Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Giá bán
3,889,000 đ - 1497 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 115 lít
Hiệu suất điện: 10.8 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
4,679,000 đ - 1327 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 125 lít
Hiệu suất điện: 12 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
5,149,000 đ - 1030 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 125 lít
Hiệu suất điện: 10.8 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
5,639,000 đ - 1171 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 161 lít
Hiệu suất điện: 11.9 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
5,779,000 đ - 375 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 7 Chương trình
6,090,000 đ - 1040 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 165 lít
Hiệu suất điện: 10.4 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
6,249,000 đ - 167 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt
: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 156 lít
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 9 chương trình
6,279,000 đ - 189 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 65 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 11.1 Wh/kg
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không

6,390,000 đ - 62 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 8
6,490,000 đ - 1082 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 156 lít
Hiệu suất điện: 10.2 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
6,790,000 đ - 46 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Dẫn động trực tiếp
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 8
6,889,000 đ - 317 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 11.1 Wh/kg
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động
: 7 Chương trình
6,995,000 đ - 909 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 158 lít
Hiệu suất điện: 11.4 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
7,490,000 đ - 1176 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp inverter
Tiêu thụ nước: Khoảng 137 lít
Hiệu suất điện: 14.1 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
8,249,000 đ - 890 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp inverter
Tiêu thụ nước: Khoảng 153 lít
Hiệu suất điện: 6.9 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
9,179,000 đ - 217 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8
9,290,000 đ - 911 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp bền & êm
Tiêu thụ nước: Khoảng 155 lít
Hiệu suất điện: 6.5 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
9,489,000 đ - 195 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8
9,949,000 đ - 943 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp inverter
Tiêu thụ nước: Khoảng 185 lít
Hiệu suất điện: 5.2 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
11,779,000 đ - 1131 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 14 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 190 lít
Động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm
Inverter: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA