Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Giá bán
3,710,000 đ - 1658 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 115 lít
Hiệu suất điện: 10.8 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
4,550,000 đ - 1460 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 125 lít
Hiệu suất điện: 12 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
4,749,000 đ - 1112 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 125 lít
Hiệu suất điện: 10.8 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
5,389,000 đ - 1246 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 161 lít
Hiệu suất điện: 11.9 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
5,680,000 đ - 448 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 7 Chương trình
5,949,000 đ - 164 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 8
5,989,000 đ - 1103 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 165 lít
Hiệu suất điện: 10.4 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
6,240,000 đ - 228 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt
: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 156 lít
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 9 chương trình
6,279,000 đ - 251 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 65 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 11.1 Wh/kg
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không

6,289,000 đ - 1145 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 156 lít
Hiệu suất điện: 10.2 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
6,450,000 đ - 124 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Dẫn động trực tiếp
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 8
6,739,000 đ - 383 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Hiệu suất sử dụng điện: 11.1 Wh/kg
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động
: 7 Chương trình
6,890,000 đ - 979 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 158 lít
Hiệu suất điện: 11.4 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
7,290,000 đ - 1249 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp inverter
Tiêu thụ nước: Khoảng 137 lít
Hiệu suất điện: 14.1 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
8,249,000 đ - 952 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp inverter
Tiêu thụ nước: Khoảng 153 lít
Hiệu suất điện: 6.9 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
8,889,000 đ - 315 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8
9,289,000 đ - 275 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8
9,289,000 đ - 993 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp bền & êm
Tiêu thụ nước: Khoảng 155 lít
Hiệu suất điện: 6.5 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
9,590,000 đ - 33 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 8.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 50 lít
Hiệu suất sử dụng điện
: 5.6 Wh/kg
9,690,000 đ - 1008 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động trực tiếp inverter
Tiêu thụ nước: Khoảng 185 lít
Hiệu suất điện: 5.2 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
Tổng tiền :
ĐẶT MUA