Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
4,790,000 đ - 263 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 8.2 kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
5,490,000 đ - 1894 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 8
6,049,000 đ - 1878 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Động cơ: Dẫn động trực tiếp
Inverter: Không
Chương trình hoạt động: 8
6,289,000 đ - 1651 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9.5 kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 156 lít
6,389,000 đ - 1338 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 7.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter
: Có
6,589,000 đ - 1524 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 156 lít
7,390,000 đ - 319 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 9 Kg
Tốc độ quay vắt: 900 vòng/phút
Động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm
Inverter: Có
7,400,000 đ - 1578 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 8.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1200 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
8,289,000 đ - 2159 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 10 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8
8,490,000 đ - 1765 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 8.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 50 lít
Hiệu suất sử dụng điện
: 5.6 Wh/kg
8,789,000 đ - 2070 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 11 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 8
8,790,000 đ - 1272 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 8.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 50 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 7.1 Wh/kg
Động cơ: Truyền động dây Curoa
9,049,000 đ - 1846 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 9.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 50 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 5.6 Wh/kg
10,290,000 đ - 1257 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trước
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 9.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 50 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 5.6 Wh/kg
11,090,000 đ - 1600 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 14 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 90 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 6.5 Wh/kg
Inverter: Có
11,950,000 đ - 1675 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 15 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 191 lít
Hiệu suất sử dụng điện: 5.7 Wh/kg
Động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm
12,190,000 đ - 27 lượt xem
oại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 12 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 190 lít
Inverter: Có
12,990,000 đ - 1899 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 16 Kg
Tốc độ quay vắt: 16 Kg
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 195 lít
Động cơ: Truyền động trực tiếp bền & êm
Inverter: Có
Chương trình hoạt động
: 8 Chương trình
12,990,000 đ - 63 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 13 Kg
Tốc độ quay vắt: 770 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 190 lít
Inverter: Có
18,990,000 đ - 1414 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng ngang
Khối lượng giặt: 10.5 Kg
Tốc độ quay vắt: 1400 vòng/phút
Inverter: Có
Chương trình hoạt động: 16 Chương trình
Tổng tiền :
ĐẶT MUA