
 • Cartridge: Adikt
Lượt xem:

31,232

86,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 6 sản phẩm