MÁY GIẶT

3,379,000 đ

Máy giặt Aqua 7.2 Kg AQW-S72CT H2

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 7.2 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 114 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
3,949,000 đ

Máy giặt Aqua 8 Kg AQW-S80CT H2

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt
 • : Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt
 • : 8 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 142 lít
4,649,000 đ

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-S90CT H2

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 138 lít
 • Hiệu suất sử dụng điện
 • : 11 Wh/kg
4,799,000 đ

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-W90CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 141 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
4,999,000 đ

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-U91CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 141 lít
5,499,000 đ

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR100ET S

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt:10 Kg
5,499,000 đ

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR100ET W

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt:10 Kg
5,499,000 đ

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR100ET H

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 210 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
5,599,000 đ

Máy giặt Aqua 10.5 Kg AQW-FW105AT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 10.5 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 680 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 177 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
 • Inverter: Không
5,729,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-DK90CT S

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 146 lít
 • Hiệu suất sử dụng điện
 • : 7.6 Wh/kg
5,799,000 đ

Máy giặt Aqua 9.5 Kg AQW-FR95CT W

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9.5 Kg
5,989,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D901BT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 750 vòng/phút
 • Động cơ: Truyền động trực tiếp
 • Inverter: Có
6,339,000 đ

Máy giặt Aqua 10.5 Kg AQW-UW105AT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 10.5 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 680 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 177 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
 • Inverter: Không
6,799,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-D90CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 146 lít
6,799,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 9.5 Kg AQW-DR95CT S

 • Loại máy giặt: Cửa trước
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt:9.5 Kg
6,899,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQW-DR100ET S

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 715 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 210 lít
6,899,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQW-DR100ET N

 • oại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 715 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 210 lít
6,989,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 8.5 Kg AQD-D850E W

 • Loại máy giặt: Cửa trước
 • Lồng giặt: Lồng ngang
 • Khối lượng giặt: 8.5 Kg
7,149,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-DW90CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 146 lít
 • Inverter: Có
7,449,000 đ

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D900BT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 850 vòng/phút
 • Động cơ: Truyền động trực
 • Inverter: Có
 • Chương trình hoạt động: 10

Máy giặt Aqua 7.2 Kg AQW-S72CT H2

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 7.2 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 114 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
Lượt xem:

3,593

3,379,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 8 Kg AQW-S80CT H2

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt
 • : Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt
 • : 8 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 142 lít
Lượt xem:

3,900

3,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-S90CT H2

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 138 lít
 • Hiệu suất sử dụng điện
 • : 11 Wh/kg
Lượt xem:

3,776

4,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-W90CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 141 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
Lượt xem:

3,722

4,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-U91CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 141 lít
Lượt xem:

3,952

4,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR100ET S

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt:10 Kg
Lượt xem:

2,092

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR100ET W

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt:10 Kg
Lượt xem:

2,248

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 10 Kg AQW-FR100ET H

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 660 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 210 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
Lượt xem:

2,307

5,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 10.5 Kg AQW-FW105AT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 10.5 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 680 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 177 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
 • Inverter: Không
Lượt xem:

4,153

5,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-DK90CT S

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 146 lít
 • Hiệu suất sử dụng điện
 • : 7.6 Wh/kg
Lượt xem:

3,685

5,729,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 9.5 Kg AQW-FR95CT W

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9.5 Kg
Lượt xem:

3,808

5,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D901BT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 750 vòng/phút
 • Động cơ: Truyền động trực tiếp
 • Inverter: Có
Lượt xem:

4,159

5,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua 10.5 Kg AQW-UW105AT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 10.5 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 680 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 177 lít
 • Động cơ: Truyền động dây Curoa
 • Inverter: Không
Lượt xem:

4,284

6,339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-D90CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 146 lít
Lượt xem:

3,742

6,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 9.5 Kg AQW-DR95CT S

 • Loại máy giặt: Cửa trước
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt:9.5 Kg
Lượt xem:

3,862

6,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQW-DR100ET S

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 715 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 210 lít
Lượt xem:

2,268

6,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQW-DR100ET N

 • oại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 715 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 210 lít
Lượt xem:

2,275

6,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 8.5 Kg AQD-D850E W

 • Loại máy giặt: Cửa trước
 • Lồng giặt: Lồng ngang
 • Khối lượng giặt: 8.5 Kg
Lượt xem:

2,421

6,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-DW90CT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
 • Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 146 lít
 • Inverter: Có
Lượt xem:

3,728

7,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D900BT

 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Tốc độ quay vắt: 850 vòng/phút
 • Động cơ: Truyền động trực
 • Inverter: Có
 • Chương trình hoạt động: 10
Lượt xem:

4,017

7,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 36 sản phẩm