Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Giá bán
Công nghệ Inverter
Loại Gas sử dụng
14,299,000 đ - 1489 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 28 - 30 m2 hay 85 - 90 m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
14,499,000 đ - 1774 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1785W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
15,590,000 đ - 1300 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
15,990,000 đ - 1862 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1785W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,799,000 đ - 1637 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1897W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,299,000 đ - 1940 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 40m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2028W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
17,589,000 đ - 1416 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 24 - 27 m²
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1,8 Kw
17,599,000 đ - 1675 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 24-30m2
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 1900 W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,898,000 đ - 1260 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.8 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,899,000 đ - 1454 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.02 KW
17,989,000 đ - 2138 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 16 - 20 m²
Công nghệ Inverter: Không inverter
Tiêu thụ điện: 1,24 Kw
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,299,000 đ - 1344 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
18,449,000 đ - 1945 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 1.85Kw
Công nghệ Inverter: Không
Chế độ tiết kiệm điện:
18,599,000 đ - 1271 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ gió: Cánh đảo gió tự động
18,649,000 đ - 1591 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,699,000 đ - 1490 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 36 - 40 m²
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2,68 Kw
18,999,000 đ - 86 lượt xem
Loại máy:Máy lạnh âm trần
Công suất làm lạnh:1.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả:20m² – 25m²
Công nghệ Inverter:Có Inverter
Tiêu thụ điện:1.26 kWh
Kháng khuẩn khử mùi:Tấm vi lọc bụi
19,289,000 đ - 1533 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 65 – 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.89Kw
Kháng khuẩn khử mùi: Có
19,490,000 đ - 1479 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 24 - 27 m²
Tiêu thụ điện: 1,55 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,949,000 đ - 1418 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2610Q
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA