MÁY LẠNH ÁP TRẦN

15,990,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 - 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
16,690,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHFC40DV1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:16 - 20 m²
17,390,000 đ

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
19,690,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,990,000 đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE40YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:16 - 20 m²
20,790,000 đ

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
20,890,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE401CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.12 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
21,090,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHFC50DV1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh 24 - 27 m²
22,399,000 đ

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP - 28.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.6 kW
22,490,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE561CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.54 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
23,790,000 đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE50YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 24 - 30 m²
23,850,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
25,549,000 đ

Máy lạnh áp trần Panasonic U-22PV1H5/S-22PT1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Không
25,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHFC60DV1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 31 - 34 m²
25,890,000 đ

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 2 HP S-1821PT3H-8/U-18PR1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
26,200,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
26,990,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE801CP-V

 • oại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
27,249,000 đ

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP - 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3990 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
27,590,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
27,890,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh:100-120 m3

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,785

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHFC40DV1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:16 20 m²
Lượt xem:

139

16,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

239

17,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,680

19,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE40YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh:16 20 m²
Lượt xem:

201

19,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

247

20,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE401CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.12 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,778

20,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHFC50DV1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh 24 27 m²
Lượt xem:

147

21,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP 28.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.6 kW
Lượt xem:

37,836

22,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE561CP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.54 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,768

22,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy inverter FDE50YA-W5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 24 30 m²
Lượt xem:

219

23,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,785

23,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Panasonic U-22PV1H5/S-22PT1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Không
Lượt xem:

255

25,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHFC60DV1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 31 34 m²
Lượt xem:

129

25,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 2 HP S-1821PT3H-8/U-18PR1H5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

46

25,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

30,366

26,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter RAV-SE801CP-V

 • oại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,763

26,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3990 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,768

27,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

30,369

27,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh:100120 m3
Lượt xem:

30,317

27,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–5 trang của 83 sản phẩm