MÁY LẠNH ÂM TRẦN

13,899,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
14,299,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
15,099,000 đ

Máy lạnh âm trần Midea 2 HP MCD1-18CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20 - 30m²
15,390,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC-18MMC1

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20m² - 30m²
15,690,000 đ

Máy lạnh âm trần Dairry 2 HP C-DR18KC

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 24 - 30 m²
15,890,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
15,990,000 đ

Máy lạnh âm trần Reetech 1.5 HP RGT12/RC12

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
16,790,000 đ

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20A/KW-CC20A

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
17,490,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP

 • Loại máy: Âm trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.02 KW
17,799,000 đ

Máy Lạnh âm trần Aqua 1U20FH2QAA/AB20FH2QAA/PB-950KB

 • Lọại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
18,489,000 đ

Máy lạnh âm trần Midea 2.5 HP MCD1-24CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 36 - 40 m²
18,699,000 đ

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20 - 30 m2
18,699,000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
18,699,000 đ

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC25M/HO-CC25M

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:35 - 40m²
18,849,000 đ

Máy lạnh âm trần LG Inverter ZTNQ12GULA1

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
18,849,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1U16

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 36 - 40 m²
18,890,000 đ

Máy lạnh âm trần Aqua 1U25FH2QAA/AB25FH2QAA/PB-950KB

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 100m3
18,949,000 đ

Máy lạnh âm trần LG Inverter ZTNQ12GULA0

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 15 - 20 m2
19,090,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper 2 HP CC-18TL22

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.8 Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

140

13,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

52

14,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Midea 2 HP MCD1-18CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20 30m²
Lượt xem:

207

15,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Funiki CC-18MMC1

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20m² 30m²
Lượt xem:

185

15,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Dairry 2 HP C-DR18KC

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 24 30 m²
Lượt xem:

30,315

15,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

40

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Reetech 1.5 HP RGT12/RC12

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
Lượt xem:

37,863

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20A/KW-CC20A

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh:2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

32

16,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP

 • Loại máy: Âm trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.02 KW
Lượt xem:

37,962

17,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy Lạnh âm trần Aqua 1U20FH2QAA/AB20FH2QAA/PB-950KB

 • Lọại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 30 m2
Lượt xem:

32,469

17,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Midea 2.5 HP MCD1-24CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 36 40 m²
Lượt xem:

175

18,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20 30 m2
Lượt xem:

128

18,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

32,473

18,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC25M/HO-CC25M

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:35 40m²
Lượt xem:

25

18,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần LG Inverter ZTNQ12GULA1

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh:2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 30 m2
Lượt xem:

55

18,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1U16

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 36 40 m²
Lượt xem:

120

18,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Aqua 1U25FH2QAA/AB25FH2QAA/PB-950KB

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 100m3
Lượt xem:

32,335

18,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần LG Inverter ZTNQ12GULA0

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 15 20 m2
Lượt xem:

123

18,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần Casper 2 HP CC-18TL22

 • Loại máy: Máy lạnh âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.8 Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,987

19,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–11 trang của 206 sản phẩm