MÁY LỌC NƯỚC

3,389,000 đ

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1)

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: Sử dụng lõi Lọc PAC 3 trong 1
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 7.8L/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
 • Chất liệu vỏ máy: Nhựa
3,549,000 đ

Máy lọc nước Karofi KT-ERO80

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 cấp lọc
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO - USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ RO
 • Dung tích bình chứa nước:10 lít
3,649,000 đ

Máy lọc nước Karofi KT-KT80

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:08 cấp lọc
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO - USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước:10 lít
3,890,000 đ

Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHA8858K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Công nghệ lọc: 8 lít
 • Dung tích bình chứa nước: 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
 • Hệ thống bơm: Bơm - hút 2 chiều
3,899,000 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHA8869K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 8 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
3,899,000 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHA8859K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 8 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
3,899,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG108KV

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: Đang cập nhật
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 l/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
4,149,000 đ

Máy lọc nước Karofi KT-KS80

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO - USA
 • Công nghệ lọc:Màng RO Filmtec™
 • Dung tích bình chứa nước:10L
4,189,000 đ

Máy lọc nước RO Daikiosan DXW-33007H

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 7 lõi
 • Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 lít/giờ
4,299,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG108KNT

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in USA
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: Đang cập nhật
 • Công suất lọc nước: 10 lít/giờ
4,344,000 đ

Máy lọc nước Karofi E-RO118

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO FILMTEC - USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ RO
 • Dung tích bình chứa nước:10 lít
4,490,000 đ

Máy lọc nước RO không vỏ Sunhouse SHA8878KV

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO - USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ RO
 • Dung tích bình chứa nước:8 lít
4,589,000 đ

Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHA8819K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
 • Hệ thống bơm: Bơm - hút 2 chiều
4,590,000 đ

Máy lọc nước Karofi N-e118

 • oại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO DOW TW30-1812-50
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: Bình áp thép siêu bền 8.5L
 • Công suất lọc nước: 10 L/H
4,599,000 đ

Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88210K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Lõi Nano Silver
4,599,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo VTU KG109A

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Silver
4,604,000 đ

Máy lọc nước Karofi KT-K8I-1

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO - USA
 • Dung tích bình chứa nước:10L
 • Công suất lọc nước:10L/h
4,674,000 đ

Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHA88115K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 - 15 lít/giờ
4,690,000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG107VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 7 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10-15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1686UV(W1)

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: Sử dụng lõi Lọc PAC 3 trong 1
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Công suất lọc nước: 7.8L/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
 • Chất liệu vỏ máy: Nhựa
Lượt xem:

3,778

3,389,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Karofi KT-ERO80

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 cấp lọc
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ RO
 • Dung tích bình chứa nước:10 lít
Lượt xem:

2,079

3,549,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Karofi KT-KT80

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:08 cấp lọc
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước:10 lít
Lượt xem:

2,065

3,649,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHA8858K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Công nghệ lọc: 8 lít
 • Dung tích bình chứa nước: 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
 • Hệ thống bơm: Bơm hút 2 chiều
Lượt xem:

2,381

3,890,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHA8869K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 8 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
Lượt xem:

2,295

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHA8859K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 8 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
Lượt xem:

2,310

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG108KV

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: Đang cập nhật
 • Công suất lọc nước: 10 15 l/h
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
Lượt xem:

3,380

3,899,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Karofi KT-KS80

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO USA
 • Công nghệ lọc:Màng RO Filmtec™
 • Dung tích bình chứa nước:10L
Lượt xem:

2,053

4,149,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO Daikiosan DXW-33007H

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Lõi lọc: 7 lõi
 • Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 lít/giờ
Lượt xem:

2,615

4,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG108KNT

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Made in USA
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: Đang cập nhật
 • Công suất lọc nước: 10 lít/giờ
Lượt xem:

3,376

4,299,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Karofi E-RO118

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO FILMTEC USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ RO
 • Dung tích bình chứa nước:10 lít
Lượt xem:

2,042

4,344,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước RO không vỏ Sunhouse SHA8878KV

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO USA
 • Công nghệ lọc:Công nghệ RO
 • Dung tích bình chứa nước:8 lít
Lượt xem:

2,050

4,490,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước R.O 9 lõi Sunhouse SHA8819K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Nano Silver
 • Hệ thống bơm: Bơm hút 2 chiều
Lượt xem:

2,202

4,589,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Karofi N-e118

 • oại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 8 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Màng RO DOW TW30181250
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: Bình áp thép siêu bền 8.5L
 • Công suất lọc nước: 10 L/H
Lượt xem:

3,280

4,590,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHR88210K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Lõi Nano Silver
Lượt xem:

3,942

4,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo VTU KG109A

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 9 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
 • Kháng khuẩn: Nano Silver
Lượt xem:

4,045

4,599,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Karofi KT-K8I-1

 • Loại máy:Lọc nước R.O
 • Lõi lọc:8 lõi
 • Nguồn gốc lõi:Màng RO USA
 • Dung tích bình chứa nước:10L
 • Công suất lọc nước:10L/h
Lượt xem:

2,036

4,604,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước R.O 10 lõi Sunhouse SHA88115K

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 10 lõi
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 10 15 lít/giờ
Lượt xem:

2,248

4,674,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy lọc nước Kangaroo KG107VTU

 • Loại máy: Lọc nước R.O
 • Số lõi lọc: 7 lõi
 • Nguồn gốc lõi: Lõi lọc R.O
 • Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 • Dung tích bình chứa nước: 10 lít
 • Công suất lọc nước: 1015 lít/giờ
 • Công nghệ kháng khuẩn: Có
Lượt xem:

3,321

4,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–8 trang của 153 sản phẩm