Bạn đã có tài khoản Nhà Nhà Vui.

Bạn cũng có thể đăng nhập với:

Tất cả những thông tin trên đều phải nhập

Chat Zalo
0 đ - 67 lượt xem
Loại máy:Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh:15 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 150 - 200 m2
Tiêu thụ điện:14,2 kW
Chế độ tiết kiệm điện:Có chế độ tiết kiệm
0 đ - 66 lượt xem
Loại máy:Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh:18 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 270 m2
Tiêu thụ điện:18,5 kW
Chế độ tiết kiệm điện:Có chế độ tiết kiệm
Chế độ làm lạnh nhanh:Có
0 đ - 71 lượt xem
Loại máy:Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh:22 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 330 m2
Tiêu thụ điện:24,7 kW
Chế độ tiết kiệm điện:Có chế độ tiết kiệm
0 đ - 62 lượt xem
Loại máy:Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh:30 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 455 m2
Tiêu thụ điện:30,9 kW
Chế độ tiết kiệm điện:Có chế độ tiết kiệm
0 đ - 72 lượt xem
Loại máy:Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh:8 HP
Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 120 m2
Tiêu thụ điện:8,76 kW
Chế độ tiết kiệm điện:Có chế độ tiết kiệm
15,199,000 đ - 1617 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1694W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
15,689,000 đ - 1800 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2245W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,390,000 đ - 1893 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: Đang cập nhật
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
16,449,000 đ - 1383 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phòng 80m3
Tiêu thụ điện: 1700W
16,890,000 đ - 1477 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3 HP - 28.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.55 KW
Chế độ tiết kiệm điện: Có
16,899,000 đ - 1638 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 80m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 1895W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
17,499,000 đ - 1642 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2390W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,599,000 đ - 1548 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
17,989,000 đ - 1864 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi làm lạnh: Từ 35 - 50 m2
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Chế độ làm lạnh nhanh: Có
18,389,000 đ - 1793 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 3038W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,699,000 đ - 1564 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Công nghệ Inverter: Không
Tiêu thụ điện: 1.95 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
18,799,000 đ - 1542 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 120m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2,86 Kw
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
18,989,000 đ - 1384 lượt xem
Loại máy: Máy lạnh tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.5 HP - 24.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40 m2
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2.087 W
Kháng khuẩn khử mùi: Có
19,099,000 đ - 1507 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 3.0 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: 100-120 m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2700W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
19,499,000 đ - 1801 lượt xem
Loại máy: Tủ đứng
Công suất làm lạnh: 2.5 HP
Công suất sưởi ấm: Không
Phạm vi: Phòng 100m3
Công nghệ Inverter: Không Inverter
Tiêu thụ điện: 2650W
Chế độ tiết kiệm điện: Có
Kháng khuẩn khử mùi: Có
Tổng tiền :
ĐẶT MUA