MÁY CHẠY BỘ

6,499,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
9,799,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,990,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,299,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
11,299,000 đ

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
11,999,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,399,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,899,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,899,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
13,899,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
15,299,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
15,890,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-216

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
17,499,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-211 New

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
20,499,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP- 888

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 200W
 • Màn hình hiển thị: LCD
21,890,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-889-ATHENA-02

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 200W
 • Màn hình hiển thị: LCD 5”
30,900,000 đ

Máy chạy bộ Spirit AT-90

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Chế độ : Chế độ leo dốc
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 180 Kg
49,990,000 đ

Máy chạy bộ Spirit XT-685

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 4.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
74,890,000 đ

Máy chạy bộ Tiger Sport TGP-1550

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 5 HP
 • Màn hình hiển thị: LED Display
76,990,000 đ

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-800

 • oại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LED
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim đo chỉ số chính xác
89,590,000 đ

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-850

 • Loại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Có
 • Đặc điểm: Điều chỉnh độ nghiêng đến 15%

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
Lượt xem:

65

6,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

73

9,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

161

9,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

85

10,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
Lượt xem:

37,268

11,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

44

11,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

80

12,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

39

12,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

59

12,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
Lượt xem:

40

13,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

62

15,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-216

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
Lượt xem:

38,823

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-211 New

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
Lượt xem:

37,232

17,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP- 888

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 200W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

52

20,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-889-ATHENA-02

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 200W
 • Màn hình hiển thị: LCD 5”
Lượt xem:

65

21,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Spirit AT-90

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Chế độ : Chế độ leo dốc
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 180 Kg
Lượt xem:

37,407

30,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Spirit XT-685

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 4.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

72

49,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Tiger Sport TGP-1550

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 5 HP
 • Màn hình hiển thị: LED Display
Lượt xem:

34

74,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-800

 • oại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LED
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim đo chỉ số chính xác
Lượt xem:

37,199

76,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-850

 • Loại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Có
 • Đặc điểm: Điều chỉnh độ nghiêng đến 15%
Lượt xem:

37,187

89,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 22 sản phẩm