MÁY CHIẾU

7,989,000 đ

Máy chiếu Acer X118HP

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải: SVGA
9,290,000 đ

Máy chiếu Epson EB-E01

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3300
 • Độ phân giải: XGA
9,490,000 đ

Máy chiếu Acer X128HP

 • Công nghệ trình chiếu: DLP,
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải XGA
9,950,000 đ

Máy chiếu Sony VPL-DX221

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 2800
 • Độ phân giải: 1024 x 768
10,190,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-LB303

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3,100 Lumens
 • Độ phân giải:1024 x 768
10,190,000 đ

Máy chiếu Epson EB-X41

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3600
 • Độ phân giải:1024 x 768 Pixels
10,549,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-LB305

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3100
 • Độ phân giải: XGA
11,190,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-LB355

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3.300 lumens
 • Độ phân giải: 1024 x 768
11,590,000 đ

Máy chiếu Epson EB-W05

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sán: 3,300 Lumen
 • Độ phân giải: WXGA,
12,590,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-LB385

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3800
 • Độ phân giải: XGA
12,690,000 đ

Máy chiếu Sony VPL-EX435

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3200 Lumens
 • Độ phân giải:1024 x 768 Pixels
12,690,000 đ

Máy chiếu Sony VPL-EX430

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3200 Lumens
 • Độ phân giải: 1024 x 768
13,890,000 đ

Máy chiếu Acer X1226H

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải: XGA
14,490,000 đ

Máy chiếu Acer P1287

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 4200
 • Độ phân giải: XGA (1024x768)
14,990,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-TX320

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3200
 • Độ phân giải: 1024 x 768
14,990,000 đ

Máy chiếu Acer X137WH

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 3,700
 • Độ phân giải: WXGA
15,250,000 đ

Máy chiếu Sony VPL-EX455

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3600 Lumens
 • Độ phân giải:1024 x 768
15,949,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-LB425

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải: 1280x800
16,390,000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-VW360

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 4.000 lumens.
 • Độ phân giải: WXGA

Máy chiếu Acer X118HP

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải: SVGA
Lượt xem:

30,057

7,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Epson EB-E01

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3300
 • Độ phân giải: XGA
Lượt xem:

30,152

9,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Acer X128HP

 • Công nghệ trình chiếu: DLP,
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải XGA
Lượt xem:

30,061

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Sony VPL-DX221

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 2800
 • Độ phân giải: 1024 x 768
Lượt xem:

30,068

9,950,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-LB303

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3,100 Lumens
 • Độ phân giải:1024 x 768
Lượt xem:

30,055

10,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Epson EB-X41

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3600
 • Độ phân giải:1024 x 768 Pixels
Lượt xem:

30,067

10,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-LB305

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3100
 • Độ phân giải: XGA
Lượt xem:

30,050

10,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-LB355

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3.300 lumens
 • Độ phân giải: 1024 x 768
Lượt xem:

30,055

11,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Epson EB-W05

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sán: 3,300 Lumen
 • Độ phân giải: WXGA,
Lượt xem:

30,061

11,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-LB385

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3800
 • Độ phân giải: XGA
Lượt xem:

30,052

12,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Sony VPL-EX435

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3200 Lumens
 • Độ phân giải:1024 x 768 Pixels
Lượt xem:

30,054

12,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Sony VPL-EX430

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3200 Lumens
 • Độ phân giải: 1024 x 768
Lượt xem:

30,059

12,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Acer X1226H

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải: XGA
Lượt xem:

30,060

13,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Acer P1287

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 4200
 • Độ phân giải: XGA (1024x768)
Lượt xem:

30,050

14,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-TX320

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 3200
 • Độ phân giải: 1024 x 768
Lượt xem:

30,049

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Acer X137WH

 • Công nghệ trình chiếu: DLP
 • Cường độ sáng: 3,700
 • Độ phân giải: WXGA
Lượt xem:

30,062

14,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Sony VPL-EX455

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 3600 Lumens
 • Độ phân giải:1024 x 768
Lượt xem:

30,053

15,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-LB425

 • Công nghệ trình chiếu: LCD
 • Cường độ sáng: 4000
 • Độ phân giải: 1280x800
Lượt xem:

30,051

15,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy chiếu Panasonic PT-VW360

 • Công nghệ trình chiếu: 3 LCD
 • Cường độ sáng: 4.000 lumens.
 • Độ phân giải: WXGA
Lượt xem:

30,056

16,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 39 sản phẩm