MÁY CHẠY BỘ

6,190,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
6,190,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Băng chạy: 420*1050 mm
9,390,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,490,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
9,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,690,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,690,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,990,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
10,990,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 - 3.0HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
11,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,649,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
12,900,000 đ

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
13,490,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
13,690,000 đ

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
14,999,000 đ

Máy chạy bộ Makano MKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị:LCD
15,000,000 đ

Máy chạy bộ Buheung MK-216 -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
15,090,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
15,149,000 đ

Máy chạy bộ Makano DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
15,149,000 đ

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD

Máy chạy bộ Makano DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 H.P
 • Màn hình hiển thị:Quãng đường
Lượt xem:

885

6,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Băng chạy: 420*1050 mm
Lượt xem:

36

6,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-250

 • Loại máy
 • Máy chạy bộ
 • Công suất: 1300W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

1,084

9,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

30

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00002

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

956

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

922

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00003

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 2.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

31

10,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

875

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00004

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 3.0HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

44

10,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00005

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

901

11,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00007

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

880

12,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buhueng MK-214A -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 4.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Kết nối Bluetooth
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Tải trọng tối đa: 100 Kg
Lượt xem:

38,138

12,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00006

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: Led
Lượt xem:

872

13,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Poongsan TMP-900

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất 1500W
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

956

13,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano MKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị:LCD
Lượt xem:

33

14,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Buheung MK-216 -Tặng PMH 2.000K

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:: 2.5Hp
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Đo nhịp tim: Cảm biến đo nhịp tim
 • Đặc điểm: Công nghệ nghe nhạc MP3
Lượt xem:

39,660

15,000,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DKCB-00001

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.25 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

34

15,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Makano DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất: 3.0 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

36

15,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chạy bộ Daikiosan DVCB-00008

 • Loại máy: Máy chạy bộ
 • Công suất:1.5 HP
 • Màn hình hiển thị: LCD
Lượt xem:

926

15,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 26 sản phẩm