MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Liên hệ hotline

Màn hình Samsung LS34BG850SEXXV

 • Loại màn hình: Màn Hình Odyssey OLED
 • Kích thước màn hình: 34 inch
 • Tỉ lệ: 21:9
Liên hệ hotline

Màn hình Samsung LS28BG700EEXXV

 • Loại màn hình: Màn Hình Odyssey
 • Kích thước màn hình: 28 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,600,000 đ

Màn hình HP P19V 9TY84AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 18.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,649,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-20 62BBKAR1WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:10
 • Độ phân giải: 1440 x 900
2,890,000 đ

Màn hình HP V20 1H849AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình:19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,890,000 đ

Màn hình HP P204V 5RD66AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,890,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-30 62F7KAR4WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Độ phân giải: 1600 x 900
 • Độ sáng: 250 cd/m2
2,900,000 đ

Màn hình Dell E2020H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,990,000 đ

Màn hình Dell E2222H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,089,000 đ

Màn hình HP V22 9SV79AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,150,000 đ

Màn hình Asus VP247HAE

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 23.6 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,150,000 đ

Màn hình HP P22 1A7E4AA

 • Loại màn hình: LED IPS
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,190,000 đ

Màn hình LCD Asus 19.5 inch VS207DF

 • Loại màn hình: LED HD
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Độ sáng: 200 cd/m2
 • Độ tương phản: 600:1
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Góc nhìn: 90° / 65°
3,200,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision S24e-20 62AEKAR2WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,249,000 đ

Màn hình Samsung LC24F390FHEXXV

 • Loại màn hình: Màn hình cong
 • Kích thước màn hình: 24 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,250,000 đ

Màn hình Lenovo E22-28 62B9MAR4WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,250,000 đ

Màn hình Lenovo C24-20 62A8KAR1WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Độ phân giải: Full HD
3,390,000 đ

Màn hình Asus 21.5 inch VP229HE

 • Loại màn hình: LED IPS
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Độ phân giải: Full HD
3,590,000 đ

Màn hình LCD Asus 23.5 inch VA249HE

 • Loại màn hình : LED
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải : Full HD
3,590,000 đ

Màn hình Samsung LS24R35AFHEXXV

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải :Full HD

Màn hình Samsung LS34BG850SEXXV

 • Loại màn hình: Màn Hình Odyssey OLED
 • Kích thước màn hình: 34 inch
 • Tỉ lệ: 21:9
Lượt xem:

11

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Samsung LS28BG700EEXXV

 • Loại màn hình: Màn Hình Odyssey
 • Kích thước màn hình: 28 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

50

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P19V 9TY84AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 18.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

29

2,600,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-20 62BBKAR1WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:10
 • Độ phân giải: 1440 x 900
Lượt xem:

21

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP V20 1H849AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình:19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

30

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P204V 5RD66AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

33

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-30 62F7KAR4WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Độ phân giải: 1600 x 900
 • Độ sáng: 250 cd/m2
Lượt xem:

23

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Dell E2020H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

26

2,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Dell E2222H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

26

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP V22 9SV79AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

25

3,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Asus VP247HAE

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 23.6 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

24

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P22 1A7E4AA

 • Loại màn hình: LED IPS
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

33

3,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 19.5 inch VS207DF

 • Loại màn hình: LED HD
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Độ sáng: 200 cd/m2
 • Độ tương phản: 600:1
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Góc nhìn: 90° / 65°
Lượt xem:

38,282

3,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision S24e-20 62AEKAR2WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

20

3,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Samsung LC24F390FHEXXV

 • Loại màn hình: Màn hình cong
 • Kích thước màn hình: 24 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

23

3,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo E22-28 62B9MAR4WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

24

3,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo C24-20 62A8KAR1WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

27

3,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Asus 21.5 inch VP229HE

 • Loại màn hình: LED IPS
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

26

3,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 23.5 inch VA249HE

 • Loại màn hình : LED
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải : Full HD
Lượt xem:

36,343

3,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Samsung LS24R35AFHEXXV

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

36,912

3,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 70 sản phẩm