Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
13,890,000 đ - 1509 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1785W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
14,590,000 đ - 1095 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
14,890,000 đ - 1171 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 28 - 30 m2 hay 85 - 90 m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
15,990,000 đ - 1538 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1785W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,490,000 đ - 1433 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1897W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,690,000 đ - 1203 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,990,000 đ - 1620 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 40m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2028W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
17,390,000 đ - 1063 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.8 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,790,000 đ - 1074 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
17,790,000 đ - 1061 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
17,890,000 đ - 1160 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.02 KW
17,990,000 đ - 1139 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 24 - 27 m²
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1,8 Kw
17,999,000 đ - 1710 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 16 - 20 m²
Công nghệ Inverter: Không inverter
Tiêu thụ điện: 1,24 Kw
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,390,000 đ - 1454 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 24-30m2
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 1900 W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,449,000 đ - 1586 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 1.85Kw
Công nghệ Inverter: Không
Chế độ tiết kiệm điện:
18,890,000 đ - 1157 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 36 - 40 m²
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2,68 Kw
19,090,000 đ - 1304 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 60 – 80m3
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 1.55 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,190,000 đ - 1230 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2610Q
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
19,200,000 đ - 1165 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 65 – 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.89Kw
Kháng khuẩn khử mùi: Có
19,990,000 đ - 1273 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2652W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA