MÁY LẠNH ÁP TRẦN

15,890,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 - 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
19,990,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
20,290,000 đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE40YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:16 - 20 m²
20,490,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE401CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.12 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
20,690,000 đ

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
22,090,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE561CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.54 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
23,990,000 đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE50YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 24 - 30 m²
24,290,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
25,549,000 đ

Máy lạnh áp trần Panasonic U-22PV1H5/S-22PT1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Không
26,690,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE801CP-V

 • oại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
26,990,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
27,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
27,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh:100-120 m3
27,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 43 - 47 m²
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.07 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
28,090,000 đ

Máy lạnh áp trần Panasonic U-28PV1H5/S-28PT1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Công nghệ Inverter: Không
28,490,000 đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE60YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:35 - 40 m²
30,790,000 đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE71YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh 36 - 40 m²
31,490,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.hp
 • Phạm vi làm lạnh: 50 - 54 m²
31,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 50 - 54 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 4.06 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,651

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

122

17,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,519

19,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE40YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:16 20 m²
Lượt xem:

35

20,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE401CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.12 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,630

20,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

116

20,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE561CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.54 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,633

22,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE50YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 24 30 m²
Lượt xem:

41

23,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,633

24,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Panasonic U-22PV1H5/S-22PT1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Không
Lượt xem:

135

25,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE801CP-V

 • oại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,634

26,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

30,232

26,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

30,239

27,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh:100120 m3
Lượt xem:

30,198

27,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 43 47 m²
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.07 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,544

27,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Panasonic U-28PV1H5/S-28PT1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Công nghệ Inverter: Không
Lượt xem:

102

28,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE60YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:35 40 m²
Lượt xem:

40

28,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE71YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh 36 40 m²
Lượt xem:

27

30,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.hp
 • Phạm vi làm lạnh: 50 54 m²
Lượt xem:

30,179

31,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 50 54 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 4.06 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,592

31,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 57 sản phẩm