MÁY LẠNH ÁP TRẦN

15,099,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 - 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
15,599,000 đ

Máy lạnh áp trần Casper 2 HP CFC-18TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.95 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
16,799,000 đ

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Phạm vi: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1,866W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,799,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-130CSP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh
 • 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 - 20 m2
18,789,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,199,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-180CSP-V

 • Loại máy: Âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
19,399,000 đ

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2,509W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
 • Chế độ làm lạnh nhanh: Có
22,859,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,899,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-240CSP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 100m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
23,299,000 đ

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP - 28.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.6 kW
23,499,000 đ

Máy lạnh áp trần Panasonic CS-D24DTH5/CU-D24DBH5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
24,699,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
25,499,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-300CSP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 140m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.56 KW
25,549,000 đ

Máy lạnh áp trần Casper 4 HP CFC-36TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP - 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.77 KW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
25,739,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 - 40 m2
25,799,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 43 - 47 m²
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.07 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
26,099,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 100-120 m3
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 3.1 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
26,099,000 đ

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP - 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 - 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3990 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
26,099,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh:100-120 m3

Máy lạnh áp trần Daikin 1.5HP FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Diện tích 16 20 m²
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 1.58 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,541

15,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Casper 2 HP CFC-18TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.95 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,718

15,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Phạm vi: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1,866W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
Lượt xem:

37,713

16,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-130CSP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh
 • 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 20 m2
Lượt xem:

30,083

17,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2 HP FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 65 – 80m3
 • Công nghệ Inverter: Có
 • Tiêu thụ điện: 2.04Kw
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,401

18,789,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-180CSP-V

 • Loại máy: Âm trần
 • Công suất làm lạnh: 2.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
Lượt xem:

37,613

19,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2,509W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
 • Chế độ làm lạnh nhanh: Có
Lượt xem:

37,576

19,399,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin 2.5 HP FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 2.38 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,511

22,859,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-240CSP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 100m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
Lượt xem:

37,606

22,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP 28.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.6 kW
Lượt xem:

37,598

23,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Panasonic CS-D24DTH5/CU-D24DBH5

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

30,129

23,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

30,130

24,699,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-300CSP-V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 140m3
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.56 KW
Lượt xem:

37,610

25,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Casper 4 HP CFC-36TL22

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.77 KW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,665

25,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 30 40 m2
Lượt xem:

30,126

25,739,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 43 47 m²
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.07 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,411

25,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MY1

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3.0 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
 • Phạm vi: 100120 m3
 • Công nghệ Inverter: Không
 • Tiêu thụ điện: 3.1 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,501

26,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh:100120 m3
Lượt xem:

30,080

26,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

 • Loại máy: Áp trần
 • Công suất làm lạnh: 4 HP 36.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 40 60 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3990 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,538

26,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–3 trang của 45 sản phẩm