Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
Công nghệ Inverter
16,390,000 đ - 1285 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.95 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
16,990,000 đ - 1306 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.06 KW
18,990,000 đ - 1319 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
19,390,000 đ - 1333 lượt xem
20,890,000 đ - 1345 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 1.12 kW/h
Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,590,000 đ - 1299 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 1.54 kW/h
Chế độ tiết kiệm điện: Có
23,390,000 đ - 1285 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 3 HP - 28.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.6 kW
23,490,000 đ - 1307 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
25,390,000 đ - 1314 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 3.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 140m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.56 KW
26,290,000 đ - 1272 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 4 HP - 36.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 3990 W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
27,890,000 đ - 1333 lượt xem
oại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 3 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 2 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
27,890,000 đ - 1282 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 4 HP - 36.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 3.77 KW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
31,890,000 đ - 1280 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 5 HP 48.000BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 60 - 80 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 5.56 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
31,990,000 đ - 1314 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 4.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 180m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 3.93 KW
33,690,000 đ - 1329 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 5.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 200m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 5.40kW
33,890,000 đ - 1332 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 5.5 HP - 50.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 4.87
Chế độ tiết kiệm điện: Có
36,190,000 đ - 1268 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 6 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 60 - 90 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 6.05 Kw
36,490,000 đ - 1293 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 4 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 3.22 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
39,490,000 đ - 1305 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 60 - 80 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 4.58 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
45,890,000 đ - 1331 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 6.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 260m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 5.40kW
Tổng tiền :
ĐẶT MUA