MÀN HÌNH MÁY TÍNH

Liên hệ hotline

Màn hình LCD HP 21.5 inch P224 5QG34AA

 • Loại màn hình :LED
 • Kích thước màn hình : 21.5 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải :
 • Full HD
 • Độ sáng :
 • 250 cd/m2
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Dell Ultrasharp 24 inch U2412M

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :24 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Dell Ultrasharp 23.8 inch U2419H

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Dell 23.8 inch P2415Q

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Dell 27 inch P2719H

 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Độ phân giải :Full HD
 • Độ sáng :
 • 300 cd/m2
 • Độ tương phản :1,000:1
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Dell 27 inch U2718Q

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Dell 31.5 inch UP3216Q

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :31.5 inch
 • Độ phân giải :Ultra HD 4K
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Lenovo 19.5 inch E2054 60DFAAR1WW

 • Loại màn hình :LED
 • Kích thước màn hình :21.5 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Lenovo 23.8 inch L24i-10 65D6KAC3VN

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Lenovo 24.5 inch G25-10 65FEGAC2VN

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :24.5 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Lenovo 31.5 inch D32q-20 65F7GAC1VN

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :31.5 inch
 • Tỉ lệ :16:9
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Lenovo 27 inch Q27q-10 65F4GAC3VN

 • Loại màn hình :QHD IPS
 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Tỉ lệ : 16:9
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Lenovo 27 inch Y27q-20 65EEGAC1VN

 • Loại màn hình
 • LED IPS
 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Tỉ lệ :16:9
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Asus 49 inch ROG Strix XG49VQ

 • Loại màn hình :Cong Gaming
 • Kích thước màn hình :49 inch
 • Độ phân giải :3840 x 1080
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Asus 23.5 inch VA249HE

 • Loại màn hình : LED
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải : Full HD
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Asus 35 inch ROG Strix XG35VQ

 • Loại màn hình :Cong Gamming
 • Kích thước màn hình :35 inch
 • Độ phân giải :3440 x 1440
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Asus 32 inch ROG Strix XG32VQR

 • Loại màn hình :Gaming
 • Kích thước màn hình :32 inch
 • Tỉ lệ :16:9
Liên hệ hotline

Màn hình LCD Asus 32 inch VG32VQ

 • Kích thước màn hình :32 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải :2560 x 1440 Pixels

Màn hình LCD HP 21.5 inch P224 5QG34AA

 • Loại màn hình :LED
 • Kích thước màn hình : 21.5 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải :
 • Full HD
 • Độ sáng :
 • 250 cd/m2
Lượt xem:

6,300

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Dell Ultrasharp 24 inch U2412M

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :24 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,120

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Dell Ultrasharp 23.8 inch U2419H

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,199

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Dell 23.8 inch P2415Q

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,133

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Dell 27 inch P2719H

 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Độ phân giải :Full HD
 • Độ sáng :
 • 300 cd/m2
 • Độ tương phản :1,000:1
Lượt xem:

6,131

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Dell 27 inch U2718Q

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,098

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Dell 31.5 inch UP3216Q

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :31.5 inch
 • Độ phân giải :Ultra HD 4K
Lượt xem:

6,103

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Lenovo 19.5 inch E2054 60DFAAR1WW

 • Loại màn hình :LED
 • Kích thước màn hình :21.5 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,168

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Lenovo 23.8 inch L24i-10 65D6KAC3VN

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,199

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Lenovo 24.5 inch G25-10 65FEGAC2VN

 • Loại màn hình : LED IPS
 • Kích thước màn hình :24.5 inch
 • Độ phân giải :Full HD
Lượt xem:

6,136

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Lenovo 31.5 inch D32q-20 65F7GAC1VN

 • Loại màn hình :LED IPS
 • Kích thước màn hình :31.5 inch
 • Tỉ lệ :16:9
Lượt xem:

6,193

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Lenovo 27 inch Q27q-10 65F4GAC3VN

 • Loại màn hình :QHD IPS
 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Tỉ lệ : 16:9
Lượt xem:

6,540

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Lenovo 27 inch Y27q-20 65EEGAC1VN

 • Loại màn hình
 • LED IPS
 • Kích thước màn hình :27 inch
 • Tỉ lệ :16:9
Lượt xem:

6,128

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 49 inch ROG Strix XG49VQ

 • Loại màn hình :Cong Gaming
 • Kích thước màn hình :49 inch
 • Độ phân giải :3840 x 1080
Lượt xem:

6,130

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 23.5 inch VA249HE

 • Loại màn hình : LED
 • Kích thước màn hình :23.8 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải : Full HD
Lượt xem:

6,152

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 35 inch ROG Strix XG35VQ

 • Loại màn hình :Cong Gamming
 • Kích thước màn hình :35 inch
 • Độ phân giải :3440 x 1440
Lượt xem:

6,097

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 32 inch ROG Strix XG32VQR

 • Loại màn hình :Gaming
 • Kích thước màn hình :32 inch
 • Tỉ lệ :16:9
Lượt xem:

6,106

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Màn hình LCD Asus 32 inch VG32VQ

 • Kích thước màn hình :32 inch
 • Tỉ lệ :16:9
 • Độ phân giải :2560 x 1440 Pixels
Lượt xem:

6,108

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–6 trang của 120 sản phẩm