MÁY LẠNH

5,449,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
6,929,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
6,990,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR09TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
7,099,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
8,390,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR12TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
8,490,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
8,990,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR10TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
9,288,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh::1 HP - 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
9,690,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR13TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
10,299,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
10,390,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP F-AR10TYGCDW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
10,989,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
11,499,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
12,299,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
13,390,000 đ

Máy lạnh 2 chiều Samsung Inverter 1 HP AR09ASHZAWKNSV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Dưới 15 m2
14,189,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
14,490,000 đ

Máy lạnh 2 chiều Samsung Inverter 1.5 HP AR12ASHZAWKNSV

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
15,890,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2.5 HP - 21.500 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.85 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện:
15,929,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.7 kW/h
16,444,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ:Inverter

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

36,836

5,449,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
Lượt xem:

37,447

6,929,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR09TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

33,270

6,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

36,718

7,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR12TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

32,511

8,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
Lượt xem:

37,075

8,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR10TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

32,442

8,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh::1 HP 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
Lượt xem:

36,614

9,288,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR13TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

33,297

9,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

36,968

10,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP F-AR10TYGCDW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

32,617

10,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
Lượt xem:

36,754

10,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

36,407

11,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

32,291

12,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh 2 chiều Samsung Inverter 1 HP AR09ASHZAWKNSV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh:Dưới 15 m2
Lượt xem:

30,051

13,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

32,488

14,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh 2 chiều Samsung Inverter 1.5 HP AR12ASHZAWKNSV

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

30,055

14,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2.5 HP 21.500 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 30 40 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.85 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện:
Lượt xem:

36,560

15,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.7 kW/h
Lượt xem:

36,473

15,929,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

36,483

16,444,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 31 sản phẩm