MÁY LẠNH GIẤU TRẦN

13,290,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-120

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 - 20 m2
14,290,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Hikawa HI-DH15MT/HO-DH15MT

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 - 20 m2
14,390,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Midea MTB-18HRN1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
15,890,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Gree GUD35PS1/A-S/GUD35W1/NhA-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 12000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 15 - 20 m2
16,390,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ABNQ09GL1A2

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
16,490,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Hikawa HI-DC20MT/HI-DC20MT

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
16,690,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE18/RC18

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
16,990,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC40DVM/RZFC40DVM

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh Từ 15 - 20 m2
17,690,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-130ASP-V/RAV-130BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.14 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,790,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech inverter RREV18H/RCV18H

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20 - 30 m2
17,890,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ABNQ12GL2A2

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
18,190,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-180

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
18,290,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22

 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.9 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,690,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
18,799,000 đ

Máy lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM50CNV-S5

 • Loại máy: Giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Diện tích 24 - 30 m²
19,190,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Hikawa HI-DC25MT/HI-DC25MT

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 35 - 40m²
19,390,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,490,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi heavy Inverter FDUM40YA-W5

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 - 20 m2
19,890,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 3 HP - 1800 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 - 45 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.99 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
19,949,000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM50CR-S/FDC50CR-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.613 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-120

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 20 m2
Lượt xem:

117

13,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Hikawa HI-DH15MT/HO-DH15MT

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 20 m2
Lượt xem:

118

14,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Midea MTB-18HRN1

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
Lượt xem:

249

14,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Gree GUD35PS1/A-S/GUD35W1/NhA-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 12000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 15 20 m2
Lượt xem:

43

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ABNQ09GL1A2

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
Lượt xem:

276

16,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Hikawa HI-DC20MT/HI-DC20MT

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

94

16,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE18/RC18

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

254

16,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC40DVM/RZFC40DVM

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh Từ 15 20 m2
Lượt xem:

30,590

16,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-130ASP-V/RAV-130BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.14 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,781

17,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech inverter RREV18H/RCV18H

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Từ 20 30 m2
Lượt xem:

45

17,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ABNQ12GL2A2

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Công nghệ Inverter: Có Inverter
Lượt xem:

251

17,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-180

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

122

18,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22

 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.9 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
 • Kháng khuẩn khử mùi: Có
Lượt xem:

37,937

18,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Gree GULD50PS1/A-S/GULD50W1/NhA-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

40

18,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM50CNV-S5

 • Loại máy: Giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Diện tích 24 30 m²
Lượt xem:

507

18,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Hikawa HI-DC25MT/HI-DC25MT

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: 35 40m²
Lượt xem:

123

19,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,881

19,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi heavy Inverter FDUM40YA-W5

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 20 m2
Lượt xem:

433

19,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 3 HP 1800 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 45 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.99 kW
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,854

19,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM50CR-S/FDC50CR-S

 • Loại máy: Máy lạnh giấu trần nối ống gió
 • Công suất làm lạnh: 2 HP
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 30 m2
 • Công nghệ Inverter: Không Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.613 W
 • Chế độ tiết kiệm điện: Có
Lượt xem:

37,803

19,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 157 sản phẩm