MÁY NƯỚC NÓNG

1,189,000 đ

Máy nước nóng Aqua AES20V-Q1

 • ơm trợ lực :Không
 • Loại máy :Gián tiếp
 • Công suất tiêu thụ :2000 W
 • Nút điều chỉnh :Nhiệt độ
1,268,000 đ

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli Rita FS-4.5TE

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiều mức độ
1,609,000 đ

Máy tắm nước nóng Alpha X3E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
1,689,000 đ

Máy nước nóng Ariston SB35E-VN

 • - Làm nóng trực tiếp
 • - Công suất: 4500 W
 • - Bơm trợ lực: Không
 • - Thương hiệu: Italia
 • - Không hiển thị nhiệt độ
1,690,000 đ

Máy tắm nước nóng Waterfall WF-555E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
1,799,000 đ

Máy nước nóng Toshiba TWH-45MSNVN(W)

 • Bơm trợ lực: Không
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiệt độ
1,819,000 đ

Máy nước nóng Centon WH8338E EMC

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiều mức độ
1,889,000 đ

Máy nước nóng Ferroli DIVO SDN 4.5S

 • Làm nóng trực tiếp
 • Bơm trợ lực: Không
 • Công suất: 4500 W
 • Bộ lọc nâng cao chất lượng nước
1,949,000 đ

Máy tắm nước nóng Legend LEF35-E

 • Bơm trợ lực: Không
 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
1,949,000 đ

Máy nước nóng Legend LE-7000E

 • Bơm trợ lực: Không
 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh
 • : Nhiệt độ
 • Chế độ an toàn: Cầu dao ELCB
 • Màn hình hiển thị: Không
1,989,000 đ

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli Amore GSN

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ:
 • 4500 W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
1,990,000 đ

Máy nước nóng trực tiếp Ariston 4500W Easy 45E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: 3 mức
1,999,000 đ

Máy nước nóng Panasonic DH-3RL2VH

 • Bơm trợ lực: Không
 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 3500 W
 • Tiện ích: Có vòi sen đi kèm
 • Thời gian đun nóng
 • : Nóng liền
 • Nhiệt độ tối đa
 • : 45 độ C
2,039,000 đ

Máy tắm nước nóng Alpha CX9-E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ:3600 W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
2,044,000 đ

Máy nước nóng Ferroli QQ Evo 20L ME 20 Lít

 • Loại máy: Gián tiếp
 • Công suất tiêu thụ:2500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiều mức độ
2,064,000 đ

Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO 15L TE

 • Loại máy: Gián tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 2500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiệt độ
2,089,000 đ

Máy tắm nước nóng Alpha V1-JET-E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
2,090,000 đ

Máy nước nóng Centon 8998E

 • Làm nóng trực tiếp
 • Bơm trợ lực: Không
 • Công suất: 4500 W
 • Cách ly dòng địên

Máy nước nóng Aqua AES20V-Q1

 • ơm trợ lực :Không
 • Loại máy :Gián tiếp
 • Công suất tiêu thụ :2000 W
 • Nút điều chỉnh :Nhiệt độ
Lượt xem:

37,688

1,189,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli Rita FS-4.5TE

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiều mức độ
Lượt xem:

171

1,268,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tắm nước nóng Alpha X3E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
Lượt xem:

182

1,609,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Ariston SB35E-VN

 • Làm nóng trực tiếp
 • Công suất: 4500 W
 • Bơm trợ lực: Không
 • Thương hiệu: Italia
 • Không hiển thị nhiệt độ
Lượt xem:

40,339

1,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tắm nước nóng Waterfall WF-555E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
Lượt xem:

187

1,690,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Toshiba TWH-45MSNVN(W)

 • Bơm trợ lực: Không
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiệt độ
Lượt xem:

159

1,799,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Centon WH8338E EMC

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiều mức độ
Lượt xem:

32,334

1,819,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Ferroli DIVO SDN 4.5S

 • Làm nóng trực tiếp
 • Bơm trợ lực: Không
 • Công suất: 4500 W
 • Bộ lọc nâng cao chất lượng nước
Lượt xem:

38,503

1,889,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tắm nước nóng Legend LEF35-E

 • Bơm trợ lực: Không
 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
Lượt xem:

85

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Legend LE-7000E

 • Bơm trợ lực: Không
 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh
 • : Nhiệt độ
 • Chế độ an toàn: Cầu dao ELCB
 • Màn hình hiển thị: Không
Lượt xem:

38,334

1,949,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli Amore GSN

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ:
 • 4500 W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
Lượt xem:

131

1,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng trực tiếp Ariston 4500W Easy 45E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: 3 mức
Lượt xem:

461

1,990,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Panasonic DH-3RL2VH

 • Bơm trợ lực: Không
 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 3500 W
 • Tiện ích: Có vòi sen đi kèm
 • Thời gian đun nóng
 • : Nóng liền
 • Nhiệt độ tối đa
 • : 45 độ C
Lượt xem:

39,479

1,999,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tắm nước nóng Alpha CX9-E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ:3600 W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
Lượt xem:

167

2,039,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Ferroli QQ Evo 20L ME 20 Lít

 • Loại máy: Gián tiếp
 • Công suất tiêu thụ:2500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiều mức độ
Lượt xem:

137

2,044,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO 15L TE

 • Loại máy: Gián tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 2500W
 • Nút điều chỉnh: Nhiệt độ
Lượt xem:

168

2,064,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy tắm nước nóng Alpha V1-JET-E

 • Loại máy: Trực tiếp
 • Công suất tiêu thụ: 4500W
 • Nút điều chỉnh: Nút vặn
Lượt xem:

171

2,089,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng Centon 8998E

 • Làm nóng trực tiếp
 • Bơm trợ lực: Không
 • Công suất: 4500 W
 • Cách ly dòng địên
Lượt xem:

39,309

2,090,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–7 trang của 139 sản phẩm