MÁY LẠNH

Liên hệ hotline

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-RU18AKH-8B

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Liên hệ hotline

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTXU50XV2V

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.100 BTU
 • Công suất sưởi ấm: 20.500 BTU
Liên hệ hotline

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP FTXM35XVMV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 - 20 m2
Liên hệ hotline

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTXM50XVMV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 - 30 m2
Liên hệ hotline

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTXM60XVMV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP - 21.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnhTừ 30 - 40 m2
3,990,000 đ

Máy lạnh Asanzo 1 HP S09N66

 • oại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Không Inverter
3,999,000 đ

Máy lạnh Hisense 1 HP AS-10CR4RYDDJ02

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,099,000 đ

Máy lạnh Comfee 1 HP CFS-10FWFF-V

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,150,000 đ

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,199,000 đ

Máy lạnh Sumikura 1 HP APS/APO-092/Morandi

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,200,000 đ

Máy lạnh TCL 1 HP TAC-09CSD/TPG31

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,250,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFIII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,250,000 đ

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMM

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,290,000 đ

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T31

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh Dưới 15 m2
4,349,000 đ

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9PA

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 8.870 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,349,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
4,350,000 đ

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
4,390,000 đ

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFGIII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-RU18AKH-8B

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

188

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTXU50XV2V

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.100 BTU
 • Công suất sưởi ấm: 20.500 BTU
Lượt xem:

527

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 1.5 HP FTXM35XVMV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1.5 HP 12.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 15 20 m2
Lượt xem:

536

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTXM50XVMV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2 HP 18.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Từ 20 30 m2
Lượt xem:

510

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh 2 chiều Daikin Inverter 2.5 HP FTXM60XVMV

 • Loại máy: Máy lạnh 2 chiều
 • Công suất làm lạnh: 2.5 HP 21.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnhTừ 30 40 m2
Lượt xem:

213

Liên hệ hotline Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Asanzo 1 HP S09N66

 • oại máy:Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh:1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm:Không có sưởi ấm
 • Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15 m2
 • Công nghệ:Không Inverter
Lượt xem:

39,990

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Hisense 1 HP AS-10CR4RYDDJ02

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

535

3,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Comfee 1 HP CFS-10FWFF-V

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

198

4,099,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

722

4,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Sumikura 1 HP APS/APO-092/Morandi

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

654

4,199,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh TCL 1 HP TAC-09CSD/TPG31

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

688

4,200,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFIII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

152

4,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMM

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

184

4,250,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T31

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Phạm vi làm lạnh Dưới 15 m2
Lượt xem:

230

4,290,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9PA

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 8.870 BTU
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

638

4,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

48

4,349,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP 9.000 BTU
 • Phạm vi làm lạnh: Dưới 15 m2
Lượt xem:

1,042

4,350,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lạnh Midea 1 HP MSAFGIII-10CRN8

 • Loại máy: Máy lạnh 1 chiều
 • Công suất làm lạnh: 1 HP
 • Công suất sưởi ấm: Không
Lượt xem:

98

4,390,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–22 trang của 434 sản phẩm