MÁY LẠNH ÁP TRẦN

14,999,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 - 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
16,799,000 đ

Máy lạnh áp trần Casper 2 HP CFC-18TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.95 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
18,789,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,859,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
24,699,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
25,739,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
25,799,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 43 - 47 m²
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.07 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
26,099,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 100-120 m3
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 3.1 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
26,499,000 đ

Máy lạnh áp trần Casper 4 HP CFC-36TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP - 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.77 KW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
29,499,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 50 - 54 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 4.06 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
31,499,000 đ

Máy lạnh áp trần Casper 5 HP CFC-50TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5.5 HP - 50.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 4.87
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
32,299,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 57 – 60 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 4.51 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
34,999,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 64 – 67 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 5.51 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
37,999,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA100BVMV/RZF100CVMV

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
41,999,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA125BVMA/RZF125CVMV

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
45,549,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA140BVMA/RZF140CVMV

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,453

14,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Casper 2 HP CFC-18TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.95 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,574

16,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,308

18,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,415

22,859,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

49

24,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

45

25,739,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 43 47 m²
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.07 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,319

25,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 100120 m3
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 3.1 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,400

26,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Casper 4 HP CFC-36TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.77 KW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,552

26,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 50 54 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 4.06 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,381

29,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Casper 5 HP CFC-50TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5.5 HP 50.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 4.87
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,682

31,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 57 – 60 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 4.51 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,303

32,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 64 – 67 m²
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 5.51 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

7,253

34,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA100BVMV/RZF100CVMV

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

46

37,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA125BVMA/RZF125CVMV

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

52

41,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA140BVMA/RZF140CVMV

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 5.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

48

45,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 19 sản phẩm