MÁY HỦY GIẤY

2,050,000 đ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Công suất: 1 lần 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 3.8x50 mm
2,190,000 đ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800CN

 • Loại máy: Hủy sợi nhỏ
 • Công suất: 8tờ/ 1 lần
 • Thùng chứa: 15L
2,190,000 đ

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Công suất: Hủy 1 lần 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 5x38 mm
3,290,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C30

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6 đến 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
3,790,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C40CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 22 Lít
4,190,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C32

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6-7 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 6 mm
4,289,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C35

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 7-8 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
4,849,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C36

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 7-8 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
5,290,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C45CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
 • Thùng chứa: 23 Lít
5,790,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C46CDT

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 25 Lít
6,690,000 đ

Máy hủy giấy Bingo Elegan

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 23 mm
 • Thùng chứa: 27 lít
6,889,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C42CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 16-19 tờ/ lần
 • Kích cỡ cắt: 3.0 x 20 mm
9,490,000 đ

Máy hủy giấy EBA 1126C

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6-7tờ
 • Kích cỡ cắt: 3 x 25mm
11,790,000 đ

Máy hủy giấy EBA 1125S

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Kích cỡ cắt: 4mm
 • Thùng chứa: 20Lít
18,290,000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD1

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Thùng chứa: 53 Lít
21,590,000 đ

Máy hủy giấy EBA 2127S

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Công suất: 23 tờ
 • Kích cỡ cắt: 4 mm
23,690,000 đ

Máy hủy giấy EBA 2127C

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Thùng chứa: 75 lít
30,490,000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm
 • Thùng chứa: 100 lít

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Công suất: 1 lần 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 3.8x50 mm
Lượt xem:

30,049

2,050,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800CN

 • Loại máy: Hủy sợi nhỏ
 • Công suất: 8tờ/ 1 lần
 • Thùng chứa: 15L
Lượt xem:

30,055

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Công suất: Hủy 1 lần 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 5x38 mm
Lượt xem:

30,040

2,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C30

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6 đến 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
Lượt xem:

30,049

3,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C40CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 22 Lít
Lượt xem:

30,053

3,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C32

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 67 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 6 mm
Lượt xem:

30,052

4,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C35

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 78 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
Lượt xem:

30,097

4,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C36

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 78 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
Lượt xem:

30,054

4,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C45CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
 • Thùng chứa: 23 Lít
Lượt xem:

30,048

5,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C46CDT

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 25 Lít
Lượt xem:

30,044

5,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo Elegan

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 23 mm
 • Thùng chứa: 27 lít
Lượt xem:

30,047

6,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C42CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 1619 tờ/ lần
 • Kích cỡ cắt: 3.0 x 20 mm
Lượt xem:

30,045

6,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy EBA 1126C

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 67tờ
 • Kích cỡ cắt: 3 x 25mm
Lượt xem:

30,054

9,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy EBA 1125S

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Kích cỡ cắt: 4mm
 • Thùng chứa: 20Lít
Lượt xem:

30,046

11,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo 168-CD1

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Thùng chứa: 53 Lít
Lượt xem:

30,044

18,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy EBA 2127S

 • Loại máy: Hủy sợi
 • Công suất: 23 tờ
 • Kích cỡ cắt: 4 mm
Lượt xem:

30,056

21,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy EBA 2127C

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Thùng chứa: 75 lít
Lượt xem:

30,054

23,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm
 • Thùng chứa: 100 lít
Lượt xem:

30,052

30,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 24 sản phẩm