MÁY HỦY GIẤY

3,690,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C30

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6 đến 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
3,989,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C40CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 22 Lít
4,650,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C32

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6-7 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 6 mm
4,650,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C35

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 7-8 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
5,389,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C36

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 7-8 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
5,750,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C45CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
 • Thùng chứa: 23 Lít
6,349,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C46CDT

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 25 Lít
7,089,000 đ

Máy hủy giấy Bingo C42CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 16-19 tờ/ lần
 • Kích cỡ cắt: 3.0 x 20 mm
7,690,000 đ

Máy hủy giấy Bingo Elegant

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 23 mm
 • Thùng chứa: 27 lít
15,590,000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CDT

 • Loại máy: Cắt vụn
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
 • Thùng chứa: 40 lít
21,890,000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD1

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Thùng chứa: 53 Lít
29,490,000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm
 • Thùng chứa: 100 lít
45,890,000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD5

 • Loại máy: Cắt vụn
 • Công suất: 40 - 43 tờ
 • Kích cỡ cắt: 4 x 30mm

Máy hủy giấy Bingo C30

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 6 đến 8 tờ
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
Lượt xem:

30,283

3,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C40CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 22 Lít
Lượt xem:

30,370

3,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C32

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 67 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 6 mm
Lượt xem:

30,299

4,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C35

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 78 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
Lượt xem:

30,379

4,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C36

 • Loại máy: Vụn
 • Công suất: 78 tờ/lần
 • Kích cỡ cắt: 2 x 12 mm
Lượt xem:

30,343

5,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C45CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
 • Thùng chứa: 23 Lít
Lượt xem:

30,275

5,750,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C46CDT

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
 • Thùng chứa: 25 Lít
Lượt xem:

30,272

6,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo C42CD

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Công suất: 1619 tờ/ lần
 • Kích cỡ cắt: 3.0 x 20 mm
Lượt xem:

30,296

7,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo Elegant

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 23 mm
 • Thùng chứa: 27 lít
Lượt xem:

211

7,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo 168-CDT

 • Loại máy: Cắt vụn
 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
 • Thùng chứa: 40 lít
Lượt xem:

222

15,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo 168-CD1

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
 • Thùng chứa: 53 Lít
Lượt xem:

30,283

21,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

 • Loại máy: Hủy vụn
 • Kích cỡ cắt: 3 x 20mm
 • Thùng chứa: 100 lít
Lượt xem:

30,292

29,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy hủy giấy Bingo 168-CD5

 • Loại máy: Cắt vụn
 • Công suất: 40 43 tờ
 • Kích cỡ cắt: 4 x 30mm
Lượt xem:

190

45,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 14 sản phẩm