Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
3,049,000 đ - 1478 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 7.2 Kg
Tốc độ quay vắt: 775 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 114 lít
Động cơ: Truyền động dây Curoa
3,189,000 đ - 2683 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 7.2Kg
Tốc độ quay vắt: 730 vòng/phút
Động cơ: Truyền động dây Curoa
Inverter: Không
3,309,000 đ - 4174 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 115 lít
Hiệu suất điện: 10.8 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
3,319,000 đ - 2234 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt: Lồng đứng
Khối lượng giặt: 7.2 Kg
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: 115 lít
Động cơ: Truyền động dây Curoa
3,349,000 đ - 3785 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 155 lít
Hiệu suất điện: 12 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
3,349,000 đ - 1771 lượt xem
Loại máy giặt: Cửa trên
Lồng giặt
: Lồng nghiêng
Khối lượng giặt
: 8 Kg
Tốc độ quay vắt: 700 vòng/phút
Lượng nước tiêu thụ chuẩn: Khoảng 142 lít
3,389,000 đ - 3428 lượt xem
Khối lượng giặt: 7.8 kg
Máy giặt cửa trên
Lồng đứng
Động cơ: Dây curoa
Tốc độ quay: 730 vòng/phút
Xuất xứ: Thái Lan
3,450,000 đ - 3349 lượt xem
Khối lượng giặt: 8 kg
Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
Động cơ: Dây curoa
Tốc độ quay: 730 vòng/phút
Xuất xứ: Thái Lan
3,490,000 đ - 95 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt :Lồng đứng
Khối lượng giặt :7.8 Kg
Động cơ:Truyền động dây Curoa
Inverter :Không
Chương trình hoạt động :7 Chương trình
3,490,000 đ - 92 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt :Lồng đứng
Khối lượng giặt :7.8 Kg
Động cơ:Truyền động dây Curoa
Inverter :Không
Chương trình hoạt động :7 Chương trình
3,590,000 đ - 3464 lượt xem
- Máy giặt Cửa trên
- Truyền động dây Curoa
- Tiêu thụ nước: Khoảng 146 lít
- Sản xuất tại Việt Nam
3,590,000 đ - 20 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt :Lồng đứng
Khối lượng giặt :7 Kg
Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
Động cơ:Truyền động dây Curoa
3,599,000 đ - 62 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt :Lồng đứng
Khối lượng giặt :8 Kg
Động cơ:Truyền động dây Curoa
Inverter :Không
Chương trình hoạt động :7 Chương trình
3,639,000 đ - 3294 lượt xem
- Máy giặt Cửa trên
- Truyền động dây Curoa
- Tiêu thụ nước: Khoảng 150 lít
- Hiệu suất điện: Hãng không công bố
- Sản xuất tại Việt Nam
3,749,000 đ - 66 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt :Lồng đứng
Khối lượng giặt :8.2 Kg
Động cơ:Truyền động dây Curoa
Inverter :Không
Chương trình hoạt động :8 Chương trình
3,799,000 đ - 3757 lượt xem
Máy giặt Cửa trên
Truyền động dây Curoa
Tiêu thụ nước: Khoảng 125 lít
Hiệu suất điện: 12 Wh/kg
Sản xuất tại Thái Lan
3,844,000 đ - 4124 lượt xem
- Máy giặt Cửa trên
- Truyền động dây Curoa
- Tiêu thụ nước: Khoảng 150 lít
- Sản xuất tại Việt Nam
3,849,000 đ - 3150 lượt xem
Khối lượng giặt: 8.2 kg
Máy giặt cửa trên - Lồng đứng
Động cơ: Dây curoa
Tốc độ quay: 730 vòng/phút
Xuất xứ: Thái Lan
3,949,000 đ - 132 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt :Lồng đứng
Khối lượng giặt :7 Kg
Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
Động cơ:Truyền động dây Curoa
Chương trình hoạt động :8 Chương trình
3,956,000 đ - 2544 lượt xem
Loại máy giặt:Cửa trên
Lồng giặt:Lồng đứng
Khối lượng giặt:8.5 Kg
Tốc độ quay vắt:700 vòng/phút
Kiểu động cơ: Dây Curoa
Tổng tiền :
ĐẶT MUA