MÁY LẠNH GIẤU TRẦN

Liên hệ hotline

Máy lạnh giấu trần Daikin Inverter FBFC85DVM/RZFC85DVM

 • Loại máy:Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh:3.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:40m² – 45m²
 • Công nghệ Inverter:Có Inverter
 • Tiêu thụ điện:2.85 kWh
Liên hệ hotline

Máy lạnh giấu trần Daikin Inverter FBFC85DVM/RZFC85DY1

 • Loại máy:Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh:3.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:40m² - 45m²
 • Công nghệ Inverter:Có Inverter
 • Tiêu thụ điện:2.85 kWh
 • Chế độ làm lạnh nhanh:Có
Liên hệ hotline

Máy lạnh giấu trần Daikin Inverter FBFC100DVM/RZFC100DY1

 • Loại máy:Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh:4 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:55m² – 60m²
 • Công nghệ Inverter:Có Inverter
 • Tiêu thụ điện:3.35 kWh
10,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 0.977 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
12,790,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.42 kW
12,849,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 0.86 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
15,990,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.53 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,190,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-130ASP-V/RAV-130BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.14 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,390,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22

 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.9 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,850,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.68 kW
19,290,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM50CR-S/FDC50CR-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.613 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,390,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,849,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.69 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
20,890,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 3 HP - 1800 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 - 45 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.99 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
21,290,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-SE401BP-V/RAV-TE401AP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.12 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
21,490,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.15 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,390,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-240ASP-V/RAV-240BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 80 - 100m³
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.27 kW
22,890,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-SE561BP-V/RAV-TE561AP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.72 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,890,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.04 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có

Máy lạnh giấu trần Daikin Inverter FBFC85DVM/RZFC85DVM

 • Loại máy:Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh:3.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:40m² – 45m²
 • Công nghệ Inverter:Có Inverter
 • Tiêu thụ điện:2.85 kWh
Lượt xem:

2,070

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần Daikin Inverter FBFC85DVM/RZFC85DY1

 • Loại máy:Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh:3.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:40m² 45m²
 • Công nghệ Inverter:Có Inverter
 • Tiêu thụ điện:2.85 kWh
 • Chế độ làm lạnh nhanh:Có
Lượt xem:

2,083

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần Daikin Inverter FBFC100DVM/RZFC100DY1

 • Loại máy:Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh:4 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:55m² – 60m²
 • Công nghệ Inverter:Có Inverter
 • Tiêu thụ điện:3.35 kWh
Lượt xem:

2,069

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 0.977 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

4,270

10,900,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.42 kW
Lượt xem:

3,419

12,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 0.86 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,406

12,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.53 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,396

15,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-130ASP-V/RAV-130BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.14 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,421

17,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22

 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.9 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
Lượt xem:

3,382

17,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.68 kW
Lượt xem:

3,426

18,850,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM50CR-S/FDC50CR-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.613 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,359

19,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,427

19,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.69 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,397

19,849,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 3 HP 1800 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 45 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.99 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,401

20,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-SE401BP-V/RAV-TE401AP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.12 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,440

21,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 3 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 3.15 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,375

21,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-240ASP-V/RAV-240BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 80 100m³
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.27 kW
Lượt xem:

3,475

22,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-SE561BP-V/RAV-TE561AP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.72 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,416

22,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 40 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 2.04 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

3,391

22,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–4 trang của 73 sản phẩm