MÁY CHẠY BỘ

6,490,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
6,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Băng chạy: 420*1050 mm
8,990,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,190,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,190,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,789,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,690,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,690,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,990,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,990,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 - 3.0HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,649,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,900,000 đ

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
13,999,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
14,989,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DKCB-00001 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
14,999,000 đ

Máy chạy bộ Makano MKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị:LCD
15,000,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-216 -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
15,850,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-850

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 350 W - 3.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
15,990,000 đ

Máy chạy bộ Aisuru AS-750

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Màn hình hiển thị: LCD lớn 5 inch
 • Tính năng: Nâng dốc 0 - 20%

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
Lượt xem:

1,076

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Băng chạy: 420*1050 mm
Lượt xem:

287

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,432

8,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

248

9,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,178

9,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,297

9,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,159

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

218

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,049

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 3.0HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

224

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,182

12,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,057

12,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
Lượt xem:

38,334

12,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
Lượt xem:

1,036

13,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DKCB-00001 -GIẢM NGAY 100K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

230

14,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano MKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị:LCD
Lượt xem:

233

14,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-216 -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
Lượt xem:

39,957

15,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-850

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 350 W 3.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

220

15,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Aisuru AS-750

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Màn hình hiển thị: LCD lớn 5 inch
 • Tính năng: Nâng dốc 0 20%
Lượt xem:

418

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 26 sản phẩm