MÁY HÚT ẨM

2,890,000 đ

Máy tạo ẩm Stadler Form Anton

 • Loại máy: Tạo ẩm
 • Công suât: 12W
 • Dung tích: 2.5 lít
3,419,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-12N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 190 W
 • Dung tích: 3 lit
4,099,000 đ

Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 390W
 • Dung tích: 3.5L
5,339,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-20N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât:300 W
 • Dung tích: 5 lít
7,190,000 đ

Máy hút ẩm Electrolux EDH10TRBW1

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Dung tích: 4.8 lít
 • Diện tích phòng: 42 m2
8,690,000 đ

Máy hút ẩm lọc không khí Electrolux DH12TRBD2

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 24 lít/24 giờ
 • Diện tích phòng: 50 m2
9,099,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-60S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 680 W
 • Diện tích phòng: 50 - 100㎡
9,490,000 đ

Máy hút ẩm lọc không khí Electrolux EDH14TRBD2

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Diện tích phòng: 58 m2
 • Độ ồn: 38 dBA
17,199,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-150S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
23,129,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-180S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 2120 W
 • Diện tích phòng: 200-250㎡
76,496,000 đ

Máy hút ẩm Kosmen KM-480S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 9000 W
 • Diện tích phòng:750m2

Máy tạo ẩm Stadler Form Anton

 • Loại máy: Tạo ẩm
 • Công suât: 12W
 • Dung tích: 2.5 lít
Lượt xem:

85

2,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-12N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 190 W
 • Dung tích: 3 lit
Lượt xem:

30,882

3,419,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Electrolux EDH16SDAW

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 390W
 • Dung tích: 3.5L
Lượt xem:

30,966

4,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-20N

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât:300 W
 • Dung tích: 5 lít
Lượt xem:

30,910

5,339,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Electrolux EDH10TRBW1

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Dung tích: 4.8 lít
 • Diện tích phòng: 42 m2
Lượt xem:

109

7,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm lọc không khí Electrolux DH12TRBD2

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 24 lít/24 giờ
 • Diện tích phòng: 50 m2
Lượt xem:

102

8,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-60S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 680 W
 • Diện tích phòng: 50 100㎡
Lượt xem:

30,884

9,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm lọc không khí Electrolux EDH14TRBD2

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Diện tích phòng: 58 m2
 • Độ ồn: 38 dBA
Lượt xem:

131

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-150S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 1150 W
 • Dung tích: 7 lít
Lượt xem:

30,857

17,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-180S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 2120 W
 • Diện tích phòng: 200250㎡
Lượt xem:

30,858

23,129,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút ẩm Kosmen KM-480S

 • Loại máy: Máy hút ẩm
 • Công suât: 9000 W
 • Diện tích phòng:750m2
Lượt xem:

30,800

76,496,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 15 sản phẩm