Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Danh mục sản phẩm
Giá bán
Công nghệ Inverter
13,790,000 đ - 366 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Phạm vi: Từ 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1,145W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
14,590,000 đ - 355 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 28 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2,02 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
14,890,000 đ - 378 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1785W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
14,890,000 đ - 18 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 28 - 30 m2 hay 85 - 90 m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
14,990,000 đ - 411 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
15,199,000 đ - 347 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Phạm vi: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1,866W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
15,290,000 đ - 374 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1694W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
15,690,000 đ - 380 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1895W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
15,890,000 đ - 379 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2245W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
15,990,000 đ - 387 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1785W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,390,000 đ - 399 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: Đang cập nhật
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,490,000 đ - 372 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1897W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,690,000 đ - 21 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,990,000 đ - 455 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 40m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2028W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
16,990,000 đ - 9 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
Tiêu thụ điện: 1700W
17,390,000 đ - 382 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2390W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,399,000 đ - 350 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,490,000 đ - 16 lượt xem
Loại máy: Âm trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.02 KW
17,490,000 đ - 11 lượt xem
Loại máy: Áp trần
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 60m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.06 KW
17,699,000 đ - 347 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.6 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA