MÁY LỌC NƯỚC

3,490,000 đ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG102NT

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 5 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
3,889,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo VTU KG109A

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Silver
3,990,000 đ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG103VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 6 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
4,150,000 đ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG104VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 7 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
4,190,000 đ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG103KV

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 6 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
4,489,000 đ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG19G4MK

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ RO
4,499,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG108VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Nhập khẩu từ Mỹ
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
4,579,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG109VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in USA
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10L/1h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
4,589,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo VTU KG108A

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: 8 lõi, Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Silver
4,589,000 đ

Máy lọc nước RO 9 lõi Kangaroo KG08G4 VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in Korea
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 10 Lit/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
4,690,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG107VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 7 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10-15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
4,690,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG109A3

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
4,847,000 đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG18BLUE

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in Korea
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 18-20 Lit/h
4,959,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG110VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích: 10 lít
 • Công suất : 10 - 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Lõi Nano Silver
5,149,000 đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG VTU

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in Korea
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 18-20 Lit/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
5,289,000 đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA VTU

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng Lọc RO
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 20 lít/ giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Carbon+
5,348,000 đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ VTU

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng Lọc RO
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Carbon+

Máy lọc nước RO Kangaroo KG102NT

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 5 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
Lượt xem:

52

3,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo VTU KG109A

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Silver
Lượt xem:

8,323

3,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Kangaroo KG103VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 6 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
Lượt xem:

49

3,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Kangaroo KG104VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 7 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
Lượt xem:

41

4,150,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Kangaroo KG103KV

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 6 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
Lượt xem:

46

4,190,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Kangaroo KG19G4MK

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ RO
Lượt xem:

72

4,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG108VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Nhập khẩu từ Mỹ
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
Lượt xem:

7,681

4,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG109VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in USA
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10L/1h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
Lượt xem:

7,690

4,579,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo VTU KG108A

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: 8 lõi, Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Silver
Lượt xem:

8,065

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO 9 lõi Kangaroo KG08G4 VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in Korea
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 10 Lit/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
Lượt xem:

6,365

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG107VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 7 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 1015 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
Lượt xem:

7,484

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG109A3

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
Lượt xem:

4,213

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG18BLUE

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in Korea
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 1820 Lit/h
Lượt xem:

6,753

4,847,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG110VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích: 10 lít
 • Công suất : 10 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Lõi Nano Silver
Lượt xem:

8,134

4,959,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG VTU

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in Korea
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 1820 Lit/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
Lượt xem:

6,301

5,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA VTU

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng Lọc RO
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 20 lít/ giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Carbon+
Lượt xem:

7,857

5,289,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ VTU

 • Loại máy: Lọc nước Hydrogen
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng Lọc RO
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Carbon+
Lượt xem:

7,907

5,348,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–2 trang của 39 sản phẩm