MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH

2,489,000 đ

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1917TV K

 • Loại máy: Sử dụng bình
 • Nhiệt độ làm nóng: ≥ 90 độ C
 • Nhiệt độ làm lạnh: ≤ 10 độ C
2,790,000 đ

Máy nước uống nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV

 • Nguồn nước: Sử dụng bình
 • Ngăn lạnh: Không
 • Nhiệt độ làm nóng: ≥85℃
 • Nhiệt độ làm lạnh: ≤ 10°C
 • Công suất làm nóng: 420 W
 • Công suất làm lạnh: 120 W
3,790,000 đ

Máy nước uống nóng lạnh Toshiba RWF-W1669BV

 • Nguồn nước: Bình nước âm
 • Ngăn lạnh: Không
 • Nhiệt độ làm nóng: ≥85℃
 • Nhiệt độ làm lạnh: ≤ 10°C
 • Công suất làm nóng: 420 W
 • Công suất làm lạnh: 100 W
4,689,000 đ

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1830BV (K)

 • Loại máy:Bình nước âm
 • Nhiệt độ làm nóng:≥90 °C
 • Nhiệt độ làm lạnh:≤10 °C
 • Công suất làm nóng:550 W
 • Công suất làm lạnh:110 W
 • Dung tích bình nóng:1.16 lít
4,989,000 đ

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1830UVBV (T)

 • Loại máy:Bình nước âm
 • Nhiệt độ làm nóng:≥90 °C
 • Nhiệt độ làm lạnh:≤10 °C
 • Công suất làm nóng:550 W
 • Công suất làm lạnh:110 W

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1917TV K

 • Loại máy: Sử dụng bình
 • Nhiệt độ làm nóng: ≥ 90 độ C
 • Nhiệt độ làm lạnh: ≤ 10 độ C
Lượt xem:

30,914

2,489,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước uống nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV

 • Nguồn nước: Sử dụng bình
 • Ngăn lạnh: Không
 • Nhiệt độ làm nóng: ≥85℃
 • Nhiệt độ làm lạnh: ≤ 10°C
 • Công suất làm nóng: 420 W
 • Công suất làm lạnh: 120 W
Lượt xem:

39,962

2,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước uống nóng lạnh Toshiba RWF-W1669BV

 • Nguồn nước: Bình nước âm
 • Ngăn lạnh: Không
 • Nhiệt độ làm nóng: ≥85℃
 • Nhiệt độ làm lạnh: ≤ 10°C
 • Công suất làm nóng: 420 W
 • Công suất làm lạnh: 100 W
Lượt xem:

39,923

3,790,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1830BV (K)

 • Loại máy:Bình nước âm
 • Nhiệt độ làm nóng:≥90 °C
 • Nhiệt độ làm lạnh:≤10 °C
 • Công suất làm nóng:550 W
 • Công suất làm lạnh:110 W
 • Dung tích bình nóng:1.16 lít
Lượt xem:

36,692

4,689,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1830UVBV (T)

 • Loại máy:Bình nước âm
 • Nhiệt độ làm nóng:≥90 °C
 • Nhiệt độ làm lạnh:≤10 °C
 • Công suất làm nóng:550 W
 • Công suất làm lạnh:110 W
Lượt xem:

37,204

4,989,000 đ Thêm vào giỏ hàng So sánh sản phẩm

Hiển thị 1–1 trang của 5 sản phẩm