MÁY LẠNH

4,200,000 đ

Máy lạnh TCL 1 HP TAC-09CSD/TPG31

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,249,000 đ

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,299,000 đ

Máy lạnh Nagakawa 1HP NS-C09R2M09

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,389,000 đ

Máy lạnh Asanzo 1 HP S09N66

 • oại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Không Inverter
4,389,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAF-10CRN8

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh thường
 • Tiêu thụ điện: 0.78 kW/h
4,400,000 đ

Máy lạnh Dairry 1 HP DR09-SKC

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,499,000 đ

Máy lạnh Sumikura 1 HP APS/APO-092/Morandi

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,499,000 đ

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,539,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFGII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,549,000 đ

Máy lạnh Casper 1 HP LC-09FS32

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,589,000 đ

Máy lạnh Casper 1 HP KC-09FC32

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,590,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFG-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 H
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,590,000 đ

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
4,649,000 đ

Máy lạnh Beko 1 HP RSSC09CV

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh thường
 • Chế độ tiết kiệm điện: Không
 • Kháng khuẩn khử mùi: Bộ lọc HD
4,650,000 đ

Máy lạnh Casper 1 HP LC-09FS33

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
4,690,000 đ

Máy lạnh Hikawa 1 HP HI-NC10M/HO-NC10M

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,749,000 đ

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9PA

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 8.870 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,749,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFB-10CRN8

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh thường
 • Tiêu thụ điện: 0.78 kW/h
4,749,000 đ

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,749,000 đ

Máy lạnh Dairry 1 HP DR09-LKC

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không

Máy lạnh TCL 1 HP TAC-09CSD/TPG31

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

259

4,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

286

4,249,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Nagakawa 1HP NS-C09R2M09

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

30,514

4,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Asanzo 1 HP S09N66

 • oại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Không Inverter
Lượt xem:

39,487

4,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAF-10CRN8

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh thường
 • Tiêu thụ điện: 0.78 kW/h
Lượt xem:

39,105

4,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Dairry 1 HP DR09-SKC

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

31,552

4,400,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Sumikura 1 HP APS/APO-092/Morandi

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

165

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS32

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

507

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFGII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

155

4,539,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Casper 1 HP LC-09FS32

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

31,719

4,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Casper 1 HP KC-09FC32

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

30,745

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFG-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 H
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

30,561

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
Lượt xem:

461

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Beko 1 HP RSSC09CV

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh thường
 • Chế độ tiết kiệm điện: Không
 • Kháng khuẩn khử mùi: Bộ lọc HD
Lượt xem:

38,695

4,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Casper 1 HP LC-09FS33

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
Lượt xem:

963

4,650,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Hikawa 1 HP HI-NC10M/HO-NC10M

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

183

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9PA

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 8.870 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

222

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFB-10CRN8

 • Loại máy: Điều hoà 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2
 • Công nghệ Inverter : Máy lạnh thường
 • Tiêu thụ điện: 0.78 kW/h
Lượt xem:

38,762

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09FS33

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

291

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Dairry 1 HP DR09-LKC

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

31,284

4,749,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–24 trang của 462 sản phẩm