MÁY HÚT KHÓI

1,284,000 đ

Máy hút mùi âm tủ Sunhouse SHB6118B

 • Loại máy: Âm tủ
 • Công suất hút:
 • 700 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: Đèn dây tóc
1,439,000 đ

Máy hút mùi âm tủ Sunhouse SHB6118I

 • Loại máy: Âm tủ
 • Công suất hút:
 • 700 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: Đèn dây tóc
1,890,000 đ

Máy hút mùi Sunhouse SHB6121B

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Vỏ sơn
 • Đèn chiếu sáng: LED
1,890,000 đ

Máy hút mùi Sunhouse SHB6120B

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Vỏ sơn tĩnh điện
 • Đèn chiếu sáng: LED
1,890,000 đ

Máy hút mùi Sunhouse SHB6119B

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Vỏ sơn tĩnh điện
 • Đèn chiếu sáng: LED
1,909,000 đ

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MM6707-70

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Chất liệu:
 • Inox – Kính
 • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED
1,949,000 đ

Máy hút mùi kính cong Apex APB6601-70C

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Đèn chiếu sáng: Đèn Led 5W x 2
 • Tốc độ hút: 2 tốc độ
2,149,000 đ

Máy hút mùi kính cong Apex APB6601-90C

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED
 • Tốc độ hút: 2 tốc độ
2,259,000 đ

Máy hút mùi áp tường Sunhouse SHB6629 70C

 • Loại máy: Áp tường
 • Công suất hút: 950 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: Đèn LED
2,399,000 đ

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MM6719-70

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Chất liệu:
 • Inox – Kính
 • Đèn chiếu sáng: LED 1.5W x 2
2,490,000 đ

Máy hút mùi áp tường Sunhouse SHB6626

 • Loại máy: Áp tường
 • Công suất hút:
 • 1100 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng:Đèn LED
2,549,000 đ

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MM6716-70

 • Loại máy: Máy hút mùi kính cong
 • Chất liệu:
 • Inox – Kính
 • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED
2,829,000 đ

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MMB6682-70

 • Loại máy: Kính cong
 • Chất liệu: Inox + kính
 • Đèn chiếu sáng: LED
3,049,000 đ

Máy hút mùi Sunhouse SHB6288MT

 • Loại máy: Âm tủ
 • Chất liệu:
 • Vỏ chất liệu inox
 • Đèn chiếu sáng:LED
3,149,000 đ

Máy hút mùi áp tường Sunhouse Mama MMB6817-70

 • Loại máy: Áp tường
 • Công suất hút:
 • 1100 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: LED
3,149,000 đ

Máy hút mùi kính vát Sunhouse Mama MMB6818-70

 • Loại máy: Kính vát
 • Chất liệu: Inox + kính
 • Đèn chiếu sáng: LED
3,249,000 đ

Máy hút mùi áp tường Sunhouse Mama MMB6817-90

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Inox + kính
 • Công suất hút:
 • 1100 m3/giờ
3,889,000 đ

Máy hút mùi Sunhouse Mama MMB6816-70

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Inox + kính
 • Đèn chiếu sáng: LED

Máy hút mùi âm tủ Sunhouse SHB6118B

 • Loại máy: Âm tủ
 • Công suất hút:
 • 700 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: Đèn dây tóc
Lượt xem:

34,537

1,284,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi âm tủ Sunhouse SHB6118I

 • Loại máy: Âm tủ
 • Công suất hút:
 • 700 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: Đèn dây tóc
Lượt xem:

34,510

1,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi Sunhouse SHB6121B

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Vỏ sơn
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,115

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi Sunhouse SHB6120B

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Vỏ sơn tĩnh điện
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,102

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi Sunhouse SHB6119B

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Vỏ sơn tĩnh điện
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,113

1,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MM6707-70

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Chất liệu:
 • Inox – Kính
 • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED
Lượt xem:

34,322

1,909,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính cong Apex APB6601-70C

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Đèn chiếu sáng: Đèn Led 5W x 2
 • Tốc độ hút: 2 tốc độ
Lượt xem:

34,266

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính cong Apex APB6601-90C

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED
 • Tốc độ hút: 2 tốc độ
Lượt xem:

34,279

2,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi áp tường Sunhouse SHB6629 70C

 • Loại máy: Áp tường
 • Công suất hút: 950 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: Đèn LED
Lượt xem:

34,308

2,259,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MM6719-70

 • Loại máy: Hút mùi kính cong
 • Chất liệu:
 • Inox – Kính
 • Đèn chiếu sáng: LED 1.5W x 2
Lượt xem:

30,059

2,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi áp tường Sunhouse SHB6626

 • Loại máy: Áp tường
 • Công suất hút:
 • 1100 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng:Đèn LED
Lượt xem:

34,271

2,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MM6716-70

 • Loại máy: Máy hút mùi kính cong
 • Chất liệu:
 • Inox – Kính
 • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED
Lượt xem:

34,207

2,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính cong Sunhouse Mama MMB6682-70

 • Loại máy: Kính cong
 • Chất liệu: Inox + kính
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,069

2,829,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi Sunhouse SHB6288MT

 • Loại máy: Âm tủ
 • Chất liệu:
 • Vỏ chất liệu inox
 • Đèn chiếu sáng:LED
Lượt xem:

30,096

3,049,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi áp tường Sunhouse Mama MMB6817-70

 • Loại máy: Áp tường
 • Công suất hút:
 • 1100 m3/giờ
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,062

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi kính vát Sunhouse Mama MMB6818-70

 • Loại máy: Kính vát
 • Chất liệu: Inox + kính
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,092

3,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi áp tường Sunhouse Mama MMB6817-90

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Inox + kính
 • Công suất hút:
 • 1100 m3/giờ
Lượt xem:

30,067

3,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hút mùi Sunhouse Mama MMB6816-70

 • Loại máy: Áp tường
 • Chất liệu:
 • Inox + kính
 • Đèn chiếu sáng: LED
Lượt xem:

30,057

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 23 sản phẩm