MÀN HÌNH MÁY TÍNH

2,090,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-30 62F7KAR4WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Độ phân giải: 1600 x 900
 • Độ sáng: 250 cd/m2
2,180,000 đ

Màn hình Dell E2020H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,190,000 đ

Màn hình HP P19V 9TY84AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 18.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,190,000 đ

Màn hình HP P204V 5RD66AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,390,000 đ

Màn hình máy tính Asus VZ22EHE

 • Kích thước màn hình: 21.45 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
2,499,000 đ

Màn hình Dell E2222H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,550,000 đ

Màn hình máy tính Asus 23.8 inch VZ24EHE

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Độ sáng: 250 cd/m2
2,590,000 đ

Màn hình HP V20 1H849AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình:19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,600,000 đ

Màn hình Dell 21.5 inch SE2222H

 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ:16:9
 • Độ phân giải: Full HD
2,649,000 đ

Màn hình Dell E2223HN

 • Kích thước màn hình:21.45 inch
 • Tỉ lệ:16:9
 • Độ phân giải: Full HD
2,649,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-20 62BBKAR1WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:10
 • Độ phân giải: 1440 x 900
2,690,000 đ

Màn hình HP V22i G5 6D8G9AA

 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
2,690,000 đ

Màn hình Lenovo E22-28 62B9MAR4WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,750,000 đ

Màn hình HP P22 G5 64X86AA

 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
2,950,000 đ

Màn hình Asus 23.8 inch VA24EHF

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải:Full HD
2,950,000 đ

Màn hình HP V22 9SV79AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
2,990,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision S24e-20 62AEKAR2WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,050,000 đ

Màn hình HP P24V 9TT78AA

 • Loại màn hình: LED IPS
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
3,050,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision E24-28 62C7MAR4WW

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
3,050,000 đ

Màn hình Lenovo ThinkVision E24-29 63ABMAR3WW

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-30 62F7KAR4WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Độ phân giải: 1600 x 900
 • Độ sáng: 250 cd/m2
Lượt xem:

265

2,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Dell E2020H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

260

2,180,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P19V 9TY84AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 18.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

167

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P204V 5RD66AA

 • Loại màn hình: LED
 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

183

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình máy tính Asus VZ22EHE

 • Kích thước màn hình: 21.45 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

151

2,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Dell E2222H

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

267

2,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình máy tính Asus 23.8 inch VZ24EHE

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Độ phân giải: Full HD
 • Độ sáng: 250 cd/m2
Lượt xem:

112

2,550,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP V20 1H849AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình:19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

175

2,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Dell 21.5 inch SE2222H

 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ:16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

219

2,600,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Dell E2223HN

 • Kích thước màn hình:21.45 inch
 • Tỉ lệ:16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

101

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision E20-20 62BBKAR1WW

 • Kích thước màn hình: 19.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:10
 • Độ phân giải: 1440 x 900
Lượt xem:

196

2,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP V22i G5 6D8G9AA

 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

108

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo E22-28 62B9MAR4WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

214

2,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P22 G5 64X86AA

 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

132

2,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Asus 23.8 inch VA24EHF

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải:Full HD
Lượt xem:

109

2,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP V22 9SV79AA

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 21.5 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

361

2,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision S24e-20 62AEKAR2WW

 • Loại màn hình: Màn hình phẳng
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

191

2,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình HP P24V 9TT78AA

 • Loại màn hình: LED IPS
 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
Lượt xem:

319

3,050,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision E24-28 62C7MAR4WW

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

101

3,050,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình Lenovo ThinkVision E24-29 63ABMAR3WW

 • Kích thước màn hình: 23.8 inch
 • Tỉ lệ: 16:9
 • Độ phân giải: Full HD
Lượt xem:

92

3,050,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 76 sản phẩm