MÁY CHẠY BỘ

6,998,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
9,549,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,990,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,599,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,999,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
11,499,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,649,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,900,000 đ

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
15,000,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-216

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
15,149,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
16,799,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
16,990,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-211 New - Tặng Massage MK-310

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
17,998,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
21,890,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-889-ATHENA-02

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 200W
 • Màn hình hiển thị: LCD 5”
26,990,000 đ

Máy chạy bộ Spirit AT-90 - Tặng xe đạp MK-298

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Chế độ : Chế độ leo dốc
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 180 Kg
55,000,000 đ

Máy chạy bộ Spirit XT-685

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 4.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
64,000,000 đ

Máy chạy bộ Tiger Sport TGP-1550

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 5 HP
 • Màn hình hiển thị: LED Display
86,000,000 đ

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-800

 • oại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LED
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim đo chỉ số chính xác
100,000,000 đ

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-850 - Tặng máy xay sinh tố Pana

 • Loại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Có
 • Đặc điểm: Điều chỉnh độ nghiêng đến 15%
145,000,000 đ

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LED
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
Lượt xem:

839

6,998,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

881

9,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

968

9,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

873

10,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

829

10,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

848

11,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

842

12,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
Lượt xem:

38,066

12,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-216

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
Lượt xem:

39,617

15,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

865

15,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
Lượt xem:

820

16,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-211 New - Tặng Massage MK-310

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
Lượt xem:

38,015

16,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

893

17,998,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-889-ATHENA-02

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 200W
 • Màn hình hiển thị: LCD 5”
Lượt xem:

859

21,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Spirit AT-90 - Tặng xe đạp MK-298

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Chế độ : Chế độ leo dốc
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 180 Kg
Lượt xem:

38,281

26,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Spirit XT-685

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 4.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

861

55,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Tiger Sport TGP-1550

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 5 HP
 • Màn hình hiển thị: LED Display
Lượt xem:

827

64,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-800

 • oại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LED
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim đo chỉ số chính xác
Lượt xem:

38,011

86,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-850 - Tặng máy xay sinh tố Pana

 • Loại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Có
 • Đặc điểm: Điều chỉnh độ nghiêng đến 15%
Lượt xem:

38,010

100,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ cao cấp Spirit CT-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ cao cấp
 • Công suất:: Đang cập nhật
 • Màn hình hiển thị: LED
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
Lượt xem:

37,340

145,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 22 sản phẩm