MÁY LỌC NƯỚC

1,039,000 đ

Hộp lọc nước Philips AWP315/97

 • Loại máy: Hộp lọc nước
 • Nguồn gốc lõi: Hộp lọc Nhật Bản
 • Công nghệ lọc: UF
5,198,000 đ

Máy lọc nước RO Philips ADD8960/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO - Nhật Bản
6,198,000 đ

Máy lọc nước RO Philips ADD8970/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO - USA
7,198,000 đ

Máy lọc nước RO Philips ADD8976/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
7,498,000 đ

Máy lọc nước RO Philips AUT2015

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO - USA
 • Công nghệ lọc: 1.05L / phút
7,898,000 đ

Máy lọc nước RO nóng lạnh Philips ADD8980

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 6 lõi
 • Công nghệ lọc: RO thẩm thấu ngược
9,499,000 đ

Máy lọc nước RO Philips ADD6910/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Công suất lọc nước: 0,13 lít/phút
 • Công nghệ kháng khuẩn: 99,999%
10,489,000 đ

Máy lọc nước RO Philips AUT3015

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO - USA
 • Công nghệ lọc: Công nghệ RO

Hộp lọc nước Philips AWP315/97

 • Loại máy: Hộp lọc nước
 • Nguồn gốc lõi: Hộp lọc Nhật Bản
 • Công nghệ lọc: UF
Lượt xem:

4,196

1,039,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Philips ADD8960/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO Nhật Bản
Lượt xem:

2,096

5,198,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Philips ADD8970/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO USA
Lượt xem:

2,112

6,198,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Philips ADD8976/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
Lượt xem:

2,061

7,198,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Philips AUT2015

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Nguồn gốc lõi:
 • Màng RO USA
 • Công nghệ lọc: 1.05L / phút
Lượt xem:

2,022

7,498,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO nóng lạnh Philips ADD8980

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 6 lõi
 • Công nghệ lọc: RO thẩm thấu ngược
Lượt xem:

2,076

7,898,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Philips ADD6910/74

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Công suất lọc nước: 0,13 lít/phút
 • Công nghệ kháng khuẩn: 99,999%
Lượt xem:

4,102

9,499,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Philips AUT3015

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO USA
 • Công nghệ lọc: Công nghệ RO
Lượt xem:

2,024

10,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 9 sản phẩm