MÁY CHẠY BỘ

6,490,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
6,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Băng chạy: 420*1050 mm
9,190,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,190,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,990,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,690,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,690,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,990,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,990,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 - 3.0HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,649,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,900,000 đ

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
14,290,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
14,990,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
14,990,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
14,999,000 đ

Máy chạy bộ Makano MKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị:LCD
15,000,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-216 -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
15,990,000 đ

Máy chạy bộ Aisuru AS-750

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Màn hình hiển thị: LCD lớn 5 inch
 • Tính năng: Nâng dốc 0 - 20%
16,290,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00008 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
Lượt xem:

991

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Băng chạy: 420*1050 mm
Lượt xem:

176

6,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

181

9,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,099

9,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,298

9,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,090

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

147

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

971

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 3.0HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

153

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,088

12,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

990

12,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
Lượt xem:

38,261

12,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
Lượt xem:

977

14,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,196

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

164

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano MKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị:LCD
Lượt xem:

154

14,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-216 -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
Lượt xem:

39,849

15,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Aisuru AS-750

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Màn hình hiển thị: LCD lớn 5 inch
 • Tính năng: Nâng dốc 0 20%
Lượt xem:

263

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00008 -GIẢM NGAY 200K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

144

16,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 26 sản phẩm