Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
Thương hiệu
Giá bán
Công nghệ Inverter
10,900,000 đ - 2100 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 1 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 0.977 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
12,790,000 đ - 1334 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.42 kW
12,849,000 đ - 1326 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 1 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 0.86 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
15,049,000 đ - 1325 lượt xem
15,990,000 đ - 1318 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.53 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,190,000 đ - 1343 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.14 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,390,000 đ - 1305 lượt xem
Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.9 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,850,000 đ - 1341 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.68 kW
19,290,000 đ - 1289 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.613 W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,390,000 đ - 1337 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,849,000 đ - 1323 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.69 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
20,890,000 đ - 1331 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 3 HP - 1800 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 - 45 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1.99 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
21,290,000 đ - 1331 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 1.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 1.12 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
21,490,000 đ - 1310 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 3 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 3.15 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,390,000 đ - 1382 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 80 - 100m³
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.27 kW
22,890,000 đ - 1334 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Tiêu thụ điện: 1.72 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
22,890,000 đ - 1312 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.04 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
23,490,000 đ - 1317 lượt xem
24,690,000 đ - 1331 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.29 W
25,290,000 đ - 1320 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Công suất làm lạnh: 3 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 40 - 50 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.4 kW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA