MÁY LẠNH

6,479,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
6,929,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
6,990,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR09TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
7,539,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
7,890,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR12TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
8,790,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
8,890,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAWKNSV

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.2 kW/h
9,690,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP F-AR10TYGCDW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
9,949,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh::1 HP - 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
9,990,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR10TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
10,890,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR13TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
10,989,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
11,349,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP - 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 - 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
11,390,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP F-AR13TYGCDW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
11,439,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
12,189,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
12,990,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
15,909,000 đ

Máy lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2.5 HP - 21.500 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 30 - 40 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.85 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện:
15,939,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.7 kW/h
16,190,000 đ

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP F-AR10TYAACW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

6,449

6,479,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
Lượt xem:

6,934

6,929,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR09TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,341

6,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

6,399

7,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR12TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,166

7,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
Lượt xem:

6,680

8,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAWKNSV

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 20 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh Inverter
 • Tiêu thụ điện: 1.2 kW/h
Lượt xem:

7,708

8,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP F-AR10TYGCDW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,169

9,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh::1 HP 9.400 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.91 kW/h
Lượt xem:

6,385

9,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP F-AR10TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.400 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,133

9,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP F-AR13TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,140

10,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHQASINSV

 • Loại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

6,266

10,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2 HP 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 20 30 m2
 • Công nghệ:Inverter
Lượt xem:

6,556

11,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP F-AR13TYGCDW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,341

11,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1.5 HP 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 20 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.25 kW/h
Lượt xem:

6,451

11,439,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHYCW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,178

12,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP F-AR18TYHQAS20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 17.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,120

12,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:2.5 HP 21.500 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 30 40 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:1.85 kW/h
 • Chế độ tiết kiệm điện:
Lượt xem:

6,352

15,909,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYAACWKNSV

 • Loại máy:Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Inverter
 • Tiêu thụ điện:0.7 kW/h
Lượt xem:

6,312

15,939,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP F-AR10TYAACW20

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Lượt xem:

2,119

16,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 28 sản phẩm